Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.22   0   83.34   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.55
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.21   26.32
Józefa Piłsudskiego   13   16.91
Tytusa Chałubińskiego   12.43   16.04
Zofii i Witolda Paryskich   11.84   15.5
Kuźnice   12.21   15.61
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.81   0.98
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 30.05 02:00
Zachmurzenie
10° / 10° zachmurzenie duże
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Pomoc dla Ukrainy

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi organizowanej w Zakopanem pomocy dla Ukrainy, jak również dla osób narodowości ukraińskiej przybywających do Zakopanego jako uchodźcy. 

Informujemy także, w jaki sposób mieszkańcy mogą włączyć się w pomoc potrzebującym.Baza Inicjatyw

W odpowiedzi na zapotrzebowanie Mieszkańców Zakopanego, których zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy nie ustaje, uruchomiliśmy na stronie www.zakopane.pl/baza-inicjatyw Bazę Inicjatyw służącą wymianie informacji i integracji Zakopiańczyków oraz przebywających w mieście obywateli Ukrainy.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW / Інформація для мешканців

Urząd Miasta Zakopane uruchomił specjalną infolinię, na którą dzwoniąc można uzyskać wszelkie informacje dot. akcji pomocy dla Ukrainy prowadzonych na terenie Zakopanego oraz procedur związanych z pobytem Ukraińców w Zakopanem.

Infolinia czynna w godz. 6:00 - 22:00.

Tel. +48 504 920 482

W godzinach nocnych w pilnych sprawach możliwy kontakt ze Strażą Miejską – tel. 18 20 20 478.

Informacja na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

ZGŁOSZENIA DO BAZY NOCLEGOWEJ WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Mieszkańców zainteresowanych chęcią pomocy uchodźcom poprzez udostępnienie posiadanej bazy noclegowej informujemy, że:

 • Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej można kierować na adres e-mail: ukraina@muw.pl
 • W zgłoszeniu należy podać:
 1. dokładną lokalizację,
 2. liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
 3. koszty,
 4. termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
 5. czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
 6. informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
 7. osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.
 • Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej można składać także bezpośrednio do Urzędu Miasta Zakopane. W takiej sytuacji gmina przez powiat przekazuje zebrane informacje do województwa.
 • Zgłoszonymi miejscami noclegowymi dysponuje Wojewoda.
 • Dla osób dysponujących bazą noclegową zgłoszonych do bazy wojewódzkiej, do których skierowani zostaną obywatele ze skierowaniem do zakwaterowania planowane jest wsparcie ze strony państwa. Szczegóły będą podane wkrótce.


INICJATYWY ODDOLNE

 • Wiele osób podjęło już samodzielnie inicjatywę przyjmowania uchodźców we własnych domach.
 • Prosimy w tej sytuacji o kontakt z infolinią Urzędu Województwa Małopolskiego tel. 12 210 20 02 lub infolinią Urzędu Miasta Zakopane tel. +48 504 920 482.
 • Zarówno w przypadku wcześniejszego zgłoszenia miejsc noclegowych do bazy Wojewody Małopolskiego, jak również przyjęcia we własnym domu uchodźców z Ukrainy na własną rękę - konieczne jest wypełnienie formularza "Potwierdzenie pobytu".
 • Formularz do pobrania: potwierdzenie PL UA.docx
 • Formularz dostępny jest także w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta Zakopane.
 • Formularz w wersji papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 lub przesłać na adres pomocukrainie@zakopane.eu. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Mieszkańców Zakopanego w ramach potwierdzenia pobytu uchodźców: RODO_PL

Polskie Towarzystwo Terapii EMDR – skupiające psychologów i innych specjalistów w zakresie interwencji kryzysowej i leczenia traumy - przygotowało krótki poradnik dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

Jak-rozmawiac-z-rodzinami-z-Ukrainy.pdf

WAŻNE!

Przypominamy, że zgodnie z Art. 13.1.1e i 1f Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z późniejszymi zmianami, wnioski o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, należy składać najdalej w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem!

Art.  13. 1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

(…)

1e.  Wniosek oświadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

1f.  Wniosek oświadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne.

