Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.65   402.35   76.27   5.73
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   16.5
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   10.85   13.42
Józefa Piłsudskiego   9.17   11.71
Tytusa Chałubińskiego   9.74   12.63
Zofii i Witolda Paryskich   11.66   15.73
Kuźnice   8.28   10.54
Gronik   9.82   12.37
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   14.84   18.74
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 23.04 11:00
Śnieg
6° / -2° słabe opady śniegu
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Śnieg
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 08:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 6 XII 1871, Niemoroż na Ukrainie, zm. 1941, Oświęcim), lekarz, pułkownik, wielokrotny wojewoda.
W 1891 rozpoczął studia uniwersyteckie w Noworosyjsku, a następnie w Odessie na wydziale matematyczno-fizycznym. W 1897 wyjechał do Charkowa, gdzie rozpoczął studia na wydziale medycznym miejscowego uniwersytetu. W 1901 wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Wielokrotnie aresztowany za działalność polityczną, ukończył studia medyczne w 1904 na Uniwersytecie Lwowskim. W latach 1907-1914 był lekarzem ziemskim w Płoskirowie na Podolu. W 1914 przeniósł się do Warszawy. Od lipca 1915 służył w 5 pp I Brygady Legionów Polskich. Po tzw. kryzysie przysięgowym (l917) przebywał w obozie dla internowanych legionistów w Beniaminowie. Po odzyskaniu niepodległości służył w WP jako lekarz wojskowy na różnych stanowiskach. Stopień pułkownika uzyskał z listy starszeństwa z czerwca 1919. W 1926 przeszedł do służby w administracji państwowej. W końcu listopada powierzono mu kierownictwo starostwa w Stolinie w woj. poleskim, od lutego 1927 do listopada 1928 zajmował stanowisko wojewody tarnopolskiego, od listopada 1928 do czerwca 1935 wojewody krakowskiego, a od czerwca do września 1935 wojewody poznańskiego. Wybrany senatorem RP we wrześniu 1935 z terenu Krakowa, utrzymał mandat do chwili rozwiązania parlamentu w końcu 1938. Był jednym z trzech wicemarszałków Senatu, ponadto przewodniczącym krakowskiej grupy parlamentarnej. W końcu 1937 współorganizował Klub Demokratyczny w Warszawie i Krakowie, został członkiem komitetu Organizacyjnego SD w Krakowie. W połowie kwietnia 1939 wybrany został prezesem Rady Naczelnej SD. W latach trzydziestych był prezesem Związku legionistów w Krakowie, działał w Lidze Morskiej i Kolonialnej, należał do wybitnych wolnomularzy w Krakowie. Podczas okupacji niemieckiej był organizatorem i przywódcą konspiracyjnego SD w Krakowie. Aresztowany w Krakowie między 11 a 13 I 1941, został 21 II 1941 przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i prawdopodobnie tam zamordowany. Odznaczony był m.in.: Krzyżem Virtuti Militari 5 kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie),Wielką wstęgą Polonia Restituta. W dowód wdzięczności otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Zakopanego (1935).
(źródło: Stanisław Łoza red. Czy wiesz kto to jest? t. 1, Warszawa 1938; Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, Kraków 1971 (Piotr Stawecki); Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 3, Warszawa 1992 Andrzej Pilch).