Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   2.64   0   110.26   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.64
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   6.76   8.32
Józefa Piłsudskiego   7.25   8.97
Tytusa Chałubińskiego   8.15   10.14
Zofii i Witolda Paryskich   6.71   8.55
Kuźnice   8.87   10.97
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.14   2.62
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 20:00
Zachmurzenie
20° / 13° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
18°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
21°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
23°
Zdjęcie promujące Zakopane

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Wartość projektu: 3 193 428,99 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych:
2 380 570,62 PLN
Wartość dofinansowania
: 618 234,13 PLN

Okres realizacji: 2017-2018

Opis projektu

Projekt polega na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych oraz zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej budynków w/w szkół.

W projekcie:

-zostaną zmodernizowane energetycznie 2 budynki użyteczności publicznej

-osiągniemy poprawę efektywności energetycznej o 80,47%

-zastosowane zostaną zawory termostatyczne z podwójną regulacją, zawory podpionowe, indywidualne liczniki

-odnotowany zostanie roczny spadek CO2 o 88,66%

- będzie miało miejsce obniżenie emisji pyłów (PM 10 i PM 2,5) o 99,96% (PM10) i 99,96%(PM2,5).

W projekcie będą realizowane następujące zadania:

- prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej nr 4– docieplenie ścian zewnętrznych, pokrycia dachowego, docieplenie poddasza, przebudowa kotłowni, rozbiórka pomieszczeń technicznych i składu opału zlokalizowanych na poziomie piwnic, remont instalacji wod-kan.; remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana instalacji c.o. na przewody stalowe z otuliną oraz grzejników żeberkowych na grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi i montaż zaworów podpionowych; remont instalacji elektrycznej; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (koszt niekwalifikowany)

- prace termomodernizacyjne budynku Gimnazjum nr 3-termomodernizacja budynku GIM nr 3 – docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie poddasza, wykonanie dachu, nowej kotłowni, remont instalacji wod-kan.;remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejników na płytowe,
z zaworami termostatycznymi i montaż zaworów podpionowych.; remont instalacji elektrycznej; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, schody i daszki (koszt niekwalifikowany)