Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.45   0   101.66   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.36   14.94
Józefa Piłsudskiego   16.09   21.19
Tytusa Chałubińskiego   14.51   17.43
Zofii i Witolda Paryskich   14.1   18.84
Kuźnice   15.5   19.92
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.41   5.13
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.03 13:00
Zachmurzenie
12° / 4° zachmurzenie duże
Wt. 13:00
Deszczowo
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
13°
Sob. 10:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Remont drogi rolnej Furmanowa w miejscowości Zakopane

Miasto Zakopane otrzymało dofinansowanie w kwocie 148 824,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi rolnej Furmanowa w miejscowości Zakopane”. Zadanie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego. W czerwcu 2022 r. została podpisana umowa z Województwem Małopolskim w sprawie przekazania środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Inwestycja polega na wykonaniu wszystkich niezbędnych robót ziemnych, podbudowy, wykonania nawierzchni z płyt betonowych oraz poboczy z kruszywa.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego