Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju to podstawowy i zarazem najbardziej ogólny dokument strategiczny gminy – służy uporządkowaniu różnotematycznych planów dotyczących całego miasta. Podpowiada, które obszary miękkiego (społecznego) i twardego (inwestycyjnego) rozwoju wymagają najwięcej uwagi a następnie – sporządzania szczegółowych planów działania. Pomaga w wyborze najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez gminę w ciągu dekady następującej po uchwaleniu strategii.

Jak realizujemy Strategię Rozwoju?

9 czerwca 2021

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Miasto Zakopane otrzymała łącznie 20 618 431,00 zł wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Program adresowany jest do gmin oraz powiatów, które otrzymane środki mogą przeznaczyć na wydatki inwestycyjne bliskie mieszkańcom. I pula środków...

20 stycznia 2021

Fundusz Rozwoju Dróg