Jakość powietrza
Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.54   0   40.57   7.07
PM2.5 PM10
ul. Sienkiewicza   -   31.06
Czujniki o mniejszej dokładności:
ul. Kierpcówki 34 Kościelisko   21.36   33.18
Tatrzański Park Narodowy Zakopane   17.82   25.07
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner :
Śr. 20.02 10:00
Śnieg
6° / -4° słabe opady śniegu
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
-4°
Sob. 13:00
Zachmurzenie
-9°
Nd. 13:00
Śnieg
-6°
Pon. 07:00
Śnieg
-9°

Regionalny Program Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Podziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

Wartość projektu: 6 875 534,39 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych:
5 460 088,44 PLN
Wartość dofinansowania:
3 822 061,78

Okres realizacji: 2017-2019


Opis projektu:

Budynek Czerwonego Dworu zlokalizowany przy ul. Kasprusie 27 w Zakopanem jest wpisany do Małopolskiego Wojewódzkiego Rejestru Zabytków Nieruchomych (A-115/M z10.10.2007r.). Zakres projektu obejmuje prace budowlano-konserwacyjne w budynku oraz na obszarze terenu wokół Czerwonego Dworu. W projekcie ujęte zostały także wydatki związane z wyposażeniem modernizowanego obiektu w meble, sprzęty niezbędne do sprawnego prowadzenia działań z zakresu funkcji lokalizowanych w budynku. W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana:

- Renowacja wnętrz budynku Czerwonego Dworu,

- Przebudowa terenu zewnętrznego wokół budynku,

- Zakup i montaż wyposażenia wnętrz budynku.

W zakresie prac we wnętrzu obiektu można wyróżnić działania z zakresu rozbiórki części ścian, stropów, schodów w piwnicach, na parterze oraz na poddaszu. Zostaną także wzmocnione fundamenty budynku. Kolejnym elementem jest montaż nowych elementów budowlanych na poszczególnych kondygnacjach: ściany, stropy, schody, zabezpieczenia schodów.
W ramach prac zostaną także przeprowadzone wymiany stolarki drzwiowej i okiennej a także prace konserwacyjne (malowanie, czyszczenie, impregnacja) istniejących elementów wewnętrznej konstrukcji budowlanej. Bezpośrednio z budynkiem powiązane będą także prace związane z wymianą części konstrukcji dachowej i pokrycia dachu w miejscach zniszczonych lub uszkodzonych.
Na pozostałej w przyzwoitym technicznym stanie powierzchni dachu zostaną przeprowadzone działania konserwacyjne. W ramach zadania zostaną także przeprowadzone działania konserwacyjne elewacji budynku oraz montaż nowej i poprawienie części istniejącejinstalacji sanitarnej oraz elektrycznej. W ramach prac elektrycznych zostanie stworzony nowy system oświetlenia oparty na technologiach energooszczędnych.