Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   11.22   0   95.02   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.52
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   13.48   16.98
Józefa Piłsudskiego   7.89   10.12
Tytusa Chałubińskiego   9.3   11.87
Zofii i Witolda Paryskich   10.74   14.05
Kuźnice   8.61   10.84
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.74   0.94
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 29.05 23:00
Deszczowo
13° / 12° słabe opady deszczu
Czw. 14:00
Deszczowo
16°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 14:00
Deszczowo
15°
Nd. 14:00
Deszczowo
11°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Zdjęcie promujące Zakopane

Projekt Cyfrowa Gmina

Szacowana wartość projektu: 100 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN
Beneficjent: Miasto Zakopane
Okres realizacji: 04.2022 - 12.2022

Cyfrowa Gmina

Przedmiotem projektu jest:

  • Zakup 15 nowych komputerów dla pracowników Urzędu Miasta Zakopane wraz z oprogramowaniem, stanowiących niezbędny element informatyzacji Urzędu Miasta Zakopane. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem będzie służył m.in. do pracy zdalnej, bezpiecznej komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) wraz z e-usługami.
  • Przeprowadzenie diagnozy stanu cyberbezpieczeństwa w formie dedykowanego audytu, stanowiącego niezbędny element podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zakopane.

Celem projektu planowanego do realizacji przez Miasto Zakopane jest:

  • podniesienie standardu usług publicznych świadczonych cyfrowo poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania oraz umożliwienie wdrażania nowych, bezpiecznych e-usług dla mieszkańców Zakopanego,
  • zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zakopane, co umożliwi wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa, stanowiącego diagnozę i ocenę bezpieczeństwa systemów informatycznych w jednostce.

Efektem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Miasta oraz wzrost standardu cyfrowej obsługi obywateli, a także wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zewnętrzne.

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Więcej informacji o projekcie na stronie: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eul)