Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   6.82   0   96.49   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.35   14.13
Józefa Piłsudskiego   14.76   17.35
Tytusa Chałubińskiego   -   -
Zofii i Witolda Paryskich   13.81   16.78
Kuźnice   13.81   16.16
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.22   4.87
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.03 13:00
Zachmurzenie
12° / 4° zachmurzenie duże
Wt. 13:00
Deszczowo
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
13°
Sob. 10:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Podstawowe informacje

nazwa inwestycji: Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych w Zakopanem

szacunkowy koszt: 8 778 429,02 PLN

finansowanie: fundusze europejskie oraz budżet miasta

Wszystkie inwestycje finansowane są środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Staramy się też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej oraz o krajowe środki na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych.

przewidywany termin zakończenia robót: 2019 r.

Opis inwestycji

  • Opis projektu

Projekt rewaloryzacji miejskich terenów zielonych obejmie całkowitą renowację zieleni w centrum Zakopanego na obszarze Dolnej i Górnej Równi Krupowej, Parku Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego, Parku im. Lecha Kaczyńskiego, osiedli Słoneczna i Zborowskiego oraz zieleni znajdującej się w pasach drogowych ulic: al. 3 Maja, Chramcówki, Jagiellońska, Kościuszki, Krupówki, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Zamoyskiego. W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:
– przeprowadzenie ekspertyz dendrologicznych,
– pielęgnacja drzew i krzewów,
– wzmacnianie mechaniczne koron drzew,
– renowacja trawników,
– nowe nasadzenia drzew i krzewów,
– zasadzenie żywopłotów izolacyjnych wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz żywopłotów nieformowalnych,
– założenie rabat z krzewów oraz rabat z kwiatów jednorocznych i cebulowych,
– zakładanie budek lęgowych dla ptaków,
– wykonanie drenażu i utwardzenia terenu pod namiot festiwalowy,
– budowa ścieżek rowerowych oraz sześciu bike stopów,
– modernizacja istniejących ścieżek pieszych oraz budowa nowych ścieżek w miejscach głównych przedeptów,
– wykonanie energooszczędnego oświetlenia,
– budowa podziemnych toalet z zielonym dachem, na poziomie parteru przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
– budowa podziemnej stacji transformatorowej,
– monitoring.

  • Cele projektu

Celem projektu jest zahamowanie degradacji miejskich terenów zielonych w Zakopanem oraz ich ochrona. Tereny objęte projektem zaowocują podniesieniem jakości przestrzeni miejskich, staną się miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i turystów, wpłyną także na poprawę zdrowia i jakości życia mieszkańców. Pielęgnacja i uzupełnianie zieleni przy głównych ciągach drogowych oraz w pasach drogowych z jednej strony umożliwi zatrzymanie niszczenia zieleni przyulicznej związanej z zasalaniem oraz zanieczyszczeniami komunikacyjnymi, z drugiej – pozwoli zniwelować negatywny wpływ hałasu na przestrzeń publiczną. Rewaloryzowane tereny zielone będą także łagodzić skutki efektu „miejskiej wyspy ciepła” w okresie wysokich temperatur, uregulują także retencję wody, przyczyniając się do złagodzenia skutków zmian klimatu.