Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   24.06   549.2   22.74   8.3
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   56.76
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   33.14   50.92
Józefa Piłsudskiego   14.32   20.68
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Sob. 21.09 02:00
Zachmurzenie
4° / 4° całkowite zachmurzenie
Sob. 14:00
Słonecznie
15°
Nd. 14:00
Słonecznie
17°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
11°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
12°
Zdjęcie promujące Zakopane


Organizacja pozarządowa (ang. NGO non-governmental organization) to organizacja obywatelska, założona przez obywateli lub ich organizacje, działająca z własnej inicjatywy w interesie określonego interesu publicznego. Definicja ustawowa organizacji pozarządowej zawarta jest w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873), zgodnie z którym: organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Należy jednak odróżnić organizację pozarządową od organizacji społecznej. Na przykład związek zawodowy jest organizacją społeczną, lecz nie organizacją pozarządową.

W Zakopanem działają następujące organizacje pozarządowe:

Nazwa Kontakt
Prezes
Fundacja Andrzeja Brandstaettera Pro Artis ul. Wł. Orkana 3 A/21
tel. 814 797 411
tel. 691 777 229 - Małgorzata
tel. 603 260 024 - Andrzej
e-mail: brandstatter@poczta.fm

Małgorzata Brandstatter
"F2 Dawidek Team.pl" ul. Pardałówka 25
tel. 660 783 200
e-mail: pawel@dawidek.pl

Paweł Dawidek
Fundacja im. Antoniego Rząsy ul. Józefa Bogdańskiego 16 A
tel. 18 20 669 69
tel. 695 482 204
e-mail: galeria@antonirzasa.pl

Marcin Rząsa
Fundacji Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane ul. Broniewskiego 9 B
tel. 601 993 443
handicap@handicap-zakopane.pl

Małgorzata Tlałka-Długosz
Fundacja "OKO"
Stowarzyszenie Srebrny Wiek
ul. Pocztowców 19/1
tel. 691 220 224
biuro@okoonline.pl

Andrzej Bogusławski
Fundacja POMOC DLA OLI ul. Jaszczurówka 17 B
tel.18 20 665 33

Lucyna Witkowska
Fundusz Pomocy Dzieci i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette ul. Tuwima 5
fundusz@saletyni.pl
tel. 18 20 129 39
tel. 797 002 025

ks. Jerzy Makul
Fundacja Ratownictwa Tatrzańskiego TOPR ul. Piłsudskiego 63 A
tel. 601 800 385
e-mail: fundacja@topr.pl

Robert Kidoń
Klub im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem ul. Brzozowa 26

Piotr Bąk
Klub Sportowy AZS ul. Al. 3 Maja 5
tel. 18 54 244 11
e-mail: azszakopane@wp.pl

Tomasz Przeradzki
Klub Sportowy SNPTT-1907 ul. Kasprusie 42
tel. 18 20 155 12
e-mail: wasylsen@wp.pl, fbk@onet.pl
e-mail: jan.trzebunia@gmail.com

Maciej Wasylkowski
Klub Sportowy "FIRN" ul. Piłsudskiego 61 B
tel. 18 20 159 61
tel. 692 458 449
e-mail: ksfirn@wp.pl

Bożena Niklińska
Klub Sportowy "Zakopane" ul. Orkana 2
tel. 18 20 122 74
tel. 606 951 331
e-mail: ks.zakopane@vp.pl

Adam Drabik
Klub Wysokogórski w Zakopanem ul. Droga na Wierch 4
przemekwojcik4@gmail.com

Przemysław Wójcik
KONKRET Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnie Myślących ul. Strążyska 8
tel. 606 900 417
e-mail: biuro@konkretni.eu
e-mail: quba2@interia.pl

Jakub Sikorski
Kuchnia dla ubogich im. św. brata Alberta
- Prowadzi Parafia Najświętszej Rodziny
ul. Krupówki 1 A
ul. Nowotarska 41
tel. 18 20 630 03
Odpowiedzialna S. Danuta


Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "ŚMIG" ul. Harenda 21
e-mail: smig.zakopane@vp.pl

Marek Kowalczyk
Muzeum "Palace" ul. Tytusa Chałubińskiego 7
tel. 508 276 432

Adam Machowski
NSZZ "Solidarność" ul. Małe Żywczańskie 9 B
Jan Sułkowski
Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego /O.Z.Ł.Sz./ ul. Br. Czecha 1
e-mail: jan.trzebunia@gmail.com

Jan Trzebunia
Podhalański Uniwersytet III Wieku ul. Kasprusie 35 A
tel. 506 416 579
e-mail: putw.zakopane@vp.pl

Teresa Morawetz-Gordon
Podhalańskie Stowarzyszenie Śpiewacze "Turliki" ul. Krupówki 17
tel. 18 20 643 00

Ewa Sterczyńska
Polski Związek Filatelistów ul. Kościuszki 2

Stanisław Wilk
Polski Związek Głuchych - Zespół "Halny Wiatr" Plac Niepodległości 6
Polski Związek Niewidomych ul. Jagiellońska 7
tel. 18 20 154 38
tel. 18 20 144 25 - J. Zając (dom)
tel. 603 53 82 77

