Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   16.84   547.84   7.16   7.33
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10.97
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   0.73   0.94
Józefa Piłsudskiego   3.37   4.39
Tytusa Chałubińskiego   3.93   5.04
Zofii i Witolda Paryskich   5.74   7.78
Kuźnice   1.51   1.86
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.27   0.35
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 07.12 10:00
Śnieg
0° / -3° słabe opady śniegu
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 07:00
Zachmurzenie
-2°
Zdjęcie promujące Zakopane

Projekt Cyfrowa Gmina

Szacowana wartość projektu: 100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN
Beneficjent: Miasto Zakopane
Okres realizacji: 04.2022 - 12.2022

Cyfrowa Gmina

Przedmiotem projektu jest:

  • Zakup 15 nowych komputerów dla pracowników Urzędu Miasta Zakopane wraz z oprogramowaniem, stanowiących niezbędny element informatyzacji Urzędu Miasta Zakopane. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem będzie służył m.in. do pracy zdalnej, bezpiecznej komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) wraz z e-usługami.
  • Przeprowadzenie diagnozy stanu cyberbezpieczeństwa w formie dedykowanego audytu, stanowiącego niezbędny element podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zakopane.

Celem projektu planowanego do realizacji przez Miasto Zakopane jest:

  • podniesienie standardu usług publicznych świadczonych cyfrowo poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania oraz umożliwienie wdrażania nowych, bezpiecznych e-usług dla mieszkańców Zakopanego,
  • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zakopane, co umożliwi wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa, stanowiącego diagnozę i ocenę bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostce.

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Miasta oraz wzrost standardu cyfrowej obsługi obywateli, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zewnętrzne.

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Więcej informacji o projekcie na stronie: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eul)