Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.2   706.51   12.77   9.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.17   20.38
Józefa Piłsudskiego   18.12   22.92
Tytusa Chałubińskiego   15.94   20.06
Zofii i Witolda Paryskich   20.8   29.89
Kuźnice   13.78   17.98
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.05   2.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 10.12 10:00
Zachmurzenie
0° / -4° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 13:00
Śnieg
-5°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Czw. 07:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane

Inwestycje drogowe na ul. Stolarczyka i na ul. Krzeptówki Potok


W Zakopanem kontynuowane są prace przy inwestycjach drogowych poprawiających komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców i turystów. Obecnie roboty drogowe prowadzone są m.in. na ul. Stolarczyka i na ul. Krzeptówki Potok.

Prace prowadzone na ul. Stolarczyka obejmują przebudowę odcinka jezdni od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasprusie, budowę chodników, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Koszt inwestycji wynosi 1 473 298,11 zł, przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 593 307,00 zł.

Roboty budowlane na ul. Stolarczyka są już na ukończeniu – dzisiaj na remontowanym odcinku drogowcy kładli kolejną warstwę asfaltu. Termin zakończenia robót budowlanych to zgodnie z umową 10 lipca 2022 r., a wykonawcą jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A.

Na ul. Krzeptówki Potok trwa natomiast przebudowa nawierzchni drogi na odcinku ok. 420 m wraz z budową odwodnienia wzdłuż krawędzi jezdni. Ukończenie robót przewidywane jest na połowę lipca 2022 r., a wykonawcą inwestycji, której koszt to 320 774,80 zł, jest FHU FUGAMEX BOGDAN PODGÓRNY.

Tekst: AS, WK

Fot. WK

(WK)