Jerzy Zając
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem
ul. Kamieniec 32 D
tel. 18 20 66 250
e-mail: asek@pro.onet.pl

Andrzej Sekuradzki
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział Podhalański w Zakopanem ul. Krupówki 1 A
tel. 18 20 159 09
e-mail: zakopane@ptst.org.pl

Ludwik Bryja
ul. Gimnazjalna 16/1
Polskie Stowarzyszenie Przewodników Wysokogórskich Droga na Wierch 4
e-mail: info@pspw.pl

Ludwik Wilczyński
"Porozumienie Orła Białego" ul. Jagiellońska 7/30
e-mail: orzelbialy@zakopane.org.pl

Wojciech Orawiec
Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 67
ul. Kasprusie 35 A
tel. 18 20 147 47

Beata Karp
"Spotkania z Filmem Górskim" ul. Makuszyńskiego 15 B
tel. 791 686 987
e-mail: biuro@spotkania.zakopane.pl

Magdalena Ziaja
Stowarzyszenie “AKADEMIA MŁODEGO ARTYSTY” ul. Chramcówki 15 H/5
tel. 787 724 041 e-mail: kontakt@amazakopane.pl

Ewa Czerwieniec-Walczewska
Stowarzyszenie "Harenda – Zakopane" ul. Harenda 31 A
Piotr Kyc
Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem ul. Słoneczna 1
tel. 18 20 146 20
e-mail: macroj@interia.pl
e-mail: baste@onet.eu

Maciej Rojowski
Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem ul. Na Wilcznik 1
tel. 606 660 502
e-mail: info@karlowicz.org

Danuta Sztencel
Stowarzyszenie Muzeum Harcerskie im. Olgi i Andrzeja Małkowskich w Zakopanem ul. Wł. hr. Zamoyskiego 18 A
tel. 608-438794
dall@onet.eu

Lesław Dall
Stowarzyszenie Narciarstwa Alpejskiego „SKI TEAM” ul. Chyców Potok 26
tel. 18 20 613 00
fax. 18 20 613 00
e-mail: piotr.zielinski@adwokatura.pl

Piotr Zieliński
Stowarzyszenie Przewodników Tatrzańskich im. Klemensa Bachledy w Zakopanem tel. 600 987 051
Maciej Bielawski
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza ul. Harenda 12 A
tel. 18 20 684 26
e-mail: sptjk@interia.plwww.harenda.com.pl

Piotr Kyc
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich ul. Krupówki 1 A
Paweł Włoch
Stowarzyszenie Speleoklub Tatrzański Z/S Zakopanem ul. Kasprusie 4 C/2
e-mail:
kontakt@speleoklubtatrzanski.pl

Jadwiga Trojan
Stowarzyszenie Wsparcia Dziecka i Rodziny "Nasza Chata" ul. Tetmajera 31
tel. 18 20 124 49
e-mail: 
naszachata.podhale@gmail.com

Paulina Puławska
Stowarzyszenie Zakopiańczyków ul. Kasprusie 1/12
tel. 604 852 939

Antonina Batkowska
Stowarzyszenie "Zakopiańskie Perspektywy" ul. Krupówki 25
tel.18 20 640 54
e-mail: zakopiańskie-perspektywy@zakopianskie-perspektywy.pl

Iwona Pawłowska
Stowarzyszenie "Zakopiańska Budowlanka"

ul. Krupówki 8 34-500 Zakopane
e-mail: zakopianskabudowlanka@gmail.com

www.absolwenci-budowlanki.c0.pl
tel. 600 681 911

Tomasz Gabrielski
Światowy Związek Żołnierzy AK ul. Jagiellońska 7
Krystyna Gawdzik
Świetlica dla dzieci
Prowadzi Parafia Najświętszej Rodziny
ul. Krupówki 1 A
Odpowiedzialna S. Ewa

Tatrzańska Fundacja Muzyczna ul. Moliera 8/29
00-076 Warszawa
tel. 608 274 211

Agnieszka Kreiner
Tatrzańska Fundacja Pomocy Społecznej ul. Piszczory 4
tel. 18 20 147 31
tel. 601 527 431

Jan Ustupski
Tatrzańska Izba Gospodarcza ul. Kościuszki 15
tel. 18 20 159 11
fax. 18 20 159 11
e-mail: biuro@tig.zakopane.pl

Elżbieta Agata Wojtowicz
Tatrzański Klub Górski Vertical ul. Sabały 4
tel. 18 20 172 43
e-mail: tkg-vertical@home.pl

Paweł Orawiec
Tatrzański Klub Niezależnych ul. Skibówki 11 A
Tadeusz Majoch
Tatrzański Klub Motorowy Kasprowicza 36
tel. 18 20 013 70
e-mail: tkmzakopane@op.pl

Edward Chyc – Magdzin
Tatrzańskie Centrum Gospodarczo-Turystyczne ul. Kościuszki 2
tel. 18 20 133 30
tel. 18 20 134 93

