Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   18.25   801.15   3.5   16.99
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.08
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   59.61   76.27
Józefa Piłsudskiego   24.24   33.96
Tytusa Chałubińskiego   18.97   25.15
Zofii i Witolda Paryskich   28.14   44.48
Kuźnice   16.98   23.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.65   6.06
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 10:00
Zachmurzenie
3° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 07:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

(ur. 29 IV 1867, Oleszyce, zm. 13 III 1942, Rymanów Zdrój), właściciel Zakładu Zdrojowego w Rymanowie, poseł do parlamentu austriackiego, działacz społeczny.
Ukończył szkołę średnią w Krakowie, a w latach 1886-1888 studiował mechanikę na politechnice we Lwowie. W latach 1892-1894 zarządzał uzdrowiskiem Truskawiec, w 1894 przejął od matki Zakład Zdrojowy w Rymanowie. Przez prawie pięćdziesiąt lat kierował nim, rozwinął i unowocześnił, a sam Rymanów przekształcił w klimatyczną stację podgórską. Działał społeczne, w latach 1893-1896 wchodził do zarządu głównego Związku Kółek Rolniczych Galicji, był w latach 1899-1907 posłem do Rady Państwa w Wiedniu, a w parlamencie członkiem Koła Polskiego. W latach 1907-1909 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Balneologicznego z siedzibą w Krakowie i zorganizował w 1908 II Zjazd Balneologów Polskich w Krakowie. W 1910 powołał do życia Krajowy Związek Zdrojowisk i Uzdrowisk, którego był do 1916 prezesem, a później prezesem honorowym. W czasie I wojny światowej, gdy wojska rosyjskie zbliżyły się do Rymanowa, wyjechał do Zakopanego. Był prezesem oddziału Książęco-Biskupiego komitetu pomocy dla dotkniętych klęską wojny w Zakopanem. Za humanitarną działalność na rzecz uchodźców wojennych ze wschodniej i zachodniej Galicji otrzymał w 1916 tytuł Honorowego Obywatela Zakopanego.
(źródło: Polski Słownik Biograficzny, t. XXVIII, Kraków 1984-1985; "Niepodległość" t. V, Warszawa XI 1931-kwiecień 1932, Edmund Brzeziński Wspomnienia z mojego życia, IV, ss.23-26).