Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.75   0   87.89   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.16   2.52
Józefa Piłsudskiego   2.16   2.44
Tytusa Chałubińskiego   2.81   3.11
Zofii i Witolda Paryskich   2.27   2.61
Kuźnice   2.54   2.78
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.26   0.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 16:00
Zachmurzenie
8° / 3° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
12°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Zdjęcie promujące Zakopane

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25, realizowana przez „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o.

Miasto Zakopane otrzymało finansowe wsparcie na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Zakopanem przy ul. Kamieniec 25. Beneficjentem wsparcia jest Miasto Zakopane a inwestorem jest „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. Wsparcie finansowe stanowią środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. W ramach przedsięwzięcia powstanie budynek mieszkalny wielorodzinny z 54 lokalami mieszkalnymi na wynajem. Kwota wsparcia z Funduszu Dopłat dla przedsięwzięcia wynosi 6 786 124,57 zł a całkowita wartość robót budowlanych 23 483 931,45 zł. Całkowita wartość inwestycji w odniesieniu do finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat wynosi 23 982 431,45 zł w tym koszty kwalifikowalne stanowią 21 032 592,37 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na styczeń 2025 r.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku mieszkalnego, wraz z przyłączem wodnym, kanalizacyjnym, teletechnicznym, gazowym, WLZ, dojściem i dojazdem o nawierzchni z kostki brukowej, miejscami postojowymi, miejscem gromadzenia odpadów stałych, przy ul. Kamieniec 25 w Zakopanem.

Celem Funduszu jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.