Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.65   0   78.28   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   13.09
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   14.08   17.93
Józefa Piłsudskiego   13.53   16.92
Tytusa Chałubińskiego   15.28   19.88
Zofii i Witolda Paryskich   14.52   18.5
Kuźnice   15.67   19.75
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.74   3.55
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 13.07 23:00
Deszczowo
19° / 18° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Deszczowo
26°
Pon. 14:00
Deszczowo
24°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
29°
Śr. 14:00
Deszczowo
25°
Czw. 14:00
Deszczowo
24°
Zdjęcie promujące Zakopane

Ryszard Kaczorowski (ur. 26.11.1919, Białystok, zm. 10.04.2010, Smoleńsk). Świadectwo dojrzałości uzyskał kończąc Liceum 3 .Dywizji Strzelców Karpackich w Anglii w 1947 r. W Londynie ukończył w 1949 r. Szkołę Handlu Zagranicznego. Pracował w przemyśle do czasu przejścia na emeryturę w 1986 r. Mieszka w Londynie z żoną Karoliną, z którą mają dwie zamężne córki.
Od najmłodszych lat związany był z harcerstwem. W sierpniu 1939r. był zastępcą Komendanta Pogotowia Harcerskiego w Białymstoku, powołanego przez władze harcerskie do służby pomocniczej na wypadek wojny.
Pod okupacją sowiecką aktywnie uczestniczył w tajnych strukturach harcerskich pełniąc m.in. funkcję hufcowego i Komendanta Chorągwi Szarych Szeregów.
Aresztowany przez NKWD 17 lipca 1940r. , więziony był w Białymstoku i Mińsku, gdzie po dwudniowym procesie 1 lutego 1941r. został skazany na karę śmierci. Po stu dniach w celi śmierci,
10 maja 1941r. wyrok ten sąd Związku Sowieckiego zamienił na 10 lat łagrów. Dla odbycia tej kary Ryszard Kaczorowski został zesłany na Kołymę.
Zwolniony z łagrów, w marcu 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR tworzonej przez gen. Władysława Andersa i jako żołnierz 2. Korpusu w Batalionie Łączności 3. Dywizji Strzelców Karpackich odbył kampanię włoską. Miał swój udział w zwycięstwie pod Monte Cassino jako dowódca ośrodka łączności II Brygady Strzelców Karpackich.
Na emigracji Ryszard Kaczorowski kontynuował swoją działalność harcerską. W latach 1955 - 67 pełnił funkcję Naczelnika Harcerzy, a od 1967 r. był Przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju.
Brał czynny udział w polskim życiu społecznym jako członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Zarządu Zjednoczenia Polskiego, Rady Polskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego jak również Rady Polskiej Macierzy Szkolnej, Rady Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej oraz Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata.
W 1986 r. powołany został do Rady Narodowej RP oraz do Rządu RP na Uchodźstwie. Jako minister spraw krajowych rozwinął wszechstronne kontakty z działaczami opozycji i niezależnym harcerstwem w Kraju.
19 lipca 1989 r. objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie. W dniu 22 grudnia 1990 r. przekazał symbole suwerenności i insygnia ciągłości Rzeczypospolitej na ręce Lecha Wałęsy, wybranego w pierwszych po wojnie wolnych wyborach Prezydenta RP.
Zakopane jest miastem, w którym wartości patriotyczne, historia i tradycja narodowa, a także wolność są szczególnie cenione.
Niepodległość Polski była również najwyższą wartością dla Władz Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.
Przed zakończeniem drugiej wojny światowej, po ciężkich i krwawych ofiarach obywateli Polski, po powszechnie znanym i chwalebnym udziale polskich sił zbrojnych na lądzie, w powietrzu i na morzach, trzy mocarstwa, bez wiedzy konstytucyjnych władz RP w Londynie, zadecydowały o losie Polski i jej granicach.
Ponieważ Naród w Kraju pozbawionym suwerenności nie miał możliwości oficjalnego wypowiadania swych pragnień i dążeń Władze RP na Uchodźstwie z godną podziwu i najwyższego uznania konsekwencją, wbrew narzuconemu w Jałcie porządkowi politycznemu głosiły, że walka o wolność i niepodległość zniewolonej przez przemoc sowiecką Polski, musi być kontynuowana aż do zwycięskiego końca. Działalność Władz RP na Uchodźstwie była też jawnym zaprzeczeniem prawowitości władz PRL, obnażała ich umocowanie i zależność od czynników obcych.
Pan Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent RP rezydujący w Londynie jest człowiekiem, który całe życie poświęcił sprawie niepodległości i wolności .
Wyróżniając osobę pana Ryszarda Kaczorowskiego oddajemy należny szacunek pokoleniu, które świadomie wybierając drogę służby poprzez walkę, uporczywą pracę i determinację tworzyło podwaliny pod suwerenną III Rzeczypospolitą.
Pragnę też wymienić poprzedników Ryszarda Kaczorowskiego rezydujących w Londynie Prezydentów RP : Władysława Raczkiewicza, Augusta Zaleskiego, Stanisława Ostrowskiego, Edwarda Raczyńskiego i Kazimierza Sabbata.
Nie sposób nie wspomnieć tych wszystkich którzy w Kraju i na Uchodźstwie podjęli trud walki o niepodległą Polskę, którzy cierpieli w niemieckich obozach i sowieckich łagrach, którzy oddali to co najdroższe - własne życie.
Pamiętamy o żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej pochodzących z terenu Zakopanego i Podhala, a także o tych, którzy po 1945 r. pozostali w swoich oddziałach i choć znaleźli się w "dziejowym potrzasku" do końca czynnie przeciwstawiali się komunistycznemu zniewoleniu.
Szczególnie wspominamy tatrzańskich kurierów , związanych z działalnością Komórki Łączności z Zagranicą KG ZWZ i AK oraz z ze strukturami Delegatury Rządu na Kraj. Przez cały okres okupacji a nawet w okresie po 1945 r. skutecznie umożliwiali oni łączność pomiędzy zniewolonym krajem i władzami RP na Uchodźstwie obsługując najtrudniejszy i najbardziej newralgiczny odcinek Zakopane - Budapeszt.
Miasto Zakopane ma zwyczaj szanować i honorować ludzi, którzy poświęcając się dla Ojczyzny zasłużyli się tym samym dla mieszkańców naszej Gminy. Dlatego w przeddzień rocznicy Konstytucji 3 Maja, w wigilię święta NMP Królowej Polski pragniemy wręczyć Panu Ryszardowi Kaczorowskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zakopane.
Jego Ekscelencja Ryszard Kaczorowski były Prezydent RP jest dwudziestym drugim Honorowym Obywatelem Zakopanego.