Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5   339.3   66.16   3.53
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14.02
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.03   8.38
Józefa Piłsudskiego   7.65   9.71
Tytusa Chałubińskiego   6.52   8.24
Zofii i Witolda Paryskich   15.47   20.38
Kuźnice   5.57   6.77
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.07   1.33
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 08.08 23:00
Zachmurzenie
14° / 14° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Zachmurzenie
19°
Śr. 14:00
Zachmurzenie
17°
Czw. 14:00
Deszczowo
18°
Pt. 14:00
Zachmurzenie
22°
Sob. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Projekt Cyfrowa GminaSzacowana wartość projektu: 100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN
Beneficjent: Miasto Zakopane
Okres realizacji: 04.2022 - 12.2022


Cyfrowa Gmina

Przedmiotem projektu jest:

  • Zakup 15 nowych komputerów dla pracowników Urzędu Miasta Zakopane wraz z oprogramowaniem, stanowiących niezbędny element informatyzacji Urzędu Miasta Zakopane. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem będzie służył m.in. do pracy zdalnej, bezpiecznej komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) wraz z e-usługami.
  • Przeprowadzenie diagnozy stanu cyberbezpieczeństwa w formie dedykowanego audytu, stanowiącego niezbędny element podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zakopane.

Celem projektu planowanego do realizacji przez Miasto Zakopane jest:

  • podniesienie standardu usług publicznych świadczonych cyfrowo poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania oraz umożliwienie wdrażania nowych, bezpiecznych e-usług dla mieszkańców Zakopanego,
  • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zakopane, co umożliwi wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa, stanowiącego diagnozę i ocenę bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostce.

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Miasta oraz wzrost standardu cyfrowej obsługi obywateli, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zewnętrzne.

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.