Zofia Górska
Tatrzańskie Stowarzyszenie Kanioningowe ul. Piłsudskiego 63 A
e-mail:tsk.canyoning@gmail.com

Jacek Broński
Tatrzańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom ul. Grunwaldzka 5 A
wobrochcik@wp.pl

Władysława Obrochta
Tatrzańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
ul. Nowotarska 39
toz.zakopane@gmail.com
tel. 608 332 100

Beata Czerska
Tatrzański Związek Narciarski /TZN/ ul. Br. Czecha 1 B
tel. 18 20 153 08
e-mail: office@tzn.com.pl
e-mail: tzn@tatrynet.pl

Andrzej Kozak
T.K.N."TATRA TEAM" ul. Piłsudskiego 63 A
e-mail: tatrateam@op.pl

Piotr Sadowski
T.S. "WISŁA" ul. Jagiellońska 35
tel.18 20 155 05
e-mail: marekpach1@wp.pl

Jerzy Muniak
Towarzystwo Edukacji Artystycznej ul. Henryka Sienkiewicza 12
tel. 18 20 14 15

Mirosława Lubowicz
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem ul. Orkana 2
tel/fax: 18 20 641 56
e-mail: tg.sokol.zakopane@interia.pl

Stanisław Marduła
Towarzystwo Miłośników Teatru im. Heleny Modrzejewskiej ul. Małe Żywczańskie 2 A
Maria Grażyna Syrzistie
Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kościeliska 18
tel. 18 20 136 02

Włodzimierz Cichocki
Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego ul. Kossutha 9, 40-844 Katowice
tel. 607 820 795
e-mail: pianoforte4a@gmail.com

Joanna Domańska
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Podhalański im. Stanisława Witkiewicza ul. Tadeusza Kościuszki 2
tel. 604 432 303
 tonz.zakopane@gmail.com

Agata Nowakowska-Wolak
Towarzystwo Przyjaciół Twórczości Antoniego Kenara ul. Sobczakówka 8
tel. 18 20 152 47

Urszula Kenar
Twoje Zakopane ul. Krupówki 2
tel. 501 669 902

Łukasz Chmielowski
UKS "Dwójka" ul. Skibówki 2 D
tel. 20 146 02
e-mail: janusz.uks2@interia.pl

Janusz Wiercioch
U.K.S. "Zakopiański" oś. Krzeptówki 202
tel. 18 20 00215
e-mail: bielaj@test.com.pl

Janusz Biela
UKS przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Droga do Olczy 26
tel. 18 20 13 152
e-mail: zsmszakopane@interia.pl

Barbara Sobańska
U.K.S. SPS Zakopane “Szkolni Przyjaciele Siatkówki" ul. Goszczyńskiego 22 A
tel. 724 709 865
e-mail: uks.zakopane@gmail.com

Mateusz Szadkowski
Stowarzyszenie wARTko

ul. Nędzy-Kubińca 326
34-511 Kościelisko
tel. 504 859 086
e-mail: stowarzyszenie@wartko.org
Adres biura:
ul. Orkana 2
34-500 Zakopane
Nad Kinem "Sokół"

Emilia Glista
Yacht Klub Polski Zakopane ul. Na Wilcznik 27
tel. 18 20 665 41

Komandor Marek Pęksa
Zakopiańska Fundacja Narodowa SKANSEN ul. Krupówki 48 B/3
tel. 608 809 469
tel. 18 20 790 14
e-mail: dolinakoscieliska@op.pl
adres do korespondencji:
Chochołów Palenica
34-470 Czarny Dunajec

Dariusz Franczyk
Zakopiański Klub Literacki Tra-WERS ul. Tadeusza Kościuszki 2
tel. 608 809 469

Marian Matusiak
Zakopiański Klub Judo "YAMABUSHI" ul. Ks. Stolarczyka 14/4
tel. 18 20 615 09
adres do korespondencji:
34-514 Dzianisz 149
e-mail: judo_yamabushi@poczta.onet.pl

Józef Chowaniec
Zakopiańskie Stowarzyszenie Kulturalne ul. Kornela Makuszyńskiego 1
tel. 505 051 341

Zbigniew Podsiadło
Zespół "Holny" ul. Jana Krzeptowskiego 54
tel. 601 866 832

Jan Stachoń
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Jagiellońska 40
tel. 18 20 66 774

Maria Czernik
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Słoneczna 3
tel. 18 20 43 96

dh Helena Michaluk
Związek Polskich Artystów Plastyków tel. 601 424 023
e-mail: ewarosbaczynska@o2.pl

Ewa
Ross-Baczyńska
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Zakopane ul. Kasprusie 35 A
e-mail: zkwp-zakopane@o2.pl

Tadeusz Wirmański
Związek Podhalan O/Zakopane ul. Kościuszki 2
tel. 18 20 133 30

Andrzej Skupień
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Tatrzańskie Koło Nr 6 Zakopane
oś. Pardałówka 3/3
tel. 18 20 111 64

Marian Tota
Zakopiańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ul. Sienkiewicza 32
tel. 18 20 128 01
e-mail: kontakt@ztonz.pl

Patrycja Szymańska