Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.82   0   96.49   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.33
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.35   14.13
Józefa Piłsudskiego   14.76   17.35
Tytusa Chałubińskiego   -   -
Zofii i Witolda Paryskich   13.81   16.78
Kuźnice   13.81   16.16
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.22   4.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.03 13:00
Zachmurzenie
12° / 4° zachmurzenie duże
Wt. 13:00
Deszczowo
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
13°
Sob. 10:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Inwestycje drogowe na ul. Stolarczyka i na ul. Krzeptówki Potok


W Zakopanem kontynuowane są prace przy inwestycjach drogowych poprawiających komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców i turystów. Obecnie roboty drogowe prowadzone są m.in. na ul. Stolarczyka i na ul. Krzeptówki Potok.

Prace prowadzone na ul. Stolarczyka obejmują przebudowę odcinka jezdni od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasprusie, budowę chodników, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Koszt inwestycji wynosi 1 473 298,11 zł, przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 593 307,00 zł.

Roboty budowlane na ul. Stolarczyka są już na ukończeniu – dzisiaj na remontowanym odcinku drogowcy kładli kolejną warstwę asfaltu. Termin zakończenia robót budowlanych to zgodnie z umową 10 lipca 2022 r., a wykonawcą jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A.

Na ul. Krzeptówki Potok trwa natomiast przebudowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 420 m wraz z budową odwodnienia wzdłuż krawędzi jezdni. Ukończenie robót przewidywane jest na połowę lipca 2022 r., a wykonawcą inwestycji, której koszt to 320 774,80 zł, jest FHU FUGAMEX BOGDAN PODGÓRNY.

Tekst: AS, WK

Fot. WK

(WK)