Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   -   -   62.32   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   5.72
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   11.62   14.83
Józefa Piłsudskiego   18.64   24.52
Tytusa Chałubińskiego   12.14   16.12
Zofii i Witolda Paryskich   12.61   17.98
Kuźnice   12.44   15.95
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.99   1.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 21.04 17:00
Śnieg
3° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 14:00
Śnieg
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Śnieg
Pt. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane
11 marca 2022

Przebudowa dróg gminnych: ul. Za Strugiem, ul. Kasprusie, skrzyżowania ul....

W Zakopanem trwa przebudowa ul. Za Strugiem. W ramach inwestycji wykonane zostaną prace dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowy sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, wykonania nowej nawierzchni drogowej, chodnika, jak również budowy sieci gazowej.

11 marca 2022

RFLI - otrzymane środki

Gmina Miasto Zakopane otrzymała łącznie 20 618 431,00 zł wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Program adresowany jest do gmin oraz powiatów, które otrzymane środki mogą przeznaczyć na wydatki inwestycyjne bliskie mieszkańcom.

15 października 2021

Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube...

We wrześniu 2021 r. została podpisana z Wykonawcą umowa o wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą – Hrube Wyżne i Hrube Niżne”. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. niezbędne rozbiórki, roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie nawierzchni...