Jakość powietrza
Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   12.28   0   46.8   5.04
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   24.57
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   18.72   27.67
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   12.97   18.12
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Śr. 20.02 13:00
Śnieg
7° / -4° słabe opady śniegu
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
-4°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
-9°
Nd. 13:00
Śnieg
-6°
Pon. 10:00
Śnieg
-6°

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Podziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Wartość projektu: 2 255 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych:
1 223 780,00 PLN
Wartość dofinansowania:
773 415,00 PLN

Okres realizacji: 2017-2019

Opis projektu

W ramach projektu zostaną wydane dwa rodzaje książek dotyczących Twórców Ludowych
w Zakopanem i tworzących podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Zostanie wydany także album fotograficzny przedstawiający twórców i artystów związanych z MFFZG. Te publikacje przyniosą nowy wgląd i perspektywę w kulturę, sztukę i historię Podhala poprzez udostępnienie odbiorcom informacji związanych z ważnymi osobami i wydarzeniami dla całej polskiej kultury. W książkach zawarte zostaną biogramy artystów oraz przeprowadzone zostaną wywiady. Książki będą służyć magistrantom i doktorantom do celów naukowych. Będzie to także popularyzacja dziedzin sztuki, które są uprawione przez artystów.

Projekt obejmie organizację warsztatów rozwojowych z udziałem znanych na Podhalu twórców różnych dziedzin sztuki ludowej. Ważnym elementem realizacji projektu będzie kultywowanie tradycji związanej z ginącymi zawodami. Podczas warsztatów oraz innych działań edukacyjnych odbiorcom zostanie przedstawiony aspekt teoretyczny, związany ze sztuką haftowania, kuśnierstwa, gry na dudach podhalańskich, malarstwa na szkle oraz tworzenia wyrobów regionalnych z bibuły. Uczestnicy tych spotkań będą mogli sami wykonać poszczególne elementy związane z danym wyrobem.

Projekt będzie służył edukacji kulturalnej poprzez skierowanie oferty do dzieci i młodzieży szkolnej
a także dla studentów oraz doktorantów tworzących prace dyplomowe dotyczące zakopiańskiej kultury. Postawione grających ławeczek w mieście stanowić będzie promocję muzyki związanej
z regionem Zakopiańskim.