Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju to podstawowy i zarazem najbardziej ogólny dokument strategiczny gminy – służy uporządkowaniu różnotematycznych planów dotyczących całego miasta. Podpowiada, które obszary miękkiego (społecznego) i twardego (inwestycyjnego) rozwoju wymagają najwięcej uwagi a następnie – sporządzania szczegółowych planów działania. Pomaga w wyborze najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez gminę w ciągu dekady następującej po uchwaleniu strategii.

Jak realizujemy Strategię Rozwoju?

19 maja 2024

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem

Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Zakopanem poprzez zakup taboru elektrycznego wraz z rozbudową infrastruktury ładowania dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny (Faza I)” Wartość projektu: 11 066 310,00 PLN Wartość...

17 listopada 2023

PFRON – Dostępna przestrzeń publiczna

Gmina Miasto Zakopane otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Zakopane”. Powyższy projekt sfinansowany zostanie ze środków PFRON w wysokości 35 502,96 zł. Termin realizacji projektu to 30 listopada 2023...