Aktualności inwestycyjne

9 stycznia 2020

Zakończyła się budowa ronda na Bystrem

Zakończyła się najważniejsza inwestycja drogowa 2019 roku - po 6 miesiącach prac, w ostatnim dniu grudnia do użytkowania oddane zostało przebudowane skrzyżowanie dróg gminnych ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza, ul. Droga na Antałówkę z drogą...

4 grudnia 2019

Rondo na Bystrem

Kończy się się budowa ronda na skrzyżowaniu ulicDroga na Bystre - Droga do Olczy – Karłowicza. Inwestycja, której koszt wyniesie 5,5 mln złotych, została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 728 618,00 zł.

20 listopada 2019

Monitoring Strategii Miasta

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane wśród urzędników Urzędu Miasta powołany został Pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Miasta Zakopane oraz trzy zespoły ds. Strategii Rozwoju Miasta Zakopane.

17 listopada 2019

Spotkanie Komitetu Rewitalizacji

13 października odbyło się trzecie spotkanie Komitetu ds. Rewitalizacji. Wzięło w nim udział dziewięciu z dziewiętnastu członków Komitetu. Podczas spotkania omówiono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata  2016-2023.

10 października 2019

Nowe ronda i program rozwoju systemu transportowego

10 października 2019 r. w Krakowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz władz samorządowych podpisali list intencyjny dotyczący opracowania do końca 2019 roku Programu rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza. Ponadto Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji zadania...

3 października 2019

Zakopane w czołówce rankingu liderów inwestycji

Zakopane znacznie awansowało w opublikowanym niedawno przez pismo „Wspólnota” rankingu wydatków inwestycyjnych, który jest jednym z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Wśród 267 miast powiatowych Zakopane znalazło się na bardzo dobrym drugim miejscu.