Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.47   751.94   1.52   8.18
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   27.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   42.75   61.55
Józefa Piłsudskiego   22.84   31.11
Tytusa Chałubińskiego   14.69   18.97
Zofii i Witolda Paryskich   27.63   43.42
Kuźnice   9.45   12.66
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.61   4.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 07:00
Zachmurzenie
-2° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 04:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 18 XI 1853, Paryż, zm. 3 X 1924, Kórnik), właściciel dóbr w Zakopanem oraz Wielkopolsce.
W Paryżu ukończył liceum i Politechnikę, a następnie służył w wojsku francuskim. W 1889 kupił na licytacji dobra zakopiańskie, zawierające spore tereny w Tatrach i na Podhalu. Zamieszkał na stałe w Kuźnicach. Zdewastowane przez poprzednich właścicieli lasy tatrzańskie uratował od zupełnego zniszczenia przez ograniczenie wyrębów i prowadzenie intensywnych zalesień. Wielkim wysiłkiem doprowadził do zbudowania linii kolejowej z Chabówki do Zakopanego, otwartej 1899. Miał duże zasługi w granicznym sporze o Morskie Oko, wygranym przez stronę polską w 1902. W Zakopanem czynnie uczestniczył w działalności miejscowych organizacji, wspierał także finansowo różne działania społeczne. W 1891 założył w Zakopanem Chrześcijańską Spółkę Handlową. Był działaczem i członkiem honorowym Towarzystwa Tatrzańskiego, a także zakopiańskiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Cały swój majątek (m.in. dobra zakopiańskie i kórnickie) przekazał na cele społeczne i narodowe w formie fundacji p.n. Zakłady Kórnickie. W 1901 mianowany został Honorowym Obywatelem Zakopanego.
(źródło: Lidia Długołęcka-Pinkwart Maciej Pinkwart Zakopane od A do Z, Warszawa 1994; Zofia Radwańska-Paryska Witold Henryk Paryski Wielka Encyklopedia Tatrzańska, Poronin 1995; Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, S-Z, Warszawa 1997).
Fot. archiwum Muzeum Tatrzańskiego