Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.03   338.94   94.61   1.21
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   11.22
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.14   9.33
Józefa Piłsudskiego   12.21   16.27
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   17.33   23.67
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Nd. 05.04 14:00
Słonecznie
12° / -0° bezchmurnie
Pon. 14:00
Słonecznie
13°
Wt. 14:00
Słonecznie
15°
Śr. 14:00
Słonecznie
17°
Czw. 14:00
Słonecznie
16°
Pt. 11:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 27 V 1910, Przeworsk, zm. 26 IX 1998, Krzywaczka), etnograf.
Maturę zdał eksternistycznie w Krakowie w Gimnazjum im. A. Witkowskiego. W 1935 ukończył wydział prawa UJ. Równolegle interesował się kulturą Łemków, studiował na Wydziale Filozoficznym UJ etnografię, w 1945 ukończył Wydział Humanistyczny UJ (etnografia i etnologia). Profesor nadzwyczajny 1955, profesor zwyczajny 1971. W latach 1936-51 pracował jako asystent, kustosz i zastępca dyr. Muzeum Etnograficznego w Krakowie, w latach 1945-49 był organizatorem i kierownikiem Katedry Etnografii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1946-80 był kierownikiem Pracowni Dokumentacji Polskiej Sztuki Ludowej IS PAN. Kierował katedrą Etnologii UMCS w Lublinie (1957-67).
Członek rad naukowych kilku muzeów (w tym muzeum Tatrzańskiego), przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych, członek Rady naukowej Związku Podhalan i redaktor kilku czasopism naukowych (w tym "Rocznika Podhalańskiego"). Naukowo zajmował się etnografią krajów karpackich i bałkańskich, polską sztuką ludową i folklorem. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych (od 1934). Odznaczony: Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, Zasłużony Działacz Kultury, Złota Odznaka "Za opiekę nad zabytkami". W 50 lecie pracy naukowej i 70. rocznicę urodzin mianowany Honorowym Obywatelem Zakopanego (1980).
Był twórcą założeń naukowych i w latach1968-1990, tj. od początku, przewodniczącym jury Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich (w Zakopanem).
(źródło: Lidia Długołęcka-Pinkwart Maciej Pinkwart Zakopane od A do Z, Warszawa 1994;Zofia Radwańska-Paryska Witold Henryk Paryski Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995; Kto jest kim w Polsce 1984. Informator biograficzny. Edycja 1, Warszawa 1984; Nowa encyklopedia powszechna PWN, t.5, P-S, Warszawa 1998; Jolanta Antecka Pół wieku z kulturą ludową Karpat, w: "Podtatrze", Jesień 1980; Jerzy Sadecki Roman Reinfuss (1910-1998) Niezmordowany pasjonat, w: "Rzeczpospolita" nr 261, 6 XI 1998).