Jakość powietrza
Umiarkowana
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   82.64   0   7.1   20.15
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   75.07
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   25.32   39.81
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   5.29   7.25
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Wt. 19.02 22:00
Słonecznie
-1° / -1° bezchmurnie
Śr. 13:00
Słonecznie
Czw. 13:00
Słonecznie
Pt. 13:00
Deszczowo
Sob. 13:00
Zachmurzenie
-6°
Nd. 13:00
Deszczowo

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Wartość projektu: 3 193 428,99 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych:
2 380 570,62 PLN
Wartość dofinansowania
: 618 234,13 PLN

Okres realizacji: 2017-2018

Opis projektu

Projekt polega na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych oraz zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej budynków w/w szkół.

W projekcie:

-zostaną zmodernizowane energetycznie 2 budynki użyteczności publicznej

-osiągniemy poprawę efektywności energetycznej o 80,47%

-zastosowane zostaną zawory termostatyczne z podwójną regulacją, zawory podpionowe, indywidualne liczniki

-odnotowany zostanie roczny spadek CO2 o 88,66%

- będzie miało miejsce obniżenie emisji pyłów (PM 10 i PM 2,5) o 99,96% (PM10) i 99,96%(PM2,5).

W projekcie będą realizowane następujące zadania:

- prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej nr 4– docieplenie ścian zewnętrznych, pokrycia dachowego, docieplenie poddasza, przebudowa kotłowni, rozbiórka pomieszczeń technicznych i składu opału zlokalizowanych na poziomie piwnic, remont instalacji wod-kan.; remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana instalacji c.o. na przewody stalowe z otuliną oraz grzejników żeberkowych na grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi i montaż zaworów podpionowych; remont instalacji elektrycznej; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (koszt niekwalifikowany)

- prace termomodernizacyjne budynku Gimnazjum nr 3-termomodernizacja budynku GIM nr 3 – docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie poddasza, wykonanie dachu, nowej kotłowni, remont instalacji wod-kan.;remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejników na płytowe,
z zaworami termostatycznymi i montaż zaworów podpionowych.; remont instalacji elektrycznej; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, schody i daszki (koszt niekwalifikowany)