Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   55.66   1583.23   7.97   24.95
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   36.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   82.2   105.2
Józefa Piłsudskiego   31.9   47.99
Tytusa Chałubińskiego   27.39   37.56
Zofii i Witolda Paryskich   28.77   46.19
Kuźnice   2.25   2.66
Gronik   23.9   31.2
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   63.28   89.09
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 08.12 10:00
Zachmurzenie
-0° / -1° pochmurnie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 07:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Gmina Miasto Zakopane otrzymała łącznie 20 618 431,00 zł wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Program adresowany jest do gmin oraz powiatów, które otrzymane środki mogą przeznaczyć na wydatki inwestycyjne bliskie mieszkańcom.

I pula środków – algorytm – nabór wniosków w sierpniu 2020 r.

W ramach naboru wniosków w sierpniu 2020 r., w którym o wielkości przydzielanych środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego decydował algorytm, nasza gmina otrzymała wsparcie w wysokości 4 198 431,00 zł. Otrzymane z funduszu środki finansowe przeznaczone zostaną na finansowanie lub dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji na terenie Zakopanego w najbliższych latach.

II pula środków – nabór wniosków we wrześniu 2020 r.

W kolejnym naborze w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostki samorządu terytorialnego miały możliwość wnioskowania na konkretne inwestycje, które oceniane były m.in. z punktu widzenia kompleksowości, zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, dostępności dla osób niepełnosprawnych. Gmina Miasto Zakopane w ramach tego naboru złożyła 10 wniosków o dofinansowanie. Pozyskano środki w wysokości 5 500 000,00 zł na realizację zadania budowy węzła przesiadkowego w Kuźnicach w Zakopanem, zarządzanego przy użyciu Inteligentnego Systemu Transportowego oraz przebudowę ul. Przewodników Tatrzańskich wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji realizowana zostanie również przebudowa placu w Kuźnicach z uporządkowaniem przestrzeni, utworzeniem pętli komunikacyjnej i parkingu dla rowerów Bike&Ride. Dzięki udzielonemu wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak również uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, inwestycja będzie zrealizowana w latach 2020-2022. W dniu 5 lutego 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację prac projektowych i robót budowlanych dla w/w zadania.

III pula środków – wsparcie dla gmin górskich – nabór wniosków w lutym 2021 r.

Gmina Miasto Zakopane otrzymała również środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia dla gmin górskich w wysokości 10 920 000 zł. Otrzymane z Funduszu wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na realizację zadań: budowy skrzyżowania typu rondo w miejscu istniejącego kolizyjnego skrzyżowania ulic Chałubińskiego, Zamoyskiego, Koziniec, Zwierzyniecka, oraz przebudowę ulic Za Strugiem i Kasprusie w Zakopanem. Inwestycje obejmują budowę pełnej infrastruktury drogowej w szczególności: przebudowę dróg gminnych oraz budowę chodników wraz z energooszczędnym oświetleniem. Pierwsze środki z tego naboru niebawem zostaną uruchomione w związku z rozpoczynającą się inwestycją przebudowy ul. Za Strugiem. Wsparciem objęta została również inwestycja dotycząca budowy wiaty nad peronami dworca autokarowego komunikacji dalekobieżnej w miejscu realizacji budowy Centrum Komunikacyjnego.

Głównym celem naboru, miało być wsparcie dla gmin górskich dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Nabór ogłoszony w styczniu 2021 r., skierowany był do gmin z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi. Kwota finansowego wsparcia szacowana była z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gminę przez 4 ostatnie lata oraz utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w zakresie konkretnych usług wyszczególnionych we wniosku.

Otrzymane środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowią ogromne wsparcie, które pozwoli zrealizować inwestycji strategiczne dla Gminy Miasto Zakopane.

(APM)