Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju to podstawowy i zarazem najbardziej ogólny dokument strategiczny gminy – służy uporządkowaniu różnotematycznych planów dotyczących całego miasta. Podpowiada, które obszary miękkiego (społecznego) i twardego (inwestycyjnego) rozwoju wymagają najwięcej uwagi a następnie – sporządzania szczegółowych planów działania. Pomaga w wyborze najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez gminę w ciągu dekady następującej po uchwaleniu strategii.

Jak realizujemy Strategię Rozwoju?

28 lipca 2020

FDS - ul. Króle

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 420189K (ul. Króle) w km 0+200,00-0+475,20 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane” Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Nazwa funduszu:  Fundusz Dróg Samorządowych Dofinansowanie:    473 485,87 zł Całkowita wartość inwestycji:     1 161 338,00 zł Zakończyła...