Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.63   0   81.86   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   3.15
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.91   35.05
Józefa Piłsudskiego   2.3   3.2
Tytusa Chałubińskiego   1.67   2.34
Zofii i Witolda Paryskich   10.75   15.49
Kuźnice   0.63   0.84
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.15   0.19
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 20.04 05:00
Śnieg
2° / -0° słabe opady śniegu
Nd. 14:00
Śnieg
-1°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
Śr. 14:00
Śnieg
Zdjęcie promujące Zakopane

Ks. Stanisław Olszówka syn Wincentego i Anastazji z d. Biedrawa urodził się 2 czerwca 1939 r. w Juszczynie koło Makowa Podhalańskiego. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej studiował w Krakowskim Seminarium Duchownym. Święcenia Kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1964 r. w katedrze wawelskiej z rąk JE Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyły.

Od l sierpnia 1964 do końca czerwca 1969 był wikariuszem w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem (od końca stycznia do czerwca 1969 z polecenia Ks. Kardynała Karola Wojtyły - pełnił obowiązki proboszcza na Harendzie). W latach 1969 – 1979 pracował kolejno jako wikariusz w parafii Św., Małgorzaty w Kętach, parafii Św. Klemensa w Wieliczce i parafii św. Wojciecha w Jaworznie. Od czerwca 1979 do marca 1989 był wicerektorem w Krakowskim Seminarium Duchownym a od 25 marca 1989 do 30 czerwca 2011 proboszczem w parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem. W latach 1992 – 2012 pełnił funkcję dziekana dekanatu Zakopane.

Znana jest powszechnie Jego rzetelność, pracowitość oraz troska o dobro duchowe parafian, a także dbałość o materialne potrzeby ludzi najbiedniejszych. W okresie duszpasterzowania Ks. Proboszcza Stanisława Olszówki Parafia Najświętszej Rodziny w Zakopanem rozwinęła szeroką i prężną działalność humanitarną, która obejmuje nie tylko własnych parafian czy mieszkańców Zakopanego, ale też ludzi przyjeżdżających do Zakopanego z innych terenów Polski i z zagranicy. Wszelkie działania Ks. Infułata Stanisława Olszówki miały zawsze na celu troskę o człowieka oraz podkreślenie godności każdego człowieka jako dziecka Bożego.

Trudno wyliczyć wszystkie sukcesy duszpasterskiej pracy Ks. Stanisława Olszówki w Zakopanem, ale trzeba podkreślić, że jako skromny kapłan i prawdziwy "ojciec parafii" dostrzegał On i doceniał potrzeby różnych grup społecznych, czego dowodzi imponująca liczba czynnie działających przy parafii stowarzyszeń i organizacji parafialnych, m.in. Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, Podhalańskiego Stowarzyszenia Chorych na SM, Poradni Rodzinnej, Hospicjum, Grupy AA, Służby Liturgicznej, Małego Misjonarza, Scholii Muzycznej i Biblioteki Parafialnej.

Wśród "pomnikowych" osiągnięć Ks. Infułata przypomnieć należy organizację wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem w czerwcu 1997 r., jak również wielki wkład w obchody 150-lecia Parafii Najświętszej Rodziny, a także renowację Kościoła Najświętszej Rodziny i Starego Kościółka oraz powołanie do życia Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakopanem.

Szczególnie ważną rolę w duchowej formacji parafian odgrywała organizacja pielgrzymek do Rzymu, zapoczątkowana już w 1978 r. i kontynuowana przez Ks. Dziekana do chwili obecnej. Wśród najważniejszych pielgrzymek Parafii Najświętszej Rodziny, które organizował, trzeba wymienić wyjazd na pogrzeb Ojca Świętego Jana Pawła II, coroczne pielgrzymki do Lewoczy na Słowację (od 1995 r.) oraz tradycyjne pielgrzymki rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej i ogólno-parafialne do Łagiewnik i na Jasną Górę.

Wielkim wysiłkiem było też dokończenie budowy nowego Domu Parafialnego, który stał się ważnym ośrodkiem rozwoju kultury chrześcijańskiej w Zakopanem. Staraniem Ks. Proboszcza powstała i nieustannie się rozwija Stacja Opieki "Caritas", obejmująca swą opieką coraz szersze tereny Podhala.

Wymienić również trzeba budowę nowego budynku Kuchni Św. Brata Alberta przy ul. Nowotarskiej, gdzie znajduje oparcie i pomoc coraz większa liczba ludzi potrzebujących, także tych spoza Zakopanego. W budynku tym mieści się też świetlica dla dzieci z ubogich rodzin. Parafia organizuje dla nich letnie wyjazdy formacyjno - wypoczynkowe.

Wyliczając osiągnięcia Ks. Dziekana nie można pominąć powiększenia cmentarza przy ul. Nowotarskiej, jego uporządkowania i renowacji oraz różnorodnych prac na Starym Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku.

Jednak w szczególny sposób podkreślić należy codzienną duszpasterską troskę Ks. Infułata Stanisława Olszówki o umacnianie i obronę chrześcijańskich wartości w zakopiańskim społeczeństwie, Jego wielkiej dbałości o zakorzenianie narodowych i regionalnych tradycji oraz autentyczne zatroskanie Ks. Proboszcza o duchową formację swoich parafian i gości, czego potwierdzeniem jest różnorodność duszpasterskiego działania w Parafii Najświętszej Rodziny.

Fot. Regina Watycha

(EM)