Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.01   0   119.61   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.76   8.32
Józefa Piłsudskiego   7.29   9.05
Tytusa Chałubińskiego   7.9   9.89
Zofii i Witolda Paryskich   6.71   8.55
Kuźnice   8.87   10.97
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.14   2.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 23:00
Zachmurzenie
16° / 13° zachmurzenie małe
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
24°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 22 XI, Warszawa, zm.18 V 1945, Kraków) lekarz, działacz społeczny, polityczny i oświatowy.
Ukończył III Gimnazjum w Warszawie i studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował kolejno w Szpitalu Ewangelickim, Szpitalu św. Rocha, a następnie w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. Prowadził prywatną praktykę lekarską w zakresie ginekologii. Publikował liczne prace z zakresu medycyny, higieny szkolnej i wychowania fizycznego młodzieży. Działał też w organizacjach społecznych i oświatowych. Był członkiem m.in. zarządu Tajnego Stowarzyszenia Nauczycielstwa Szkół Początkowych w Warszawie, sekretarzem generalnym Towarzystwa Wpisów Szkolnych, członkiem władz Polskiej Macierzy Szkolnej. Równocześnie działał we władzach Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, w 1919 wybrano go na posła do Sejmu Ustawodawczego. Był sekretarzem klubu poselskiego Związku Sejmowego Ludowo-Narodowego, przewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia Publicznego oraz członkiem Komisji Skarbowo-Budżetowej i Komisji Oświatowej. Za pracę przy opracowaniu ustawy uzdrowiskowej (zgodnej z postulatami władz Zakopanego) otrzymał w 1922 tytuł Honorowego Obywatela Zakopanego. W latach 1923-1927 był wiceprezydentem Warszawy.
(źródło: Polski Słownik Biograficzny, t. XXXII, Kraków 1989-1991 (Stanisław Konarski).

Na zdjęciu: Wiceprezydenci m.st. Warszawy Mieczysław Jankowski (z lewej), Konrad Ilski (z prawej) i Stefan Rottermund podczas spotkania w sali konferencyjnej Magistratu.

Źródło: NAC