Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.28   354.26   77.04   3.21
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   3
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   4.8   5.19
Józefa Piłsudskiego   4.13   4.53
Tytusa Chałubińskiego   4.38   4.82
Zofii i Witolda Paryskich   5.17   6.25
Kuźnice   4.17   4.53
Gronik   3.37   3.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.08   6.83
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 28.02 19:00
Zachmurzenie
2° / -1° lekkie zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Słonecznie
Śr. 13:00
Słonecznie
10°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
-1°

Helena Mamcarz

Pokój

  • 110
    Tel. 018 20 20 477

Obowiązki

Skarbnik Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań objętych zakresem czynności:

  • Wydziału Finansowo-Budżetowego
  • Nadzór nad wykonaniem WPF