Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.9   777.04   1.89   11.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   60.3   77.94
Józefa Piłsudskiego   24.24   33.96
Tytusa Chałubińskiego   18.97   25.15
Zofii i Witolda Paryskich   28.14   44.48
Kuźnice   16.98   23.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.65   6.06
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 10:00
Zachmurzenie
3° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 07:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur.1 XII 1867, Mierzanów, pow. Ciechanów, zm. 2 X 1946, Versoix pod Genewą), chemik technolog, prezydent RP.
Pochodził z średnio zamożnej ziemiańskiej rodziny. Rozpoczął naukę w gimnazjum w Płocku, a skończył szkołę realną Babińskiego w Warszawie. W latach 1887-1891 studiował chemię na politechnice w Rydze; w czasie studiów podjął działalność konspiracyjną w II "Proletariacie". Zagrożony aresztowaniem w związku z nielegalnym produkowaniem materiałów wybuchowych emigrował do Londynu (1892). Pracował naukowo na uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii. W latach 1912-1922 profesor politechniki we Lwowie, od 1928 członek PAU, założyciel i członek honorowy Akademii Nauk Technicznych w Warszawie; ogłosił ponad 60 prac naukowych; opracował przemysłową metodę wytwarzania kwasu azotowego ze składników powietrza, był autorem 40 patentów polskich i zagranicznych. Już jako prezydent RP zainicjował w 1930 nowy wielki kombinat chemiczny w Mościcach pod Tarnowem. Rektor Politechniki Lwowskiej (1925), profesor Politechniki Warszawskiej (1925-1926). Dnia 1 VI 1926 Zgromadzenie Narodowe wybrało go na stanowisko prezydenta RP, ponownie w 1933. Po przekroczeniu granicy 17 IX 1939 internowany w Rumunii, 30 IX 1939 zrzekł się prezydentury i powołał na to stanowisko Władysław Raczkiewicza. W Rumuni przebywał do grudnia 1939 następnie przeniósł się do Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata życia.
Jako prezydent wielokrotnie przebywał w celach wypoczynkowych w Zakopanem (mieszkał w Kościelisku), patronował wielu imprezom sportowym (m.in. Zimowe Zawody Hippiczne, FIS 1939).
(źródło: Polski Słownik Biograficzny , t. XXII, Kraków 1977 (Stanisław M. Brzozowski i Tadeusz Jędrusiak); Stanisław Łoza red. Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938; Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 4, M-P. Warszawa 1996).
Fot. archiwum Muzeum Tatrzańskiego