Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   29.06   0   17.81   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   24.82
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.29   33.73
Józefa Piłsudskiego   11.9   15.55
Tytusa Chałubińskiego   5.89   7.53
Zofii i Witolda Paryskich   8.24   10.82
Kuźnice   7.08   9
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.37   0.45
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 27.05 02:00
Zachmurzenie
9° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Podstawowe informacje

nazwa inwestycji: Rewaloryzacja miejskich terenów zielonych – Rówień Krupowa Górna

szacunkowy koszt: prawie 3,2 mln zł

finansowanie: fundusze europejskie (zieleń – Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 Poprawa jakości Środowiska miejskiego), złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich (część inwestycyjna)

Wszystkie inwestycje finansowane są środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Staramy się też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej oraz o krajowe środki na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych.

przewidywany termin rozpoczęcia robót: wiosna 2018

Opis inwestycji

 • Remont alejek dla pieszych

Wyremontowane zostaną wszystkie alejki dla pieszych, a w miejscach najbardziej wydeptanych, którymi od lat wiodą wygodne skróty – powstaną nowe alejki. Będą też nowe ławki z oparciami.

 • Plac zabaw dla najmłodszych

W górnej części Równi, koło Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powstanie plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią. Oprócz tradycyjnej huśtawki, na dzieci będą czekać urządzenia sprawnościowe, tor przeszkód i linarium w kształcie ostrosłupa. Na trenie placu zabaw będą też ławki, na których rodzice będą mogli przysiąść i obserwować bawiące się pociechy. Całość będzie ogrodzona i oświetlona.

 • Siłownia plenerowa i street workout

Tuż koło placu zabaw zlokalizowana zostanie ogrodzona i oświetlona siłownia plenerowa. Będą tu urządzenia siłowe oraz pomagające zbudować kondycję, jak np. rowerek, orbitrek czy biegacz. Zamontowane zostaną także różne rodzaje drążków do ćwiczeń, podczas których wykorzystuje się na ciężar własnego ciała.

 • (nie tylko) dla rowerzystów

Powstaną ciągi pieszo-rowerowe, których nawierzchnia będzie przystosowana do jazdy nie tylko na rowerze, lecz także na hulajnodze, deskorolce czy rolkach. Będą też bike stopy, czyli zatoczki z ławką i stojakami na rowery, gdzie cykliści będą mogli odpocząć.

 • Monitoring i energooszczędne oświetlenie

Teren Górnej Równi Krupowej będzie monitorowany. Pojawią się też nowe energooszczędne lampy, które pozwolą odpowiednio oświetlić alejki dla pieszych i rowerzystów. Wszystko to sprawi, że także po zmroku Rówień Krupowa będzie bezpieczna.

 • Bez barier

Przy ławkach znajdą się utwardzone miejsca dla osób poruszających się na wózkach; będzie też można bez problemu ustawić tu dziecięcy wózek.

 • Przystosowana do imprez plenerowych

Powstanie system podziemnych rozdzielni elektrycznych, które będą wykorzystywane podczas organizowanych na Górnej Równi zawodów sportowych i imprez plenerowych, jak np. odbywający się co roku World Snow Day. Górna Rówień Krupowa będzie również wyposażona w system nasnieżania z ujęciem wody z Foluszowego Potoku

 • Nowoczesna przestrzeń rekreacyjna dla wszystkich

Na Równi mają się odbywać m.in. zajęcia integracyjno-rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnością, organizowane przez Fundację Handicap oraz zajęcia rekreacyjne dla seniorów.

 • Pielęgnacja zieleni

W ramach przyznanego już dofinansowania na Rewaloryzację miejskich terenów zielonych w Zakopanem, na Górnej Równi Krupowej przeprowadzona zostanie pielęgnacja drzew i krzewów. Na pniach drzew założone zostaną budki lęgowe dla ptaków. Od strony ul. Kościuszki uzupełniony zostanie szpaler krzewów, by lepiej oddzielał Rówień od hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych.

 • Ogólnodostępne toalety publiczne

zlokalizowane będą w górnej części Równi, w pobliżu placu zabaw dla dzieci.

Ciekawostki

 • Charakterystyczne podłużne wzniesienia na Górnej Równi, tzw. kamieńce są pozostałością po czasach, gdy były to tereny uprawne. Podczas uprawy roli odrzucano znajdujące się w ziemi kamienie i układano je na miedzach. W ten sposób na granicach działek powstały kamienne kępy, na których z biegiem czasu samoistnie zasiały się jesiony i jawory. Łąka przez długi czas służyła też jako pastwisko.
 • Od początku XX wieku podejmowane były starania, by uchronić ten teren przed zabudową, np. poprzez stworzenie tam parku. Spotkało się to jednak z dużym oporem właścicieli gruntów. Mariusz Zaruski, twórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zaproponował, by na Równi Krupowej wybudować ścieżki spacerowe. Ostatecznie projekt ten został zrealizowany dopiero w latach 70. zeszłego stulecia.
 • W 1929 roku na Równi wybudowano dwa stadiony sportowe. Na większym, zlokalizowanym na Górnej Równi organizowano w zimie m.in. międzynarodowe zawody hippiczne oraz wyścigi samochodowe i motocyklowe, tzw. gymkhany, podczas których zawodnicy musieli strzelać podczas jazdy do baloników czy przejechać przez pomost, trzymając w jednym ręku jajko na łyżeczce. Na mniejszym stadionie na Dolnej Równi odbywały się zawody lekkoatletyczne i tenisowe, wystawiane były też tam spektakle Opery Górskiej.


tu wpisz tekst...