Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.28   354.26   77.04   3.21
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   3
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.8   5.19
Józefa Piłsudskiego   4.13   4.53
Tytusa Chałubińskiego   4.38   4.82
Zofii i Witolda Paryskich   5.17   6.25
Kuźnice   4.17   4.53
Gronik   3.37   3.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.08   6.83
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 28.02 19:00
Zachmurzenie
2° / -1° lekkie zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Słonecznie
Śr. 13:00
Słonecznie
10°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
-1°

Patronat Burmistrza

Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Zakopane
Partnerstwo Miasta Zakopane

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Zakopane oraz Partnerstwa Miasta Zakopane - wyróżnień, które mogą być przyznane przedsięwzięciom i wydarzeniom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Zakopane, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta Zakopane lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta Zakopane.

Pliki do pobrania