Ikona wyboru języka Polski
Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.43   0   82.04   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.23
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   5.14   6.37
Józefa Piłsudskiego   4.74   5.86
Tytusa Chałubińskiego   5.59   7.11
Zofii i Witolda Paryskich   4.49   5.74
Kuźnice   5.14   6.44
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.2   0.29
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 24.07 20:00
Deszczowo
19° / 14° umiarkowane opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
13°
Pt. 14:00
Słonecznie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
25°
Nd. 14:00
Deszczowo
22°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Zdjęcie promujące Zakopane
Oranment

Newsletter

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Najnowsze wydarzenia na Twojej skrzynce e-mailowej

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. NEWSLETTERA

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż:     

1. Współadministratorami Państwa danych w rozumieniu art. 26 RODO przetwarzanych w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera są Zakopiańskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. Kościeliska 7 34-500 Zakopane tel. +48 18 206 69 50 e-mail: newsletter@zck.com.pl oraz Gmina Miasta Zakopane, ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane (dalej: „Współadministratorzy”). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Gminy jest możliwy poprzez  e-mailowy: iod@zakopane.eu.

2. Dane osobowe podane przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Współadministratorów, w zgodzie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu na podany adres e-mail newslettera – na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu rezygnacji z subskrypcji, cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (co nastąpi także w wyniku rozwiązania umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu newslettera).

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania newslettera, niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania newslettera. 

5. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na rzecz Współadministratorów usługi związane z realizacją newslettera np. podmioty przetwarzające w zakresie wysyłki - FreshMail Sp. z o.o.

8. Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pana/Pani potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług.

REGULAMIN NEWSLETTERA ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera Zakopiańskiego Centrum Kultury udostępnionego przez portal www.zakopane.pl, zwanego dalej „Newsletterem”.

1. Wydawcą Newslettera zamieszczonego na portalu www.zakopane.pl jest Zakopiańskie Centrum Kultury w Zakopanem ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane zwane dalej „ZCK” we współpracy z Gminą Miasta Zakopane.

2. Newsletter jest obsługiwany i tworzony przez ZCK przy współpracy z Urzędem Miasta Zakopane.

3. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, bezterminowe i bezpłatne

4. Newsletter jest wysyłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny w formie listu elektronicznego (e-mail).

5. Newsletter zawiera w szczególności aktualności i informacje z Miasta Zakopane

6. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:

- wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej: www.zakopane.pl/newsletter;

- potwierdzeniu za pomocą checkbox zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu;

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 7 ust. 1 RODO;

- wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219); - zaznaczeniu pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej RODO;

- kliknięciu w przycisk „Wyślij” (po tej czynności na podany adres e-mail, zostanie wysłany link potwierdzający chęć subskrypcji Newslettera);

Po wykonaniu w/w czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.

7. Adres e-mail podany przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie publikowany na stronach Współadministratorów ani też ujawniany osobom trzecim.

8. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail wprowadzonego w procesie rejestracji. W celu usunięcia konta e-mail z bazy subskrybentów Newslettera należy kliknąć w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera, bądź napisać informację o chęci wypisania się z Newslettera na adres poczty elektronicznej: newsletter@zck.com.pl. Na ten adres Użytkownik może kierować również reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usługi.

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.zakopane.pl/newsletter

wyszukiwanie zaawansowane Strzałka

Dodatkowe kategorie

Dodatkowe kategorie

Wybierz przedział czasowy