Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   58.64   1134.26   6.02   10.97
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   44
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   63.41   74.68
Józefa Piłsudskiego   9.95   11.71
Tytusa Chałubińskiego   3.51   4.04
Zofii i Witolda Paryskich   13.85   19.67
Kuźnice   1.41   1.8
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.05   2.22
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Czw. 09.02 04:00
Zachmurzenie
-12° / -11° pochmurnie
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-1°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Podziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Wartość projektu: 6 875 534,39 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych:
5 460 088,44 PLN
Wartość dofinansowania:
3 822 061,78

Okres realizacji: 2017-2019


Opis projektu:

Budynek Czerwonego Dworu zlokalizowany przy ul. Kasprusie 27 w Zakopanem jest wpisany do Małopolskiego Wojewódzkiego Rejestru Zabytków Nieruchomych (A-115/M z10.10.2007r.). Zakres projektu obejmuje prace budowlano-konserwacyjne w budynku oraz na obszarze terenu wokół Czerwonego Dworu. W projekcie ujęte zostały także wydatki związane z wyposażeniem modernizowanego obiektu w meble, sprzęty niezbędne do sprawnego prowadzenia działań z zakresu funkcji lokalizowanych w budynku. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana:

- Renowacja wnętrz budynku Czerwonego Dworu,

- Przebudowa terenu zewnętrznego wokół budynku,

- Zakup i montaż wyposażenia wnętrz budynku.

W zakresie prac we wnętrzu obiektu można wyróżnić działania z zakresu rozbiórki części ścian, stropów, schodów w piwnicach, na parterze oraz na poddaszu. Zostaną także wzmocnione fundamenty budynku. Kolejnym elementem jest montaż nowych elementów budowlanych na poszczególnych kondygnacjach: ściany, stropy, schody, zabezpieczenia schodów.
W ramach prac zostaną także przeprowadzone wymiany stolarki drzwiowej i okiennej a także prace konserwacyjne (malowanie, czyszczenie, impregnacja) istniejących elementów wewnętrznej konstrukcji budowlanej. Bezpośrednio z budynkiem powiązane będą także prace związane z wymianą części konstrukcji dachowej i pokrycia dachu w miejscach zniszczonych lub uszkodzonych.
Na pozostałej w przyzwoitym technicznym stanie powierzchni dachu zostaną przeprowadzone działania konserwacyjne. W ramach zadania zostaną także przeprowadzone działania konserwacyjne elewacji budynku oraz montaż nowej i poprawienie części istniejącejinstalacji sanitarnej oraz elektrycznej. W ramach prac elektrycznych zostanie stworzony nowy system oświetlenia oparty na technologiach energooszczędnych.