Kwota refinansowania to 40 zł dziennie za osobę. Świadczenia te będą wypłacane „z dołu”, za faktyczny czas goszczenia uchodźców, którzy przekroczyli granicę Polski 24 lutego br. i później.

Świadczenie pieniężne z tego tytułu może być przyznane nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Do złożenia wniosku wymagany jest numer PESEL zakwaterowanego uchodźcy. Wszystkie wnioski będą weryfikowane.

Wnioski są przyjmowane na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Zakopanem.

Wszelkie informacje o zasadach wypełniania wniosków i udzielanym świadczeniu można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych UM Zakopane – w pok. 8, 216, 218 w godzinach przyjmowania stron.

Prosimy o czytelne wypełnianie formularzy DRUKOWANYMI LITERAMI.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych DLA KWATERUJĄCYCH 22.08.2023

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania. Aktualizacja 22.08.2023

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania. Aktualizacja 22.08.2023

INFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW / Інформація для іноземців

Urząd Miasta Zakopane uruchomił specjalną infolinię, na którą dzwoniąc można uzyskać wszelkie informacje dot. akcji pomocy dla Ukrainy prowadzonych na terenie Zakopanego oraz procedur związanych z pobytem Ukraińców w Zakopanem. 

Infolinia jest czynna w godz. 6:00 - 22:00..

Tel. +48 504 920 482

W godzinach nocnych w pilnych sprawach możliwy kontakt ze Strażą Miejską – tel. 18 20 20 478. 

Уряд міста Закопане запустив спеціальну гарячу лінію,телефонуючи на яку можна знайти усю інформацію,що стосується благодійних акцій для України,які проводяться на теренах міста.


Гаряча лінія відкрита в час. 6:00-22:00

Тел. +48 504 920 482

Вночі при невідкладних питаннях можна звернутися до муніципальної поліції – тел. 18 20 20 478.


W Urzędzie Miasta Zakopane działa punkt informacji dla obywateli Ukrainy oraz dla mieszkańców Zakopanego, którzy chcą im pomagać. 

Punkt jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 9.00 – 15.00.


В уряді міста Закопане діє інформаційний пункт для мешканців України чи місцевих жителів,які хочуть їм допомагати.

 • Od 16 marca Urząd Miasta Zakopane prowadzi rejestrację uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce. Data rejestracji nie wpływa na możliwość otrzymania pomocy.
 • PESEL będzie potrzebny do złożenia wniosków o udzielenie świadczeń, a także do dopełnienia formalności związanych z podjęciem pracy, czy też prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje także pobyt w Polsce obywatela Ukrainy w przypadku, gdy jego wjazd nie został uprzednio zarejestrowany podczas kontroli granicznej.   
 • W celu usprawnienia obsługi prosimy o wcześniejszy kontakt i umówienie wizyty w urzędzie pod numerem telefonu  18 20 20 464/ 18 20 20 443.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-ora... 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uchodźców w ramach zapisów do uzyskania numeru PESEL: RODO_PESEL

Film instruktażowy o nadawaniu numeru PESEL dla obywateli Ukrainy:  • Місто Закопане реєструє біженців з України, які хочуть отримати номер PESEL та залишитися в Польщі. Дата реєстрації не впливає на ваше право на допомогу.
 • Номер PESEL знадобиться для подання заяв на отримання пільг, а також для виконання формальностей, пов’язаних із прийняттям на роботу чи веденням бізнесу.
 • Подання заяви на номер PESEL також реєструє перебування в Польщі громадянина України у випадку, якщо його в’їзд не був раніше зареєстрований під час прикордонного контролю.
 • Для покращення обслуговування, будь ласка, зв’яжіться з нами заздалегідь і запишіться на прийом в офіс за телефоном 18 20 20 464/ 18 20 20 443.

Більше інформації за посиланням:  Отримай номер PESEL та довірений профіль - послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Інформація про обробку персональних даних біженців у рамках реєстрації для отримання номера PESEL: RODO_PESEL_UA

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodz...

