Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.21   0   98.84   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.95
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   5.65   7.24
Tytusa Chałubińskiego   9.7   12.55
Zofii i Witolda Paryskich   8.25   10.77
Kuźnice   10.61   13.51
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.78   0.97
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 27.09 20:00
Słonecznie
19° / 12° bezchmurnie
Czw. 14:00
Zachmurzenie
21°
Pt. 14:00
Słonecznie
21°
Sob. 14:00
Zachmurzenie
17°
Nd. 14:00
Zachmurzenie
16°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Zdjęcie promujące Zakopane

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25, realizowana przez „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o.

Miasto Zakopane otrzymało finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25. Beneficjentem wsparcia jest Miasto Zakopane a inwestorem jest „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. Wsparcie finansowe stanowią środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny z 54 lokalami mieszkalnymi na wynajem. Kwota wsparcia z Funduszu Dopłat dla przedsięwzięcia wynosi 6 786 124,57 zł a całkowita wartość robót budowlanych 23 483 931,45 zł. Całkowita wartość inwestycji w odniesieniu do finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat wynosi 23 982 431,45 zł w tym koszty kwalifikowalne stanowią 21 032 592,37 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na styczeń 2025 r.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku mieszkalnego, wraz z przyłączem wodnym, kanalizacyjnym, teletechnicznym, gazowym, WLZ, dojściem i dojazdem o nawierzchni z kostki brukowej, miejscami postojowymi, miejscem gromadzenia odpadów stałych, przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem.

Celem Funduszu jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.