Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.22   0   108.46   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   18.1
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   3.7   4.71
Tytusa Chałubińskiego   4.77   5.92
Zofii i Witolda Paryskich   13.3   17.49
Kuźnice   5.12   6.24
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.55   0.71
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 31.05 20:00
Zachmurzenie
16° / 11° zachmurzenie małe
Czw. 14:00
Zachmurzenie
20°
Pt. 14:00
Deszczowo
15°
Sob. 14:00
Słonecznie
14°
Nd. 14:00
Słonecznie
19°
Pon. 14:00
Deszczowo
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Baza Inicjatyw - База даних ініціатив  

   

Zapraszamy do zamieszczania w Bazie Inicjatyw informacji dotyczących wszelkich form wsparcia adresowanych do osób narodowości ukraińskiej przybywających do Zakopanego w związku z trwającą wojną, w tym ofert pomocy i pracy oraz zajęć, spotkań i wydarzeń, w których mogą uczestniczyć.

Także osoby z Ukrainy mogą korzystać z Bazy, zamieszczając ogłoszenia o konkretnych potrzebach, na które mogą odpowiedzieć mieszkańcy Zakopanego. Baza Inicjatyw ma na celu umożliwienie łatwej wymiany informacji i integracji.

W miarę możliwości prosimy o zamieszczanie ogłoszeń w dwóch wersjach językowych - po polsku i ukraińsku. 

Zgłoszone do Bazy inicjatywy będą wyświetlane na stronie po akceptacji administratora. 

Więcej informacji można uzyskać za pośrednictwem e-mail: ukraina@zakopane.eu


Запрошуємо bас розміщувати в bазі Ініціатив інформацію про всі форми підтримки людей української національності, які приїжджають до Закопаного у зв’язку з триваючою війною, включаючи пропозиції допомоги та роботи, а також заняття, зустрічі та заходи, в яких вони можуть брати участь.

Українці також можуть користуватися bазою, розміщуючи повідомлення про конкретні потреби, на які можуть реагувати жителі Закопаного. Ініціативна база даних розроблена для забезпечення легкого обміну інформацією та інтеграції.

Якщо можливо, розміщуйте оголошення двома мовами – польською та українською.

Ініціативи, подані до бази, відображатимуться на сайті після затвердження адміністратором.

Більше інформації: ukraina@zakopane.eu