Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.45   633.16   57.34   7.57
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   36.93
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   32.92   40.87
Józefa Piłsudskiego   25.01   29.86
Tytusa Chałubińskiego   24.72   29.85
Zofii i Witolda Paryskich   28.29   35.8
Kuźnice   19.12   21.26
Gronik   -   -
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   36.45   45.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pon. 19.04 02:00
Zachmurzenie
4° / 3° pochmurno z przejaśnieniami
Wt. 14:00
Deszczowo
Śr. 14:00
Deszczowo
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Gminny Program Rewitalizacji

Dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji możemy starać się o środki unijne na zadania rewitalizacyjne. Dokument pokazuje, jak po 7 latach powinny wyglądać rewitalizowane obszary i określa, co w tym celu trzeba zrobić.

Wyznacza obszary rewitalizacji, wskazuje ich potencjały i negatywne zjawiska. Opisuje wizję i cele działań rewitalizacyjnych oraz konkretne przedsięwzięcia.

Komitet Rewitalizacji

To jeden z najważniejszych elementów całego procesu rewitalizacji. Jego członkowie doradzają w kwestiach związanych z realizacją GPR-u oraz opiniują i oceniają podejmowane przez Urząd Miasta działania.

Jak realizujemy Gminny Program Rewitalizacji?