Jakość powietrza
Brak danych
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   82.11   0   5.41   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   74.54
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   47.42   56.82
Józefa Piłsudskiego   14.82   16.65
Tytusa Chałubińskiego   9.9   11.47
Zofii i Witolda Paryskich   18.65   24.97
Kuźnice   7.89   8.92
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   18.15   20.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 29.02 01:00
Zachmurzenie
6° / 6° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
10°
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 13:00
Zachmurzenie
11°
Zdjęcie promujące Zakopane

PFRON – Dostępna przestrzeń publiczna

Gmina Miasto Zakopane otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Zakopane”. Powyższy projekt sfinansowany zostanie ze środków PFRON w wysokości 35 502,96 zł. Termin realizacji projektu to 30 listopada 2023 r.

W ramach projektu nastąpi wyposażenie Urzędu Miasta Zakopane w krzesła ewakuacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób starszych i z ograniczeniami ruchu. Elementem projektu, jest również wyposażenie urzędu w niezbędne pętle indukcyjne w celu zapewnienia możliwości swobodnej rozmowy osobom z problemami słuchu. Jednym z zadań jest również zakup i umieszczenie dotykowych planów informacyjnych tj. tyflomap, które umożliwią osobom niewidomym i niedowidzącym orientację w budynku urzędu.

Celem projektu jest dostosowanie urzędu do efektywnego świadczenia usług publicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zapewnienie właściwego wyposażenia obiektu w niezbędne elementy narzucone wymogami prawnymi, a także przeciwdziałanie zagrożeniu życia osób niepełnosprawnych na wypadek konieczności przeprowadzenia ewakuacji. W efekcie zrealizowanego projektu, osoby niepełnosprawne będą w jeszcze większym stopniu włączone w życie społeczne, co dotychczas nie zawsze było możliwe lub w dużej mierze utrudnione.