Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   22.42   0   47.2   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.91
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   23.31   30.45
Józefa Piłsudskiego   12.65   14.07
Tytusa Chałubińskiego   13.82   15.5
Zofii i Witolda Paryskich   15.99   20.24
Kuźnice   13.46   14.73
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   6.83   7.5
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 28.02 10:00
Zachmurzenie
10° / 6° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
12°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
10°
Sob. 13:00
Deszczowo
Nd. 13:00
Zachmurzenie
10°
Pon. 07:00
Słonecznie
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 27 IV 1939, Raba Wyżna), osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II.
Po ukończeniu w 1957 Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 23 czerwca 1963 uzyskał święcenia kapłańskie. W latach 1963-1965 pracował jako wikariusz w parafii Maków Podhalański, następnie powrócił do Krakowa gdzie uzyskał licencjat. W 1966 został mianowany kapelanem arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły. W 1978 udał się z kardynałem Karolem Wojtyłą na konklawe i od 16 X 1978 pozostaje po dzień dzisiejszy u boku papieża Jana Pawła II jako Sekretarz Osobisty. W maju 1981 uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie tytuł doktora teologii z zakresu liturgii. Opublikował pracę Kult św. Stanisława biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego (Kraków 1978, Rzym 1984). W 1995 otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, a w 1996 Kapituła Metropolitalna w Krakowie uczyniła go również swoim kanonikiem. Sakrę biskupią ze stolicą tytularną w San Leone w Kalabrii otrzymał 19 III 1998 w Bazylice Św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. W swoim herbie biskupim umieścił szczyt Giewontu.
(źródło: Grzegorz Polak Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. Stan na dzień 1 stycznia 1996, KAI, Warszawa 1996; "Tygodnik Podhalański" nr 25, 28 VI 1998, Kolumna informacyjna Rady i Zarządu Honorowy Obywatel Zakopanego).