Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.43   0   71.14   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   31.01
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.07   4.04
Józefa Piłsudskiego   2.77   4.87
Tytusa Chałubińskiego   2.79   4
Zofii i Witolda Paryskich   3.36   5.66
Kuźnice   3.33   4.88
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.45   0.57
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 22.06 20:00
Deszczowo
20° / 13° słabe opady deszczu
Nd. 14:00
Słonecznie
20°
Pon. 14:00
Słonecznie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
22°
Czw. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 27 V 1910, Przeworsk, zm. 26 IX 1998, Krzywaczka), etnograf.
Maturę zdał eksternistycznie w Krakowie w Gimnazjum im. A. Witkowskiego. W 1935 ukończył wydział prawa UJ. Równolegle interesował się kulturą Łemków, studiował na Wydziale Filozoficznym UJ etnografię, w 1945 ukończył Wydział Humanistyczny UJ (etnografia i etnologia). Profesor nadzwyczajny 1955, profesor zwyczajny 1971. W latach 1936-51 pracował jako asystent, kustosz i zastępca dyr. Muzeum Etnograficznego w Krakowie, w latach 1945-49 był organizatorem i kierownikiem Katedry Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1946-80 był kierownikiem Pracowni Dokumentacji Polskiej Sztuki Ludowej IS PAN. Kierował katedrą Etnologii UMCS w Lublinie (1957-67).
Członek rad naukowych kilku muzeów (w tym muzeum Tatrzańskiego), przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, członek Rady naukowej Związku Podhalan i redaktor kilku czasopism naukowych (w tym "Rocznika Podhalańskiego"). Naukowo zajmował się etnografią krajów karpackich i bałkańskich, polską sztuką ludową i folklorem. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych (od 1934). Odznaczony: Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka "Za opiekę nad zabytkami". W 50 lecie pracy naukowej i 70. rocznicę urodzin mianowany Honorowym Obywatelem Zakopanego (1980).
Był twórcą założeń naukowych i w latach1968-1990, tj. od początku, przewodniczącym jury Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich (w Zakopanem).
(źródło: Lidia Długołęcka-Pinkwart Maciej Pinkwart Zakopane od A do Z, Warszawa 1994;Zofia Radwańska-Paryska Witold Henryk Paryski Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995; Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny. Edycja 1, Warszawa 1984; Nowa encyklopedia powszechna PWN, t.5, P-S, Warszawa 1998; Jolanta Antecka Pół wieku z kulturą ludową Karpat, w: "Podtatrze", Jesień 1980; Jerzy Sadecki Roman Reinfuss (1910-1998) Niezmordowany pasjonat, w: "Rzeczpospolita" nr 261, 6 XI 1998).