Aktualności - inwestycyjne

21 maja 2021

Naprawiamy drogi

Słoneczna pogoda pozwala na uzupełnianie ubytków w nawierzchni jezdni ul. Orkana i Grunwaldzkiej. Jutro, jeśli aura pozwoli, Droga do Białego i ul. Staszica.

21 maja 2021

Przebudowa ul. Szymony i Krzeptowskiego

Trwają prace przy przebudowie ulic Szymony i i Przewodnika Józefa Krzeptowskiego, które obejmują wykonanie wszelkich niezbędnych robót ziemnych, przebudowę sieci elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie nawierzchni zatoki postojowej oraz chodników i zjazdów, przebudowę istniejącej konstrukcji jezdni, jak również...

20 maja 2021

Trwają prace na ul. Br. Czecha

polegające w pierwszym etapie na sfrezowaniu i wyrównaniu nawierzchni jezdni. Remont wykonuje firma KIERNIA Sp. z o. o.

18 maja 2021

Uwaga! Czasowa zmiana organizacji ruchu

Rozpoczyna się kolejny etap prac przygotowawczych przy budowie Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem. W ramach inwestycji wybudowane zostaną: dworzec dla autobusów dalekobieżnych i połączeń lokalnych, wielopoziomowy parking. Zmieni się także otoczenie dworca. Wykonana zostanie nowa brama wejściowa z historycznym neonem, przebudowane...

18 maja 2021

Przebudowa ulicy Za Strugiem

Burmistrz Miasto Zakopane informuje, że w najbliższym czasie rozpocznie się długo oczekiwana przebudowa ulicy Za Strugiem. W dniu 18.05.2021 r. nastąpiło podpisanie z firmą KIERNIA Sp. z o.o z Ratułowa, umowy na wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul....

14 maja 2021

Umowa na remont ul. Czecha

14 maja Zastępca Burmistrza Tomasz Filar podpisał umowę z firmą KIERNIA Sp. z o. o. na wykonanie remontu nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego drogi publicznej gminnej ul. Bronisława Czecha w Zakopanem.