Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.48   0   102.23   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.42
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   12.36   14.94
Józefa Piłsudskiego   16.09   21.19
Tytusa Chałubińskiego   14.51   17.43
Zofii i Witolda Paryskich   14.1   18.84
Kuźnice   15.5   19.92
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.41   5.13
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.03 13:00
Zachmurzenie
12° / 4° zachmurzenie duże
Wt. 13:00
Deszczowo
Śr. 13:00
Zachmurzenie
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
13°
Sob. 10:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 27 IV 1939, Raba Wyżna), osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II.
Po ukończeniu w 1957 Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 23 czerwca 1963 uzyskał święcenia kapłańskie. W latach 1963-1965 pracował jako wikariusz w parafii Maków Podhalański, następnie powrócił do Krakowa gdzie uzyskał licencjat. W 1966 został mianowany kapelanem arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły. W 1978 udał się z kardynałem Karolem Wojtyłą na konklawe i od 16 X 1978 pozostaje po dzień dzisiejszy u boku papieża Jana Pawła II jako Sekretarz Osobisty. W maju 1981 uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie tytuł doktora teologii z zakresu liturgii. Opublikował pracę Kult św. Stanisława biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego (Kraków 1978, Rzym 1984). W 1995 otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, a w 1996 Kapituła Metropolitalna w Krakowie uczyniła go również swoim kanonikiem. Sakrę biskupią ze stolicą tytularną w San Leone w Kalabrii otrzymał 19 III 1998 w Bazylice Św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. W swoim herbie biskupim umieścił szczyt Giewontu.
(źródło: Grzegorz Polak Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. Stan na dzień 1 stycznia 1996, KAI, Warszawa 1996; "Tygodnik Podhalański" nr 25, 28 VI 1998, Kolumna informacyjna Rady i Zarządu Honorowy Obywatel Zakopanego).