Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   25.79   0   19.11   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   44.72
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   32.5   48.01
Tytusa Chałubińskiego   33   48.63
Zofii i Witolda Paryskich   34.94   55.14
Kuźnice   33.4   50.44
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   5.69   6.8
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 07.12 19:00
Śnieg
-4° / -7° słabe opady śniegu
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Śnieg
Wt. 13:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Remont ul. Partyzantów w Zakopanem

Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 420209K (ul. Partyzantów) w km od 0+000 do km 0+121 w miejscowości Zakopane, Gmina Miasto Zakopane”

Dofinansowanie pochodzi ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 109 824,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 387 313,50 zł

Zakończył się remont ul. Partyzantów w Zakopanem. W ramach inwestycji wykonano remont jezdni, miejsc postojowych i chodników. Inwestycja została dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 109 824,00 zł. Inwestycja zrealizowana została z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi i służyć będzie zarówno mieszkańcom, jak i turystom.

Cel funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.