Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Umiarkowana
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   44.15   1199.5   4.84   26.74
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   69.26
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   53.82   69.59
Józefa Piłsudskiego   61.01   82.01
Tytusa Chałubińskiego   61.29   79.13
Zofii i Witolda Paryskich   58.59   83.76
Kuźnice   58.23   71.49
Gronik   58.32   73.53
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   83.15   111.55
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 06.12 01:00
Śnieg
-2° / -2° słabe opady śniegu
Pon. 13:00
Śnieg
-1°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-3°
Śr. 13:00
Słonecznie
-0°
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
-1°
Zdjęcie promujące Zakopane

Remont ul. Partyzantów w Zakopanem

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 420209K (ul. Partyzantów) w km od 0+000 do km 0+121 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 109 824,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 387 313,50 zł

Zakończył się remont ul. Partyzantów w Zakopanem. W ramach inwestycji wykonano remont jezdni, miejsc postojowych i chodników. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 109 824,00 zł. Inwestycja zrealizowana została z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi i służyć będzie zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Cel funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.