Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   14.2   706.51   12.77   9.41
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   16.17   20.38
Józefa Piłsudskiego   18.12   22.92
Tytusa Chałubińskiego   15.94   20.06
Zofii i Witolda Paryskich   20.8   29.89
Kuźnice   13.78   17.98
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.05   2.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 10.12 10:00
Zachmurzenie
0° / -4° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Śnieg
-4°
Pon. 13:00
Śnieg
-5°
Wt. 13:00
Zachmurzenie
-5°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
-4°
Czw. 07:00
Śnieg
-4°
Zdjęcie promujące Zakopane

Projekt pn. „Usprawnienie transportu między Dworcem PKP a Kuźnicami w Zakopanem wraz ze stworzeniem zintegrowanego centrum przesiadkowego przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej na Kasprowy Wierch.”

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski

Wartość projektu: 22 098 430,46 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 431 643,04 PLN
Wartość dofinansowania: 9 716 896,53 PLN

Okres realizacji: 2018-2023

Opis i cel projektu

Przedmiotem projektu jest budowa dwupoziomowego węzła przesiadkowego w Kuźnicach zarządzanego przy użyciu systemu ITS oraz utworzenie połączenia rowerowego na trasie dworzec kolejowy – Kuźnice. Zakres rzeczowy projektu obejmie:

  • przebudowę placu w Kuźnicach z uporządkowaniem przestrzeni, utworzeniem pętli komunikacyjnej i parkingu dla rowerów Bike&Ride z miejscami dla 59 rowerów
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Przewodników Tatrzańskich wraz z przebudową jezdni (odcinek od placu w Kuźnicach do skrzyżowania z ul. Karłowicza),
  • uruchomienie połączenia rowerowego poprzez wyznaczenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Bulwary Słowackiego (od Drogi na Bystre)– ul. Jagiellońska – ul. Sienkiewicza – ul. Kościuszki (do Ronda Armii Krajowej przy dworcu kolejowym), oraz budowa drogi rowerowej przy ul. Droga na Bystre od ronda Jana Pawła II do Bulwarów Słowackiego.
  • zainstalowanie i uruchomienie inteligentnego systemu transportowego, który usprawni kontrolę dostępu do węzła przesiadkowego w Kuźnicach i zarządzanie ruchem lokalnym na tym terenie oraz poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników zmodernizowanej przestrzeni.

W wyniku realizacji projektu, przy uwzględnieniu już realizowanej przez Wnioskodawcę komplementarnej inwestycji w obrębie ul. Przewodników Tatrzańskich, powstanie trasa rowerowa łącząca dworzec kolejowy w Zakopanem z nowoczesnym centrum komunikacyjnym w Kuźnicach. Przyczyni się to do usprawnienia transportu zbiorowego i zwiększenia wykorzystania alternatywnych form komunikacji (rowery). Skutkiem będzie zmniejszenie ruchu samochodowego na tej trasie, a tym samym zmniejszenia emisji szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji na terenie Zakopanego. Zwiększy się także bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z objętej projektem infrastruktury oraz poprawi się wizerunek Zakopanego jako nowoczesnego centrum turystycznego.

Głównym i bezpośrednim celem projektu jest „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza w mieście Zakopane poprzez uruchomienie połączeń rowerowych na odcinku Dworzec kolejowy – Kuźnice oraz budowę centrum przesiadkowego w Kuźnicach.”