Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   13.26   623.41   42.72   10.81
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   13.28
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   30.94   37.58
Józefa Piłsudskiego   18.28   19.55
Tytusa Chałubińskiego   8.87   9.53
Zofii i Witolda Paryskich   11.68   12.97
Kuźnice   10.93   11.87
Gronik   19.67   21.31
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   14.46   15.53
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: Partner
Śr. 21.04 05:00
Zachmurzenie
1° / 4° rozproszone chmury
Czw. 14:00
Deszczowo
Pt. 14:00
Śnieg
Sob. 14:00
Zachmurzenie
Nd. 14:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś 4 Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Wartość projektu: 3 193 428,99 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych:
2 380 570,62 PLN
Wartość dofinansowania
: 618 234,13 PLN

Okres realizacji: 2017-2018

Opis projektu

Projekt polega na wykonaniu niezbędnych prac budowlanych oraz zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych pozwalających na zwiększenie efektywności energetycznej budynków w/w szkół.

W projekcie:

-zostaną zmodernizowane energetycznie 2 budynki użyteczności publicznej

-osiągniemy poprawę efektywności energetycznej o 80,47%

-zastosowane zostaną zawory termostatyczne z podwójną regulacją, zawory podpionowe, indywidualne liczniki

-odnotowany zostanie roczny spadek CO2 o 88,66%

- będzie miało miejsce obniżenie emisji pyłów (PM 10 i PM 2,5) o 99,96% (PM10) i 99,96%(PM2,5).

W projekcie będą realizowane następujące zadania:

- prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej nr 4– docieplenie ścian zewnętrznych, pokrycia dachowego, docieplenie poddasza, przebudowa kotłowni, rozbiórka pomieszczeń technicznych i składu opału zlokalizowanych na poziomie piwnic, remont instalacji wod-kan.; remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana instalacji c.o. na przewody stalowe z otuliną oraz grzejników żeberkowych na grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi i montaż zaworów podpionowych; remont instalacji elektrycznej; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (koszt niekwalifikowany)

- prace termomodernizacyjne budynku Gimnazjum nr 3-termomodernizacja budynku GIM nr 3 – docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie poddasza, wykonanie dachu, nowej kotłowni, remont instalacji wod-kan.;remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejników na płytowe,
z zaworami termostatycznymi i montaż zaworów podpionowych.; remont instalacji elektrycznej; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, schody i daszki (koszt niekwalifikowany)