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dot. możliwości uzyskania przez obywateli Ukrainy świadczeń pieniężnych.

 • Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Więcej informacji: Strona główna - ZUS 

 • Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Zakopanem ul. Jagiellońska 7, w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9.00-14.00, natomiast w godzinach od 10.00-14.00 można skorzystać z pomocy tłumacza.

Więcej informacji: Informacja o świadczeniach pieniężnych MOPS Zakopane

Wzór wniosku: PL/UA - Wniosek o wypłatę 300 zł


Грошова допомога Громадянам України

 • Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину

Громадянам України, які легально в’їхали з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. в зв’язку з військовими діями і хочуть залишитися в Польщі, Заклад Соціального Страхування буде надавати і виплачувати допомогу для родини. Відповідну заяву українською мовою можна буде складати тільки електронно через Платформу Електронних Послуг (ПУЕ) ЗУС. 

Більше інформації за посиланням: Матеріальна допомога для громадян України, які мають дитину - Інформація для громадян України - Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych - ZUS  

 • Пільга 300 злотих для громадян України

Заяву на виплату цієї допомоги можна подати до Міського Центру Соціального Захисту уЗакопане вул. Ягеллонська 7 (MOPS) з понеділка,Вівторок, Четвер, п'ятниця - 09.00–14.00, з понеділка, Вівторок, Четвер, п'ятниця 10.00–14.00 у ці години служба за участю перекладача.

Більше інформації за посиланням: Informacja o świadczeniach pieniężnych MOPS Zakopane

PL/UA - Wniosek o wypłatę 300 zł


Повідомляємо, що у п’ятницю, 6 травня, у Закопаному відкриється Муніципальний пункт допомоги, де біженці з України зможуть отримати допомогу. Пункт пропонуватиме основні продукти харчування та засоби гігієни. Тут також буде «безкоштовний магазин» із секонд-хендом.

Муніципальний пункт допомоги буде розташовано в освітньому центрі Закопане ім. Г. Моджеєвськоі, вул. Kasprusie 35a (1 поверх).

Пункт працюватиме у середу з 09.00 - 15.00.


Пожертвувані продукти надійдуть від продовольчого банку Карітас, спонсорів та збір подарунків від мешканців.

Інформація про обробку персональних даних у зв'язку з наданням допомоги громадянам України

Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie wydaje zaświadczenia tożsamości dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bez paszportów.

 • Wzór dokumentu jest dostępny na stronie Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie.
 • Ważne zaświadczenie musi posiadać oficjalną pieczęć Konsulatu Generalnego Ukrainy oraz podpis Konsula Generalnego Ukrainy Wiaczesława Wojnarowśkyja lub Konsula Ukrainy w Krakowie Oleksandra Kravchenko albo Wicekonsulów Ukrainy w Krakowie Iryny Yaremchuk lub Khrystyny Deynegi.


Генеральне консульство України в Кракові видає посвідчення особи громадянам України, які прибули до Польщі без паспортів.

 • Шаблон документа доступний на сайті Генерального консульства України в Кракові.
 • Діюча довідка повинна мати печатку Генерального консульства України та підпис Генерального консула України В’ячеслава Войнаровського або консула України в Кракові Олександра Кравченка або віце-консула України в Кракові Ірини Яремчук або Христини Дейнегі. 

Uchodźcy mają bezpłatny dostęp do polskiej służby zdrowia na takich samych zasadach, co obywatele polscy, bez żadnych opłat.

 • Osoby, które źle się czują, chorują, potrzebują recepty – mogą iść do publicznej przychodni lekarskiej lub zadzwonić na numer 800 190 590 – możliwa rozmowa po ukraińsku i rosyjsku.
 • Osoby potrzebujące lekarza wieczorem i w nocy (w godz. 18:00-8:00) lub w weekend albo święta, czyli poza godzinami pracy przychodni lekarskich, otrzymają poradę lekarza przez telefon. Wystarczy zadzwonić na numer 800 137 200 – możliwa rozmowa po ukraińsku i rosyjsku.

Więcej informacji na stronie www.nfz.gov.pl.


