Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.43   0   71.14   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   31.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.32   3.26
Józefa Piłsudskiego   2.77   4.87
Tytusa Chałubińskiego   2.79   4
Zofii i Witolda Paryskich   2.88   5.62
Kuźnice   3.43   5.08
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 22.06 20:00
Deszczowo
21° / 13° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Słonecznie
20°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

PFRON – Dostępna przestrzeń publiczna

Gmina Miasto Zakopane otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Zakopane”. Powyższy projekt sfinansowany zostanie ze środków PFRON w wysokości 35 502,96 zł. Termin realizacji projektu to 30 listopada 2023 r.

W ramach projektu nastąpi wyposażenie Urzędu Miasta Zakopane w krzesła ewakuacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób starszych i z ograniczeniami ruchu. Elementem projektu, jest również wyposażenie urzędu w niezbędne pętle indukcyjne w celu zapewnienia możliwości swobodnej rozmowy osobom z problemami słuchu. Jednym z zadań jest również zakup i umieszczenie dotykowych planów informacyjnych tj. tyflomap, które umożliwią osobom niewidomym i niedowidzącym orientację w budynku urzędu.

Celem projektu jest dostosowanie urzędu do efektywnego świadczenia usług publicznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zapewnienie właściwego wyposażenia obiektu w niezbędne elementy narzucone wymogami prawnymi, a także przeciwdziałanie zagrożeniu życia osób niepełnosprawnych na wypadek konieczności przeprowadzenia ewakuacji. W efekcie zrealizowanego projektu, osoby niepełnosprawne będą w jeszcze większym stopniu włączone w życie społeczne, co dotychczas nie zawsze było możliwe lub w dużej mierze utrudnione.