Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.52   0   81.01   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   8.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.11   7.61
Józefa Piłsudskiego   8.85   11.17
Tytusa Chałubińskiego   7.72   9.97
Zofii i Witolda Paryskich   5.46   7.06
Kuźnice   6.2   7.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.71   5.8
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 24.07 23:00
Deszczowo
14° / 13° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
20°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
25°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
29°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Podstawowe informacje

nazwa inwestycji: Modernizacja budynku Internatu przy Zakopiańskim Centrum Edukacji

koszt: 2 mln zł

finansowanie: budżet miasta

Wszystkie inwestycje finansowane są środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Staramy się też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej oraz o krajowe środki na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych.

przewidywany termin zakończenia: koniec stycznia 2018 r.

Opis inwestycji

  • Przebudowanych zostanie 36 pokoi

Na parterze i trzech piętrach w sumie powstałe w ten sposób 15 segmentów mieszkalnych. Będą składać się z jednej lub dwóch sypialni, części dziennej z aneksem kuchennym oraz łazienki.

  • Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na parterze powstanie segment mieszkalny z łazienką, przystosowany dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Na schodach zewnętrznych przy wejściu do budynku oraz wewnątrz zamontowany zostanie specjalny podnośnik dla osób na wózku.

  • Budynek zostanie dostosowany do aktualnych wymagań przeciwpożarowych

Powstanie m.in. system oświetlenia drogi ewakuacyjnej, zainstalowana zostanie alarmowa sygnalizacja pożaru i system oddymiania klatek dzięki klapom dymowym w stropie.

  • Drobne zmiany na zewnątrz

Wyremontowane zostaną płyty balkonowe i balustrady, które są w bardzo złym stanie technicznym.

  • Nowe instalacje

We wspomnianych segmentach mieszkalnych przebudowane zostaną instalacje: elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. W całym budynku wymienione zostaną hydranty wewnętrzne.  

  • Ciekawostka

Budynek został wybudowany w latach 70. XX wieku jako internat ówczesnego Technikum Tkactwa. Dziś, oprócz pokoi internatu, znajdują się tu mieszkania interwencyjne, w których lokowanie są osoby, które w wyniku trudnej sytuacji losowej, np. pożaru, straciły dobytek.