Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju to podstawowy i zarazem najbardziej ogólny dokument strategiczny gminy – służy uporządkowaniu różnotematycznych planów dotyczących całego miasta. Podpowiada, które obszary miękkiego (społecznego) i twardego (inwestycyjnego) rozwoju wymagają najwięcej uwagi a następnie – sporządzania szczegółowych planów działania. Pomaga w wyborze najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez gminę w ciągu dekady następującej po uchwaleniu strategii.

Jak realizujemy Strategię Rozwoju?

17 listopada 2023

PFRON – Dostępna przestrzeń publiczna

Gmina Miasto Zakopane otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miasta Zakopane”. Powyższy projekt sfinansowany zostanie ze środków PFRON w wysokości 35 502,96 zł. Termin realizacji projektu to 30 listopada 2023...