Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5   339.3   66.16   3.53
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14.02
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.03   8.38
Józefa Piłsudskiego   7.65   9.71
Tytusa Chałubińskiego   6.52   8.24
Zofii i Witolda Paryskich   15.47   20.38
Kuźnice   5.57   6.77
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.07   1.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 08.08 23:00
Zachmurzenie
14° / 14° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Zachmurzenie
19°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
17°
Czw. 14:00
Deszczowo
18°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
22°
Sob. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Inwestycje drogowe na ul. Stolarczyka i na ul. Krzeptówki Potok


W Zakopanem kontynuowane są prace przy inwestycjach drogowych poprawiających komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców i turystów. Obecnie roboty drogowe prowadzone są m.in. na ul. Stolarczyka i na ul. Krzeptówki Potok.

Prace prowadzone na ul. Stolarczyka obejmują przebudowę odcinka jezdni od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasprusie, budowę chodników, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Koszt inwestycji wynosi 1 473 298,11 zł, przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 593 307,00 zł.

Roboty budowlane na ul. Stolarczyka są już na ukończeniu – dzisiaj na remontowanym odcinku drogowcy kładli kolejną warstwę asfaltu. Termin zakończenia robót budowlanych to zgodnie z umową 10 lipca 2022 r., a wykonawcą jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A.

Na ul. Krzeptówki Potok trwa natomiast przebudowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 420 m wraz z budową odwodnienia wzdłuż krawędzi jezdni. Ukończenie robót przewidywane jest na połowę lipca 2022 r., a wykonawcą inwestycji, której koszt to 320 774,80 zł, jest FHU FUGAMEX BOGDAN PODGÓRNY.

Tekst: AS, WK

Fot. WK

(WK)