Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.28   439.07   64.88   6.85
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   21.51
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   11.94   14.85
Józefa Piłsudskiego   10.19   13.22
Tytusa Chałubińskiego   9.44   12.11
Zofii i Witolda Paryskich   11.27   15.48
Kuźnice   7.92   9.98
Gronik   9.11   11.24
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   13.64   17.1
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Pt. 23.04 11:00
Śnieg
5° / -2° słabe opady śniegu
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Śnieg
Pon. 14:00
Zachmurzenie
Wt. 14:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 08:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 8 IV 1888, Lwów, zm. 14 VI 1965, Zakopane), etnograf, językoznawca, historyk.
Ukończył gimnazjum w Krakowie, studiował polonistykę w Krakowie i Lipsku. W 1913 osiadł na Podhalu i był nauczycielem gimnazjalnym w Nowym Targu, zajmując się jednocześnie badaniami gwary i kultury materialnej górali. W latach 1918-20 był redaktorem "Gazety Podhalańskiej". Wchodził też w skład redakcji "Echa Tatrzańskiego" (1918-1919) i "Gazety Zakopiańskiej" (1921-1923). Współpracował także z wieloma innymi pismami lokalnymi i ogólnopolskimi, publikował liczne rozprawy w fachowych periodykach językoznawczych, także w "Wierchach". Od 1918 działał w Sekcji Ludoznawczej TT, oraz w Towarzystwie Muzeum Tatrzańskiego (wiceprezes, od 1920 - prezes). Od 1922 kierował Muzeum Tatrzańskim pełniąc funkcję kierownika i kustosza działu etnograficznego, a następnie aż do śmierci dyrektora. Położył wielkie zasługi dla nauki, ogłaszając przeszło 600 rozpraw i przyczynków z dziedziny etnografii, historii Podhala i turystyki tatrzańskiej oraz językoznawstwa. Od 1918 wchodził w skład PAU. W 1955 nadano mu tytuł profesora nadzwyczajnego. Odznaczony: Krzyż Kawalerski OOP, z okazji 50. rocznicy pracy naukowej i 45. rocznicy kierowania Muzeum Tatrzańskim nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Zakopanego (1962). Cześć jego prac zebrano w wydanych pośmiertnie Pismach Podhalańskich (1972) i "Roczniku Podhalańskim" t. V (1992).
(źródło: Lidia Długołęcka-Pinkwart Maciej Pinkwart Zakopane od A do Z, Warszawa 1994; Zofia Radwańska-Paryska Witold Henryk Paryski Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995; Janusz Zdebski Stary cmentarz w Zakopanem. Przewodnik biograficzny, Warszawa-Kraków 1986; Stanisław Łoza red. Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938)
Fot. archiwum Muzeum Tatrzańskiego