Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.64   463.42   104.45   8.33
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   30.29
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   27   37.44
Józefa Piłsudskiego   18.46   23.21
Tytusa Chałubińskiego   19.81   26.2
Zofii i Witolda Paryskich   21.26   28.61
Kuźnice   19.42   24.86
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   10.24   12.13
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 17.08 20:00
Zachmurzenie
22° / 18° pochmurnie
Czw. 14:00
Zachmurzenie
26°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
30°
Sob. 14:00
Deszczowo
27°
Nd. 14:00
Deszczowo
14°
Pon. 14:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.5Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski

Wartość projektu: 19 287 481,60 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 880 205,06 PLN
Wartość dofinansowania: 10 098 174,24 PLN

Okres realizacji: 2018-2020

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano budowę dwupoziomowego węzła przesiadkowego w Kuźnicach zarządzanego przy użyciu systemu ITS oraz utworzenie połączenia rowerowego na trasie dworzec kolejowy – Kuźnice.

Przebudowie ulegnie plac w Kuźnicach gdzie zostanie utworzona pętla komunikacyjna i parkingi dla rowerów Bike&Ride z miejscami dla 59 rowerów, wybudowany zostanie pieszo-rowerowyna ul. Przewodników Tatrzańskich wraz z przebudowa jezdni, budowa drogi rowerowej przy ulicy Droga na Bystre od ronda Jana Pawła II do Bulwarów Słowackiego, a także zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu transportowego, który usprawni kontrole dostępu do węzła przesiadkowego w Kuźnicach i sprawniejsze zarządzanie ruchem lokalnym.