Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.75   0   87.89   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.95   2.25
Józefa Piłsudskiego   1.85   2.11
Tytusa Chałubińskiego   2.41   2.74
Zofii i Witolda Paryskich   2.18   2.54
Kuźnice   2.24   2.43
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.37   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 13:00
Zachmurzenie
9° / 3° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
12°
Czw. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

„Zielony transport publiczny” (Faza I)

Wartość projektu: 10 596 450,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 10 251 082,00 PLN
Wartość dofinansowania: 7 256 970,00 PLN

Okres realizacji: 2021-2023

Opis projektu

Przedsięwzięcie obejmuje dwa zadania:

1. zakup taboru elektrycznego do obsługi dwóch linii komunikacji miejskiej,

2. budowę stacji ładowania niezbędnych do eksploatacji kupowanego taboru.

W ramach zadania 1 zakładana jest dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów komunikacji miejskiej jednej marki. Będą to autobusy bateryjne o napędzie elektrycznym, jednego typu, o długości całkowitej od 11,80 do 12,20 m, szerokości nie większej niż 2,55 m i wysokości całkowitej nie większej niż 3,30 m, o znamionowej mocy łącznej nie niższej niż 160 kW, i mocy użytecznej magazynów energii (baterii litowojonowych) nie mniejszej niż 230 kWh, o wymaganej liczbie miejsc nie mniejszej niż 80, w tym siedzących nie mniej niż 26, liczba drzwi – 3, w układzie 1-2-2, lub 2-2-2, wyposażonych w składaną pochylnię (rampę najazdową) dla wózków oraz wydzielone miejsce do przewozu wózka inwalidzkiego i/lub wózka dziecięcego (spacerowego). 2 szt. autobusu obsługiwać będą nową linię Spyrkówka-Kuźnice, a 1 szt. stanowić będzie doposażenie istniejącej linii miejskiej nr 11 – Krzeptówki – Cyrhla.

Wariant zakłada w pełni wyposażone autobusy w m.in.:

-biletomaty

-kasowniki

-system informacji pasażerskiej.

W ramach zadania polegającego na zakupie autobusów elektrycznych zostaną przeszkoleni pracownicy przewoźnika: 8 kierowców (2 osoby na pojazd oraz 2 kierowców zapasowych) oraz 6 mechaników. Wnioskodawca będzie wymagał usługi przeszkolenia personelu przez dostawcę taboru, co zostanie uwzględnione w dokumentacji przetargowej na dostawy (SIWZ).

Pojazdy będą wyposażone w magazyn energii umożliwiający pokonanie co najmniej 100 km na jednym ładowaniu, z zachowaniem sprawności działania przez okres minimum 5 lat od rozpoczęcia ich eksploatacji. Ponadto autobusy będą wyposażone w system rekuperacji energii.

W ramach zadania 2 planowana jest budowa i montaż infrastruktury niezbędnej do utrzymania i właściwej eksploatacji nowego taboru:

  • dostawa i montaż oraz uruchomienie fabrycznie nowych stacji ładowania zajezdniowego przeznaczonych do jednoczesnego ładowania magazynów energii 3 autobusów będących przedmiotem dostawy (łącznie 2 sztuki stacjonarnych elektrycznych podwójnych ładowarek, każda o mocy min. 2x40 kW i każda posiadająca dwa niezależne wyjścia do ładowania);
  • dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej mobilnej elektrycznej ładowarki o mocy min.
    40 kW, do ładowania magazynów energii ww. pojazdów na terenie stacji obsługi pojazdów Zamawiającego;
  • dostawa i montaż oraz uruchomienie dwóch kompletnych fabrycznie nowych stacji szybkiego ładowania zintegrowanych z masztami wyposażonymi w pantografy „odwrócone” (opuszczane „góra-dół”), stacjonarnych elektrycznych ładowarek o mocy min. 200 kW każda, do ładowania magazynów energii ww. pojazdów
  • dostawa i instalacja oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania.

Powyższa infrastruktura jest niezbędna dla utrzymania ciągłości pracy zakupionego taboru elektrycznego, zapewnienia maksymalnej wydajności i trwałości baterii oraz niezawodnej obsługi pasażerów. Stacje szybkiego ładowania w wyznaczonych punktach miasta zapewniają

doładowanie w ciągu pracy zmianowej, co ma istotny wpływ na projektowanie rozkładu jazdy, zwłaszcza w warunkach zimowych, występowania niskich temperatur, czy też w okresach wzmożonego ruchu turystycznego, generującego korki na drogach.

Zaprojektowano po jednej stacji szybkiego ładowania na każdej linii.

Zakup taboru i ładowarek plug-in będzie objęty jednym zamówieniem w ramach postępowania przetargowego, a ich dostawy będą realizowane w 2022-2023 r.