Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.63   502.99   5.3   6.08
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   5.75
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.53   17.38
Józefa Piłsudskiego   7.44   9.24
Tytusa Chałubińskiego   5.78   7.01
Zofii i Witolda Paryskich   14.22   19.84
Kuźnice   1.58   1.98
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.31   0.35
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 07.12 10:00
Śnieg
0° / -3° słabe opady śniegu
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 07:00
Zachmurzenie
-2°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Zielony transport publiczny” (Faza I)

Wartość projektu: 10 596 450,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 10 251 082,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7 256 970,00 PLN

Okres realizacji: 2021-2023

Opis projektu

Przedsięwzięcie obejmuje dwa zadania:

1. zakup taboru elektrycznego do obsługi dwóch linii komunikacji miejskiej,

2. budowę stacji ładowania niezbędnych do eksploatacji kupowanego taboru.

W ramach zadania 1 zakładana jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej jednej marki. Będą to autobusy bateryjne o napędzie elektrycznym, jednego typu, o długości całkowitej od 11,80 do 12,20 m, szerokości nie większej niż 2,55 m i wysokości całkowitej nie większej niż 3,30 m, o znamionowej mocy łącznej nie niższej niż 160 kW, i mocy użytecznej magazynów energii (baterii litowojonowych) nie mniejszej niż 230 kWh, o wymaganej liczbie miejsc nie mniejszej niż 80, w tym siedzących nie mniej niż 26, liczba drzwi – 3, w układzie 1-2-2, lub 2-2-2, wyposażonych w składaną pochylnię (rampę najazdową) dla wózków oraz wydzielone miejsce do przewozu wózka inwalidzkiego i/lub wózka dziecięcego (spacerowego). 2 szt. autobusu obsługiwać będą nową linię Spyrkówka-Kuźnice, a 1 szt. stanowić będzie doposażenie istniejącej linii miejskiej nr 11 – Krzeptówki – Cyrhla.

Wariant zakłada w pełni wyposażone autobusy w m.in.:

-biletomaty

-kasowniki

-system informacji pasażerskiej.

W ramach zadania polegającego na zakupie autobusów elektrycznych zostaną przeszkoleni pracownicy przewoźnika: 8 kierowców (2 osoby na pojazd oraz 2 kierowców zapasowych) oraz 6 mechaników. Wnioskodawca będzie wymagał usługi przeszkolenia personelu przez dostawcę taboru, co zostanie uwzględnione w dokumentacji przetargowej na dostawy (SIWZ).

Pojazdy będą wyposażone w magazyn energii umożliwiający pokonanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu, z zachowaniem sprawności działania przez okres minimum 5 lat od rozpoczęcia ich eksploatacji. Ponadto autobusy będą wyposażone w system rekuperacji energii.

W ramach zadania 2 planowana jest budowa i montaż infrastruktury niezbędnej do utrzymania i właściwej eksploatacji nowego taboru:

  • dostawa i montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych stacji ładowania zajezdniowego przeznaczonych do jednoczesnego ładowania magazynów energii 3 autobusów będących przedmiotem dostawy (łącznie 2 sztuki stacjonarnych elektrycznych podwójnych ładowarek, każda o mocy min. 2x40 kW i każda posiadająca dwa niezależne wyjścia do ładowania);
  • dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej mobilnej elektrycznej ładowarki o mocy min.
    40 kW, do ładowania magazynów energii ww. pojazdów na terenie stacji obsługi pojazdów Zamawiającego;
  • dostawa i montaż oraz uruchomienie dwóch kompletnych fabrycznie nowych stacji szybkiego ładowania zintegrowanych z masztami wyposażonymi w pantografy „odwrócone” (opuszczane „góra-dół”), stacjonarnych elektrycznych ładowarek o mocy min. 200 kW każda, do ładowania magazynów energii ww. pojazdów
  • dostawa i instalacja oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania.

Powyższa infrastruktura jest niezbędna dla utrzymania ciągłości pracy zakupionego taboru elektrycznego, zapewnienia maksymalnej wydajności i trwałości baterii oraz niezawodnej obsługi pasażerów. Stacje szybkiego ładowania w wyznaczonych punktach miasta zapewniają

doładowanie w ciągu pracy zmianowej, co ma istotny wpływ na projektowanie rozkładu jazdy, zwłaszcza w warunkach zimowych, występowania niskich temperatur, czy też w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, generującego korki na drogach.

Zaprojektowano po jednej stacji szybkiego ładowania na każdej linii.

Zakup taboru i ładowarek plug-in będzie objęty jednym zamówieniem w ramach postępowania przetargowego, a ich dostawy będą realizowane w 2022-2023 r.