Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.9   777.04   1.89   11.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   26.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   60.3   77.94
Józefa Piłsudskiego   24.24   33.96
Tytusa Chałubińskiego   18.97   25.15
Zofii i Witolda Paryskich   28.14   44.48
Kuźnice   16.98   23.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.65   6.06
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 10:00
Zachmurzenie
3° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 07:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 27 IV 1939, Raba Wyżna), osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II.
Po ukończeniu w 1957 Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie 23 czerwca 1963 uzyskał święcenia kapłańskie. W latach 1963-1965 pracował jako wikariusz w parafii Maków Podhalański, następnie powrócił do Krakowa gdzie uzyskał licencjat. W 1966 został mianowany kapelanem arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły. W 1978 udał się z kardynałem Karolem Wojtyłą na konklawe i od 16 X 1978 pozostaje po dzień dzisiejszy u boku papieża Jana Pawła II jako Sekretarz Osobisty. W maju 1981 uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie tytuł doktora teologii z zakresu liturgii. Opublikował pracę Kult św. Stanisława biskupa w Krakowie do Soboru Trydenckiego (Kraków 1978, Rzym 1984). W 1995 otrzymał godność kanonika gremialnego Kapituły Metropolitalnej we Lwowie, a w 1996 Kapituła Metropolitalna w Krakowie uczyniła go również swoim kanonikiem. Sakrę biskupią ze stolicą tytularną w San Leone w Kalabrii otrzymał 19 III 1998 w Bazylice Św. Piotra w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. W swoim herbie biskupim umieścił szczyt Giewontu.
(źródło: Grzegorz Polak Kto jest kim w Kościele? Osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce. Stan na dzień 1 stycznia 1996, KAI, Warszawa 1996; "Tygodnik Podhalański" nr 25, 28 VI 1998, Kolumna informacyjna Rady i Zarządu Honorowy Obywatel Zakopanego).