Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.7   0   88.97   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.86
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.74   1.95
Józefa Piłsudskiego   1.84   2.1
Tytusa Chałubińskiego   2.24   2.47
Zofii i Witolda Paryskich   2.19   2.55
Kuźnice   2.35   2.55
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.4   0.45
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 13:00
Zachmurzenie
9° / 3° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
11°
Czw. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Gminny program rewitalizacji dla Miasta Zakopane
na lata 2016-2030

Gmina Miasto Zakopane w niżej zamieszczonych informacjach przedstawia wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2030 wynikającego z procedury ustawowej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

Konsultacje społeczne trwały od 22 grudnia 2023 roku do 20 stycznia 2024 roku. W tym terminie osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogły składać uwagi do projektu dokumentu w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Strategii i Rozwoju oraz w trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 10 stycznia 2024 r., o godzinie 17.00 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane.

Jednocześnie opublikowany zostaje Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Zakopane na lata 2016-2030 uwzględniający uwagi z konsultacji społecznych.


Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zakopane na lata 2016-2030

Zgodnie z  art. 6. ust. 2 Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz.U.2021.485), informuję, o rozpoczęciu 22 grudnia 2023 r. konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zakopane na lata 2016-2030.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu dokumentów w terminie od 22 grudnia 2023 roku do 20 stycznia 2024 roku:


(MC)