Jakość powietrza
Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   30.44   584.99   35.33   5.62
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   11.16
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   7.75   11.04
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   5.83   7.93
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Śr. 14.11 19:00
Deszczowo
-1° / -4° słabe opady deszczu
Czw. 13:00
Deszczowo
Pt. 13:00
Słonecznie
Sob. 13:00
Słonecznie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Śnieg
-2°

Informacje praktyczne

INFORMACJE

PRAKTYCZNE

TARYFA OPŁAT:
Bilety jednorazowe
normalny 3,00 zł
ulgowy 1,50 zł
Bilety okresowe 7-dniowe
normalny 30,00 zł
ulgowy 15,00 zł
Bilety miesięczne
normalny na linię 90,00 zł
ulgowy na linię 45,00 zł
normalny na wszystkie linie 140,00 zł
ulgowy na wszystkie linie 70,00 zł

PUNKTY SPRZEDAŻY BILETÓW:
- Biuro Obsługi Klienta w siedzibie TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., ul. Szymony 17 a
- Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościuszki 17
- Centrum Informacji Turystycznej, ul. Kościeliska 7
- Kiosk ul. Cyrhla obok nr 25
- Biletomaty w autobusach
- Aplikacja mobilna mPay

WAŻNE:
1. Pasażer podróżujący na podstawie papierowego biletu obowiązany jest niezwłocznie po wejściu do pojazdu skasować bilet i zachować go na czas podróży.
2. Pasażer rozpoczynający podróż z zamiarem zakupu biletu w pojeździe po wejściu do pojazdu obowiązany jest niezwłocznie nabyć bilet i dokonać jego skasowania.
3. Osoby nieposiadające uprawnień do bezpłatnych przejazdów są objęte ubezpieczeniem komunikacyjnym jedynie na podstawie ważnego skasowanego biletu.
4. Opłata za przejazd bez ważnego biletu wynosi 130,00 zł. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana do okazywania identyfikatora, którego wzór umieszczony jest w pojeździe. 

Przypominamy - kierowca sprzedaje bilety tylko za odliczoną kwotę. Zachęcamy do zakupu w biletomatach, gdyż podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne i zgodne z rozkładem jazdy kierowanie pojazdem, a nie sprzedaż biletów.

MIEJSKA KOMUNIKACJA W ZAKOPANEM TO:

REGULARNY TRANSPORT 

MIESZKAŃCY I TURYŚCI BĘDĄ MOGLI ŁATWIEJ PORUSZAĆ SIĘ PO MIEŚCIE, BEZPIECZNIE I SZYBKO DOTRĄ DO CELU

KOMFORT I WYSOKI STANDARD OBSŁUGI

NOWOCZESNE AUTOBUSY WYPOSAŻONE
W KLIMATYZACJĘ, RAMPĘ DLA WÓZKÓW INWALIDZKICH I DZIECIĘCYCH, MONITORING, SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ, BILETOMAT

KORZYSTNE CENY I ZNIŻKI

BILETY ULGOWE, OKRESOWE I MIESIĘCZNE,
A DLA MIESZKAŃCÓW ZAKOPANEGO OD 65 ROKU ŻYCIA BEZPŁATNE PRZEJAZDY
(NA PODSTAWIE DOWODU OSOBISTEGO)
BEZPŁATNE PRZEJAZDY DLA ZASŁUŻONYCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
(NA PODSTAWIE LEGITYMACJI I DOWODU OSOBISTEGO) - ulga obowiązuje od 19.12.2016r.

  EKOLOGICZNE AUTOBUSY SOLARIS

ZOSTAWIAJĄC SAMOCHÓD NA PARKINGU
WSPÓLNIE Z NAMI DBASZ O ŚRODOWISKO I KORZYSTASZ Z DARMOWEGO TRANSPORTU
(NA PODSTAWIE WAŻNEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO I OPŁACONEGO UBEZPIECZENIA OC)

Wykonywanie przewozów publicznego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej powierzone zostało miejskiej Spółce TESKO.

REKLAMACJE:

Reklamacje i uwagi dotyczące Komunikacji Miejskiej można składać u Kierownika Zakładu Komunikacji Miejskiej, pok. 7, w siedzibie TESKO Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., ul. Szymony 17 a, Zakopane 
oraz w Wydziale Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13.

Regulamin >>

N A S Z E   A U T O B U S Y   

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zakopanem

Komunikacja Miejska w Zakopanem

Zapraszamy do korzystania z Komunikacji Miejskiej i życzymy miłej podróży! 

Pozostałe linie obsługiwane są przez przewoźników prywatnych

ROZKŁADY JAZDY LOKALNYCH PRZEWOŹNIKÓW