Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.59   387.72   77.75   5.27
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   3
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   11.89   16.03
Józefa Piłsudskiego   3.24   4.32
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.6   4.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 20.11 01:00
Zachmurzenie
4° / 5° całkowite zachmurzenie
Czw. 13:00
Deszczowo
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
10°
Nd. 13:00
Słonecznie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Parkingi

Wykaz parkingów

znajdujących się w pasie drogowym

Parkingi z parkometrami:

- ul.Nowotarska

- ul.Tetmajera

- ul. Sienkiewicza (dolna)

- ul. Kasprusie

- ul. Stolarczyka

- ul. Zaruskiego i Kościuszki ul. Zaruskiego na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Krupówki

ul. Kościuszki na odcinku od ul. Krupówki do ul. Al.3-go Maja

- ul. Kościuszki od nr 13 do nr 9 wraz z zatoką obok budynku nr 14

- ul. Kościuszki od ul. Sienkiewicza do ul. Brzozowej

- ul. Zamoyskiego od ul. Tetmajera do ul. Sabały

- ul. Droga do Białego

- ul. Grunwaldzka dolna na odcinku od ul. Orkana do ul. Tetmajera

- ul. Grunwaldzka górna od ul. Tetmajera do ul. Makuszyńskiego


Parkingi z poborem opłat przez parkingowego:

- ul.Al. 3-go Maja (dolne)

- ul.Piłsudskiego od ul. Tetmajera do ul. Makuszyńskiego

- ul.Zborowskiego

- ul. Gimnazjalna

- ul. Sienkiewicza (górna) od ul. Kościuszki do ul. Sienkiewicza nr 16

- ul. Sienkiewicza (górna) od ul. Sienkiewicza nr 26 do ul. Witkiewicza

- ul. Jagiellońska

- ul. Al. 3-go Maja (górne) od ul. Kościuszki do ul. Weteranów Wojny

- ul. Piłsudskiego od ul. Staszica do ul. Tetmajera

- ul. Witkiewicza

- ul. Karłowicza

- ul. Staszica

- ul. Aleje 3-go Maja dolne zatoki postojowe od przystanku do Ronda Solidarności

- ul. Aleje 3-go Maja górne koło banku PKO BP


Uchwała Nr XV/147/2003 RADY MIASTA ZAKOPANEz dnia 30 grudnia 2003 r.

w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Zakopane oraz określenie sposobu pobierania opłaty.

– opłaty jednorazowe
  • Za pół godziny parkowania - 0,50 zł
  • Za pierwszą godzinę - 2,50 zł
  • Za drugą godzinę - 3,00 zł
  • Za trzecią godzinę - 3,50 zł
  • Za czwartą godzinę i kolejne godziny - 2,50 zł