Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   9.79   0   37.04   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   25.51
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   10.51   13.51
Tytusa Chałubińskiego   8.11   10.47
Zofii i Witolda Paryskich   7.61   10.09
Kuźnice   6.6   8.42
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.46   0.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 30.09 05:00
Zachmurzenie
11° / 7° zachmurzenie małe
Nd. 14:00
Zachmurzenie
14°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
14°
Zdjęcie promujące Zakopane
11 marca 2022

Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprusie, skrzyżowania ul....

W Zakopanem trwa przebudowa ul. Za Strugiem. W ramach inwestycji wykonane zostaną prace dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wykonania nowej nawierzchni drogowej, chodnika, jak również budowy sieci gazowej.

11 marca 2022

RFLI - otrzymane środki

Gmina Miasto Zakopane otrzymała łącznie 20 618 431,00 zł wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Program adresowany jest do gmin oraz powiatów, które otrzymane środki mogą przeznaczyć na wydatki inwestycyjne bliskie mieszkańcom.

15 października 2021

Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube...

We wrześniu 2021 r. została podpisana z Wykonawcą umowa o wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne”. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. niezbędne rozbiórki, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie nawierzchni...