Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   26.97   0   21.03   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   32.79
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   19.4   26.6
Józefa Piłsudskiego   8.22   10.43
Tytusa Chałubińskiego   5.99   7.67
Zofii i Witolda Paryskich   16.21   22.24
Kuźnice   7.17   9.06
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.35   0.44
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 26.05 23:00
Zachmurzenie
10° / 10° zachmurzenie duże
Pon. 14:00
Deszczowo
14°
Wt. 14:00
Deszczowo
16°
Śr. 14:00
Deszczowo
15°
Czw. 14:00
Deszczowo
15°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Krakowski południk zerowy, pomnik dziejów i osiągnięć astronomii, fizyki i geografii polskiej – nasze "polskie Greenwich" – to jeden z najstarszych, fundamentalnych południków zerowych. Jego linia przebiega przez centrum Zakopanego, tuż obok Urzędu Miasta. Korzystał z niego – jako podstawy do obliczeń astronomicznych – sam Mikołaj Kopernik, pisząc swoje słynne dzieło De revolutionibus orbium coelestium. Tym samym rewolucja heliocentryczna dokonała się właśnie na tym południku! Dlatego nazywany jest południkiem Kopernika.

Południki to geodezyjne linie, poprowadzone po powierzchni elipsoidy Ziemi, tworzące łuki o długości 20003931,458 metrów każdy, łączące oba bieguny i wyznaczające kierunek północ-południe. Jest ich nieskończenie wiele. Nieliczne z nich są wyjątkowe, odgrywały bowiem ważne funkcje w badaniach astronomicznych i geodezyjnych. Takim południkiem jest obecnie londyński południk zerowy, od którego liczona jest długość geograficzna, i który dzieli kulę ziemską na dwie półkule – wschodnią i zachodnią. Wcześniej jego funkcję pełnił właśnie krakowski południk zerowy.

Południk krakowski ma współcześnie długość geodezyjną 19°57’21,2367″ E. Jego linia idealnie łączy Kraków - dawną siedzibę królów polskich i Zakopane - stolicę polskich Tatr. W 2023 r., z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, w Zakopanem wytyczono przebieg krakowskiego południka zerowego, oznaczając go dodatkowo symbolicznym medalionem w chodniku. Medalion ten i środek budynku obserwatorium astronomicznego w Krakowie dzieli dystans dokładnie 85 km 247 m i 5 cm.

Miejsce to znajduje się tuż obok rzeźby Orbity autorstwa Henryka Burzca, którą odsłonięto w 1973 r. Miasto Zakopane uczciło w ten sposób 500. rocznicę urodzin wybitnego astronoma. Nie wiadomo, czy umiejscowienie tej rzeźby pół wieku temu związane było z przebiegiem południka krakowskiego. Być może był to znak od samego Kopernika… Rzeźba wraz z oznaczeniem linii południka upamiętniać będzie zapisaną na kartach historii postać – tego, który wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię.