Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.53   0   91.57   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   23.07
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   2.8   3.56
Józefa Piłsudskiego   3.14   4.59
Tytusa Chałubińskiego   3.39   4.47
Zofii i Witolda Paryskich   3.12   4.73
Kuźnice   3.34   4.5
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.74   0.98
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 14.04 17:00
Deszczowo
21° / 10° słabe opady deszczu
Pon. 14:00
Deszczowo
11°
Wt. 14:00
Śnieg
Śr. 14:00
Śnieg
Czw. 14:00
Zachmurzenie
Pt. 14:00
Deszczowo
Zdjęcie promujące Zakopane

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Podziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Wartość projektu: 2 255 000,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych:
1 223 780,00 PLN
Wartość dofinansowania:
773 415,00 PLN

Okres realizacji: 2017-2019

Opis projektu

W ramach projektu zostaną wydane dwa rodzaje książek dotyczących Twórców Ludowych
w Zakopanem i tworzących podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Zostanie wydany także album fotograficzny przedstawiający twórców i artystów związanych z MFFZG. Te publikacje przyniosą nowy wgląd i perspektywę w kulturę, sztukę i historię Podhala poprzez udostępnienie odbiorcom informacji związanych z ważnymi osobami i wydarzeniami dla całej polskiej kultury. W książkach zawarte zostaną biogramy artystów oraz przeprowadzone zostaną wywiady. Książki będą służyć magistrantom i doktorantom do celów naukowych. Będzie to także popularyzacja dziedzin sztuki, które są uprawione przez artystów.

Projekt obejmie organizację warsztatów rozwojowych z udziałem znanych na Podhalu twórców różnych dziedzin sztuki ludowej. Ważnym elementem realizacji projektu będzie kultywowanie tradycji związanej z ginącymi zawodami. Podczas warsztatów oraz innych działań edukacyjnych odbiorcom zostanie przedstawiony aspekt teoretyczny, związany ze sztuką haftowania, kuśnierstwa, gry na dudach podhalańskich, malarstwa na szkle oraz tworzenia wyrobów regionalnych z bibuły. Uczestnicy tych spotkań będą mogli sami wykonać poszczególne elementy związane z danym wyrobem.

Projekt będzie służył edukacji kulturalnej poprzez skierowanie oferty do dzieci i młodzieży szkolnej
a także dla studentów oraz doktorantów tworzących prace dyplomowe dotyczące zakopiańskiej kultury. Postawione grających ławeczek w mieście stanowić będzie promocję muzyki związanej
z regionem Zakopiańskim.