Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   10.36   432.79   14.66   4.49
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.91   2.34
Józefa Piłsudskiego   3.56   4.67
Tytusa Chałubińskiego   3.49   4.46
Zofii i Witolda Paryskich   3.52   4.96
Kuźnice   1.62   2.01
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.29   0.38
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 07.12 13:00
Zachmurzenie
1° / -3° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 10:00
Śnieg
-3°
Zdjęcie promujące Zakopane

Podstawowe informacje

nazwa inwestycji: Modernizacja budynku Internatu przy Zakopiańskim Centrum Edukacji

koszt: 2 mln zł

finansowanie: budżet miasta

Wszystkie inwestycje finansowane są środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Staramy się też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej oraz o krajowe środki na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych.

przewidywany termin zakończenia: koniec stycznia 2018 r.

Opis inwestycji

  • Przebudowanych zostanie 36 pokoi

Na parterze i trzech piętrach w sumie powstałe w ten sposób 15 segmentów mieszkalnych. Będą składać się z jednej lub dwóch sypialni, części dziennej z aneksem kuchennym oraz łazienki.

  • Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Na parterze powstanie segment mieszkalny z łazienką, przystosowany dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Na schodach zewnętrznych przy wejściu do budynku oraz wewnątrz zamontowany zostanie specjalny podnośnik dla osób na wózku.

  • Budynek zostanie dostosowany do aktualnych wymagań przeciwpożarowych

Powstanie m.in. system oświetlenia drogi ewakuacyjnej, zainstalowana zostanie alarmowa sygnalizacja pożaru i system oddymiania klatek dzięki klapom dymowym w stropie.

  • Drobne zmiany na zewnątrz

Wyremontowane zostaną płyty balkonowe i balustrady, które są w bardzo złym stanie technicznym.

  • Nowe instalacje

We wspomnianych segmentach mieszkalnych przebudowane zostaną instalacje: elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. W całym budynku wymienione zostaną hydranty wewnętrzne.  

  • Ciekawostka

Budynek został wybudowany w latach 70. XX wieku jako internat ówczesnego Technikum Tkactwa. Dziś, oprócz pokoi internatu, znajdują się tu mieszkania interwencyjne, w których lokowanie są osoby, które w wyniku trudnej sytuacji losowej, np. pożaru, straciły dobytek.