Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.73   0   94.49   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   18.45
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.88   3.67
Józefa Piłsudskiego   2.58   3.7
Tytusa Chałubińskiego   3.28   4.28
Zofii i Witolda Paryskich   3.13   4.83
Kuźnice   3.04   4.03
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.51   0.76
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 14.04 17:00
Deszczowo
20° / 10° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Deszczowo
11°
Wt. 14:00
Śnieg
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Zachmurzenie
Pt. 14:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Podstawowe informacje

nazwa inwestycji: Modernizacja zabytkowych budynków dworca PKP w Zakopanem na cele gospodarcze i kulturalne

szacunkowy koszt: ponad 17,6 mln zł

finansowanie: fundusze europejskie (ponad 5,1 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami) oraz budżet miasta

Wszystkie inwestycje finansowane są środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Staramy się też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej oraz o krajowe środki na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych.

Opis inwestycji

  • W starej formie nowy duch

Budynki dworca oraz dawnej przychodni lekarskiej znajdują się na liście/rejestrze zabytków, dlatego wszystkie prace odbywać się będą zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków. Gruntowana renowacja bardzo zniszczonych budynków obejmować będzie także wymianę wszystkich instalacji: elektrycznych, alarmowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania (budynek zostanie podłączony do geotermii) oraz przeciwpożarowych. Zachowany zostanie układ pomieszczeń i architektoniczne detale, jak np. klatki schodowe z kutymi balustradami czy unikalne więźby dachowe. Nie zmieni się też zewnętrzna kolorystyka budynków. Dworzec po modernizacji ma odzyskać swą dawną świetność.

  • Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych

W budynku głównym i budynku dawnej przychodni zamontowane zostaną windy. Dzięki nim  seniorzy, rodzice z wózkami oraz wszyscy, którzy mają problem z poruszaniem się bez problemu będą mogli korzystać z oferty zlokalizowanej na wszystkich poziomach.

  • Mediateka na pierwszym piętrze i poddaszu

W ramach przyznanego dofinansowania wyremontowane zostanie pierwsze piętro oraz poddasze budynku głównego. Znajdzie się tu mediateka, czyli nowoczesna biblioteka z wygodnymi miejscami do pracy indywidualnej (tzw. strefa ciszy), stanowiska komputerowe oraz miejsce spotkań.

  • Informacja turystyczna i klub muzyczny w budynku przychodni

Na parterze budynku, w którym niegdyś mieściły się gabinety lekarskie, powstanie informacja turystyczna. Dzięki niej turyści od razu po przyjechaniu do miasta będą mogli zorientować się np. jak dojechać do miejsca zakwaterowania czy co ciekawego dzieje się akurat w Zakopanem. W podziemiu planowany jest klub muzyczny. Pierwsze piętro i poddasze ma zagospodarować Zakopiańskie Centrum Kultury. W budynku będą się też mieścić pomieszczenia administracyjne.

  • Parter budynku głównego dla pasażerów

Parter budynku głównego, w którym obecnie mieszczą się m.in. kasy biletowe zostanie przystosowany do obsługi pasażerów kolei i komunikacji autobusowej. Środki na to pochodzą z innego dofinansowania.

  • Jeden dworzec, cztery dofinansowania

Koszt modernizacji dworca PKP i stworzenia przy nim zintegrowanego centrum komunikacyjnego jest tak duży, że staramy się o środki z czterech źródeł. Dwa z nich już pozyskaliśmy (na część kulturalną i pasażerską, czyli na modernizację całego budynku dworca). Czekamy na rozstrzygnięcie naborów na utworzenie centrum komunikacyjnego oraz wyposażenie mediateki.