 • Особи,які погано почуваються, хворіють чи потребують інструкції до медичних препаратів можуть йти в поліклініку або зателефонувати: 800 190 590 – можлива консультація українською та російською мовою.
 • Особи, які потребують лікаря ввечері і вночі (з 18.00- 8.00 год.), на вихідні або на свята чи в неробочий час поліклінік,отримають пораду від лікаря по телефону. Потрібно зателефонувати: 800 137 200 – можлива консультація українською та російською мовою.
Більше інформації за посиланням www.nfz.gov.pl.

Osoby uciekające z terenów objętych wojną mogą podjąć w Polsce legalną pracę.

Lokalny punkt kontaktowy dla uchodźców z Ukrainy poszukujących pracy: Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Ks. Stolarczyka 12, 34-500 Zakopane. E-mail: ukraina@zakopane.praca.gov.pl

Wszystkie informacje dostępne są:

 • Na stronie internetowej: oferty.praca.gov.pl – strona jest dostępna w języku ukraińskim i rosyjskim;
 • Pod numer telefonu : 19524 – tu można porozmawiać po rosyjsku.


Особи, що приїжджають із територій,де відбуваються воєнні дії,можуть легально працевлаштуватися в Польщі. 

Місцевий контактний пункт для біженців з України, які шукають роботу: Центр професійної активації, вул. Ks. Stolarczyka 12, 34-500 Закопане. Електронна пошта: ukraina@zakopane.praca.gov.pl

Уся необхідна інформація доступна:
 • На сайті: oferty.praca.gov.pl - сторінка доступна українською та російською.
 • За номером: 19524 - там можна спілкуватися російською.

Obywatele Ukrainy szukający pomocy w Małopolsce mogą kontaktować się ze specjalną infolinią Wojewody Małopolskiego:

 • Tel. +48 12 210 20 02

Громадяни України,які шукають допомогу в Малопольському воєводстві 
можуть контактувати з воєводою Малопольським за допомогою спеціальної 
гарячої лінії
 •  тел. +48 12 210 20 02

Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

Якщо у вас немає житла в Польщі, ви отримаєте необхідну інформацію в пунктах прийому біля кордону.

Województwo Małopolskie

 • Kraków, Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych. ul. Pawia, 31-154 Kraków

Województwo Podkarpackie

 • Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa
 • Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka
 • Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama
 • Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne
 • Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina - Hala Kijowska - Młyny 90, 37-552 Młyny
 • Przemyśl Dworzec kolejowy, plac legionów 1, 37-700 Przemyśl

Województwo Lubelskie

 • Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
 • Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów
 • Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło
 • Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie - ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm
 • Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji - Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski


Pełna lista punktów recepcyjnych z podziałem na województwa https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-recepcyjne2

Więcej potrzebnych informacji na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców / Більше інформації: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

 • Osoby przybywające z Ukrainy do Zakopanego bardzo prosimy o wypełnienie formularza "Potwierdzenie pobytu" i złożenie w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 lub przesłanie na adres pomocukrainie@zakopane.eu. 
 • Formularz można pobrać tutaj: potwierdzenie PL UA.docx, dostępny jest także w punkcie informacji Urzędu Miasta Zakopane. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Mieszkańców Zakopanego w ramach potwierdzenia pobytu uchodźców: RODO_PL

 • Людей, які приїжджають з України до Закопаного, просимо заповнити форму «Підтвердження перебування» та подати її до міської ради міста Закопане, вулиця Костюшкі, 13 або надіслати за адресою: pomocukrainie@zakopane.eu.
 • Форму можна завантажити на сайті potwierdzenie PL UA.docx , її також можна знайти в інформаційному пункті мерії Закопане.

