Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Umiarkowana
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   44.27   2107.87   8.2   24
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   74.51
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   71.66   101.97
Józefa Piłsudskiego   0   0
Tytusa Chałubińskiego   19.2   27.76
Kuźnice   1.01   1.5
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   23   36.16
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Czw. 03.12 04:00
Zachmurzenie
-2° / 4° rozproszone chmury
Pt. 13:00
Zachmurzenie
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Podstawowe informacje

nazwa projektu: Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej na Kasprowy Wierch

szacunkowy koszt: : 19 287 481,60 PLN

finansowanie: złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy europejskich

Wszystkie inwestycje finansowane są środków pochodzących z budżetu miasta i zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wiele kluczowych inwestycji nie byłoby jednak możliwych bez pozyskania środków zewnętrznych. Kluczowy sposób finansowania, zwłaszcza dużych projektów infrastrukturalnych, to fundusze europejskie. Staramy się też o środki Ministerstwa Infrastruktury na rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej oraz o krajowe środki na infrastrukturę, np. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie obiektów sportowych.

przewidywany termin rozpoczęcia: 2019

Opis inwestycji

  • Transport

W ramach projektu zaplanowano budowę dwupoziomowego węzła przesiadkowego w Kuźnicach zarządzanego przy użyciu systemu ITS oraz utworzenie połączenia rowerowego na trasie dworzec kolejowy – Kuźnice.

  • Rowery

Przebudowie ulegnie plac w Kuźnicach gdzie zostanie utworzona pętla komunikacyjna i parkingi dla rowerów Bike&Ride z miejscami dla 59 rowerów, wybudowany zostanie pieszo-rowerowyna ul. Przewodników Tatrzańskich wraz z przebudowa jezdni, budowa drogi rowerowej przy ulicy Droga na Bystre od ronda Jana Pawła II do Bulwarów Słowackiego

  • Inteligentny system zarządzania

Zainstalowany i uruchomiony zostanie  inteligentny systemu transportowego, który usprawni kontrole dostępu do węzła przesiadkowego w Kuźnicach i sprawniejsze zarządzanie ruchem lokalnym.