Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   52.57   692.79   9.59   8.7
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   34.68
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   59.46   71.92
Józefa Piłsudskiego   12.13   14.52
Tytusa Chałubińskiego   3.42   3.99
Zofii i Witolda Paryskich   13.36   18.91
Kuźnice   1.38   1.79
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.56   1.7
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 04:00
Słonecznie
-12° / -11° bezchmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Podziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Wartość projektu: 2 255 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych:
1 223 780,00 PLN
Wartość dofinansowania:
773 415,00 PLN

Okres realizacji: 2017-2019

Opis projektu

W ramach projektu zostaną wydane dwa rodzaje książek dotyczących Twórców Ludowych
w Zakopanem i tworzących podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Zostanie wydany także album fotograficzny przedstawiający twórców i artystów związanych z MFFZG. Te publikacje przyniosą nowy wgląd i perspektywę w kulturę, sztukę i historię Podhala poprzez udostępnienie odbiorcom informacji związanych z ważnymi osobami i wydarzeniami dla całej polskiej kultury. W książkach zawarte zostaną biogramy artystów oraz przeprowadzone zostaną wywiady. Książki będą służyć magistrantom i doktorantom do celów naukowych. Będzie to także popularyzacja dziedzin sztuki, które są uprawione przez artystów.

Projekt obejmie organizację warsztatów rozwojowych z udziałem znanych na Podhalu twórców różnych dziedzin sztuki ludowej. Ważnym elementem realizacji projektu będzie kultywowanie tradycji związanej z ginącymi zawodami. Podczas warsztatów oraz innych działań edukacyjnych odbiorcom zostanie przedstawiony aspekt teoretyczny, związany ze sztuką haftowania, kuśnierstwa, gry na dudach podhalańskich, malarstwa na szkle oraz tworzenia wyrobów regionalnych z bibuły. Uczestnicy tych spotkań będą mogli sami wykonać poszczególne elementy związane z danym wyrobem.

Projekt będzie służył edukacji kulturalnej poprzez skierowanie oferty do dzieci i młodzieży szkolnej
a także dla studentów oraz doktorantów tworzących prace dyplomowe dotyczące zakopiańskiej kultury. Postawione grających ławeczek w mieście stanowić będzie promocję muzyki związanej
z regionem Zakopiańskim.