Інформація про обробку персональних даних для уходців, як частина підтвердження місця проживання: RODO_UALegalny pobyt w Polsce

Więcej informacji: Pobyt w Polsce - Informacje dla obywateli Ukrainy - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Легальне перебування на території Польщі

Більше інформації: Легальне перебування на території Польщі - Сайт для громадян України - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Zakopiańskie szkoły podstawowe są przygotowane na przyjęcie dzieci z Ukrainy.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy:

 • Aby zapisać dziecko do szkoły/przedszkola, prosimy zainteresowane osoby o bezpośredni kontakt z placówką znajdującą się najbliżej miejsca tymczasowego zamieszkania dziecka.
 • Ustalenie klasy – roku nauki nastąpi na podstawie dokumentów – nie muszą być tłumaczone na język polski – a w przypadku ich braku, oświadczenia rodziców. 
 • Dla możliwości przyjęcia do szkoły i udzielania wszelkich form wsparcia nie ma znaczenia podstawa prawna pobytu ucznia na terenie naszego kraju.

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci, których rodzice przedstawią zaświadczenie o zatrudnieniu.

Dla wszystkich chętnych na pewno znajdzie się miejsce w zakopiańskich szkołach i przedszkolach.

W razie dodatkowych pytań czy problemów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zakopane, pok. 218, tel. +48 18 20 20 418.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainyНавчальні заклади з Закопаного готові приймати дітей з України.

Інформація для батьків дітей, які прибули з України:
 • Щоб записати дитину до школи чи садочку, просимо зацікавлених осіб  про безпосередній контакт з установою, яка знаходиться найближче до тимчасового помешкання дитини.
 • Встановлення класу чи року навчання дитини буде виявлено на підставі документів- не обов′язково перекладати на польську мову –  у випадку коли їх немає-  пишеться заява батьками дитини.
 • Для можливості прийняття до школи і наділення всіх форм підтримки не  потрібно мати документи, які дозволяють перебування учня в нашій країні.
 • Для всіх охочих точно знайдеться місце в школах і садочках Закопаного.У випадку додаткових питань чи проблем просимо зв′язатися з  Департаментом 
Освіти та соціальних питань уряду Міста Закопане, каб. 218,тел. + 48 18 20 20 41

Більше інформації: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja...


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zakopanem udziela wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Rodzice wraz z dziećmi, którzy przyjechali do Zakopanego i potrzebują takiego wsparcia, mogą zgłaszać się do Poradni. Najlepiej zrobić to telefonicznie pod numerem telefonu 18 20 63 973 w godz. od 8:00 do 15:30, za wyjątkiem środy i piątku - wtedy do godz. 14:00.

Terminy spotkań w miarę możliwości ustalane będą na bieżąco.


Психологічно-педагогічний консультаційний центр в Місті Закопане надає психологічну підтримку для дітей та молоді України. Батьки з дітьми, які приїхали до Міста Закопане можуть звертатися за такою підтримкою до Центру. Найкраще це зробити зателефонувавши: 18 20 63 973 від 8.00- 15.30
крім середи та п′ятниці( тоді до 14.00) години.

Час зустрічей за можливості буде узгоджений одразу ж.


Zajęcia z psychologiem w języku ukraińskim 

Parafia Tatrzańska Św. Krzyża w Zakopanem, w ramach przyznanego przez Urząd Miasta Zakopane dofinansowania, prowadzić będzie zajęcia z psychologiem w języku ukraińskim dedykowane zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Spotkania, w zależności od potrzeb, odbywać się będą indywidualnie lub grupowo.

Wszystkich obywateli Ukrainy, którzy są zainteresowani uczestnictwem w zajęciach z psychologiem, uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ukraina@zakopane.eu.

Harmonogram zajęć zostanie ustalony indywidualnie, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.


Татранська парафія св. Хреста в Закопаному, в рамках фінансування, наданого містом Закопане, проводитиме заняття з психологом українською мовою, для дорослих та дітей. Зустрічі, залежно від потреб, проводитимуться індивідуально або в групах.

