Strategia Rozwoju

Strategia rozwoju to podstawowy i zarazem najbardziej ogólny dokument strategiczny gminy – służy uporządkowaniu różnotematycznych planów dotyczących całego miasta. Podpowiada, które obszary miękkiego (społecznego) i twardego (inwestycyjnego) rozwoju wymagają najwięcej uwagi a następnie – sporządzania szczegółowych planów działania. Pomaga w wyborze najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez gminę w ciągu dekady następującej po uchwaleniu strategii.

Jak realizujemy Strategię Rozwoju?

18 listopada 2022

Budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Remont drogi rolnej Furmanowa w miejscowości Zakopane

31 października 2022

„Zakopane ─ Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe” „Zakopané –...

Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Oś Priorytetowa I Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza