Aktualności inwestycyjne

11 marca 2020

O ścieżkach rowerowych

28 lutego 2020 r. w Urzędzie Miasta Zakopaneodbył sięśródokresowy przegląd realizacji projektu:„Zakopane – Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe Zakopané – Mesto Vysoké Tatry – Tatranské cyklotrasy.”

3 marca 2020

Przebudowa ul. Króle

Urząd Miasta Zakopane informuje, że w okresie od 9.03.2020 r. do 30.06.2020 r. będą prowadzone roboty polegające na przebudowie drogi oraz budowie sieci gazociągowej ulicy Króle w Zakopanem, na odcinku od posesji o numerze 39 do budynku karczmy.

9 stycznia 2020

Zakończyła się budowa ronda na Bystrem

Zakończyła się najważniejsza inwestycja drogowa 2019 roku - po 6 miesiącach prac, w ostatnim dniu grudnia do użytkowania oddane zostało przebudowane skrzyżowanie dróg gminnych ul. Droga na Bystre, ul. Droga do Olczy, ul. Karłowicza, ul. Droga na Antałówkę z drogą...

4 grudnia 2019

Rondo na Bystrem

Kończy się się budowa ronda na skrzyżowaniu ulicDroga na Bystre - Droga do Olczy – Karłowicza. Inwestycja, której koszt wyniesie 5,5 mln złotych, została dofinansowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 728 618,00 zł.

20 listopada 2019

Monitoring Strategii Miasta

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Zakopane wśród urzędników Urzędu Miasta powołany został Pełnomocnik ds. Strategii Rozwoju Miasta Zakopane oraz trzy zespoły ds. Strategii Rozwoju Miasta Zakopane.

17 listopada 2019

Spotkanie Komitetu Rewitalizacji

13 października odbyło się trzecie spotkanie Komitetu ds. Rewitalizacji. Wzięło w nim udział dziewięciu z dziewiętnastu członków Komitetu. Podczas spotkania omówiono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata  2016-2023.