Усіх громадян , які бажають взяти участь у заняттях з психологом, просимо надсилати заявки на електронну адресу ukraina@zakopane.eu. Розклад занять буде встановлено після закінчення прийому заяв.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem zaprasza obywateli Ukrainy do korzystania z oferty przystosowanej dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

 • Główna siedziba Biblioteki mieści się na os. Łukaszówki 4 a. Można w niej skorzystać ze stanowisk komputerowych, bezpłatnego dostępu do Internetu, a także z bieżącej prasy oraz książek.
 • Czytelnia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:30.
 • Oddział dla Dzieci i Młodzieży znajdujący się  przy ul. Zborowskiego 1 jest miejscem, z którego mogą korzystać rodzice z dziećmi. Dostępne są dla nich: stoliki, zabawki, ścianka wspinaczkowa oraz gry planszowe.
 • Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-17:00.
 • W bibliotece istnieje możliwość porozumiewania się w języku ukraińskim.
 • Biblioteka organizuje także zajęcia integracyjne dla dzieci z Ukrainy.

Муніципальна бібліотека в Закопаному запрошує українців скористатися
пропозиціями, доступними для дітей, молоді та дорослих.

 • Головна будівля Бібліотеки знаходиться за адресою os. Lukaszówki 4а. Там можна скористатися комп′ютерами,що мають безкоштовний доступп до Інтернету, періодичними виданнями чи книжками.
 • Читацька зала відчинена з понеділка до пятниці з 10.00 до 15.30.
 • Відділ для дітей і молоді знаходиться за адресою ul. Zborowskiego 1.Це місце,яке можуть від відувати батьки разом з дітьми. Для них будуть доступними:журнальні столики, іграшки, скеледром та настільні ігри.
 • Установа відчинена з понеділка до пятниці з 09.30 до 17.00.
 • У бібліотеці є можливість поспілкуватися з персоналом українською.
 • Також бібліотека організовує інтеграційні заняття для дітей з України.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kulturalną przygotowaną dla Mieszkańców Miasta oraz obywateli Ukrainy.

Więcej informacji / Більше інформації:  Oferta kulturalna PL/UA


Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Więcej informacji: PL - Informator NPP

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa: Lista_NPP

Безoплатна правова допомога, безкоштовні консультації громадян та безкоштовне посередництво (медіація)

Більше інформації: UA - Informator NPPInformacje dla obywateli Ukrainy o ubezpieczeniu OC pojazdu

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності

 Більше інформації: https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/


Kwarantanna, testy i szczepienia przeciwko Covid-19

Карантин, тести і щеплення проти Covid-19

Більше інформації: Карантин, тести і щеплення проти Covid-19 | Pacjent Infolinia dla Głuchych z Ukrainy 

Інфоліа  Глухим З України

Польська Асоціація Глухих організовує допомогу глухим з України.
Залежно від потреб у спілкуванні, біженці можуть зв’язатися з Польскою Асоціацією Глухих через:
 • E-mail: glusiukraina@pzg.org.pl / deafukraine@pzg.org.pl
 • WhatsApp i Viber
 • Wideoinfolinia - Skype: DeafUkraine (Україньска жестова мова)

 Більше інформації: Мова жестів - Інформація для громадян України - Portal Gov.pl (www.gov.pl)Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy / Безкоштовний проїзд потягом для громадян України

Більше інформації: Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy / Безкоштовний проїзд потягом для громадян України - Aktualności - Urząd Transportu Kolejowego (utk.gov.pl) Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty i fretki)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ)

Ulotka PL/UA

PL/UA/EN - Wniosek o pozwolenie na przemieszczanie zwierzęcia w UE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW, KTÓRZY PRZEKROCZYLI GRANICĘ POLSKI

Zamieszczamy podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Materiały dostępne są w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej.

Informacja w języku ukraińskim: https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2...

Informacja w języku rosyjskim: https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2...

Informacja w języku angielskim: https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2...

Informacja w języku polskim: https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2...


НАЙВАЖЛИВІША ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬ КОРДОН ПОЛЬЩИ

Ми представляємо основну інформацію про пункти прийому, медичне обслуговування, а також можливість пошуку роботи, навчання дітей та легалізацію перебування, а також номери телефонів та інтернет-адреси, за якими можна отримати більше інформації.

Більше інформації за посиланням: https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2...


Pomoc prawna, psychologiczna i materialna z Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości zapewnia natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, w tym osobom pokrzywdzonym zbrojną agresją na Ukrainie.

Więcej informacji: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Фонд Юстицї надає невідкладну та безкоштовну  допомогу жертвам злочинів, свідкам та їх родичам, у тому числі жертвам збройної агресії в Україні.

Більше інформації: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Całodobowa linia telefoniczna pomocy pokrzywdzonym Funduszu Sprawiedliwości

Infolinia dostępna w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim - tel. +48 222 309 900.

Więcej informacji: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajd...

Також рекомендуємо звертатися до цілодобової лінії допомоги потерпілим +48 222 309 900. Лінія довіри доступна цілодобово, 7 днів на тиждень, включаючи англійську, російську та українську мови.

Більше інформації: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajd...


Prawosławne Nabożeństwa w Zakopanem

Serdecznie zapraszamy na Prawosławne Nabożeństwa do kościoła MB Częstochowskiej na ul. Kościeliskiej 4 w co drugą niedzielę godz. 11.15 – najbliższe odbędzie się 27 marca 2022 roku.

Православні Богослужіння у Закопане

Шановні віряни! Від щирого серця, запрошуємо вас, на Православні Богослужіння у Старий Костел по вулиці Костелиська у кожну другу неділлю. Початок об 11.15 - найближче Богослужіння - 27 березня 2022 року.

24 marca 2022

Akcja ZUS „Weekend dla Ukrainy” 

W najbliższy weekend 26 i 27 marca 2022 r. od godz. 9:00 do 15:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”. W sobotę i niedzielę  placówki w Zakopanem, Nowym Targu, Nowym Sączu, Gorlicach i Limanowej będą otwarte dla...

4 kwietnia 2022

Baza Inicjatyw 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez Mieszkańców Zakopanego, których zaangażowanie w pomoc obywatelom Ukrainy nie ustaje, uruchomiliśmy na stronie www.zakopane.pl/baza-inicjatyw specjalną platformę – Bazę Inicjatyw.

7 kwietnia 2022

Bezpłatna nauka języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy...

Miejska Bibliotek Publiczna zaprasza na bezpłatne zajęcia języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, które będą się odbywać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, na ulicy Zborowskiego 1.

14 marca 2022

Cały czas pomagamy

Nie ustaje pomoc Zakopanego dla Ukrainy, w tym partnerskiego miasta Stryj, a także dla osób uciekających przed wojną, które schroniły się w naszym mieście. Pierwszy transport zebranych od mieszkańców najpotrzebniejszych produktów dotarł już do celu. Władze Stryja i mieszkańcy wyrazili...

2 maja 2022

Dzień pełen polsko-ukraińskiej integracji, doskonałej jazzowej muzyki oraz zabawy w...

Długi majowy weekend rozpoczęliśmy od „International Jazz Day” – Dnia polsko-ukraińskiego pod Giewontem, na który Mieszkańców, Turystów i goszczonych w mieście obywateli Ukrainy zaprosił Burmistrz Miasta Zakopane. 

24 sierpnia 2022

Informacja dotycząca możliwości przedłużenia świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i...

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty Gmina może przedłużyć...

5 kwietnia 2022

Informacja o możliwości imigracji obywateli Ukrainy do Wielkiej Brytanii

Zamieszczamy informację brytyjskiego Home Office dla Obywateli Ukrainy, którzy w związku z trwającą wojną chcieliby imigrować do Wielkiej Brytanii.

26 kwietnia 2022

„International Jazz Day” – Dzień polsko-ukraiński pod Giewontem

Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zaprasza na „International Jazz Day” – Dzień polsko-ukraiński pod Giewontem, który odbędzie się 30.04.2022 r. w godz. 14.00–17.00 w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W programie wydarzenia występ Kapeli Andrzeja Fiś Jarząbka – Fiś Banda...

14 marca 2022

Małopolska jest i będzie z Ukrainą

Szerokie przygotowania i działania na wypadek eskalacji konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą wojewoda małopolski Łukasz Kmita wspólnie z II wicewojewodą małopolskim Ryszardem Pagaczem koordynował już od dłuższego czasu, zgodnie z dyspozycjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W tym procesie uczestniczyły...