Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   3.01   0   119.61   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.88
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   8.26   10.28
Józefa Piłsudskiego   7.29   9.05
Tytusa Chałubińskiego   7.9   9.89
Zofii i Witolda Paryskich   6.75   8.63
Kuźnice   8.57   10.62
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   8.07   9.92
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 23.06 23:00
Zachmurzenie
16° / 13° zachmurzenie małe
Pon. 14:00
Zachmurzenie
19°
Wt. 14:00
Słonecznie
23°
Śr. 14:00
Deszczowo
24°
Czw. 14:00
Deszczowo
21°
Pt. 14:00
Deszczowo
20°
Zdjęcie promujące Zakopane

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,

Wartość projektu całkowita: 65 153,35 €

Wartość projektu Zakopane: 23 037,90 €

Wartość kosztów kwalifikowanych całkowita: 65 153,35 €

Wartość kosztów kwalifikowanych Zakopane: 23 037,90 €

Wartość dofinansowania z EFRR całkowita (85% kosztów kwalifikowanych): 55 380,34 €

Wartość dofinansowania z EFRR Zakopane (85% kosztów kwalifikowanych): 19 582,22 €

Wartość dofinansowania z budżetu państwa całkowita: 5 363,43 €

Wartość dofinansowania z budżetu państwa Zakopane: 1151,90 €

Wkład własny całkowity: 4409,58 €

Wkład własny Zakopane: 2303,78 €

Okres realizacji: 2017-2018

Lider Projektu: Miasto Poprad
www.poprad.sk

Partner Projektu: Gmina Miasto Zakopane
www.zakopane.pl

Opis projektu

Projekt partnerski z udziałem Miasta Poprad (Partner Wiodący) i Miasta Zakopane. Celem ogólnym mikroprojektu to "Rozwój transgranicznej współpracy dotyczącej promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego". Ustalony cel odpowiada na potrzeby obszaru przygranicznego. Obecnie nie istnieje jeden wspólny sposób promocji piękna pogranicza. Dlatego mieszkańcy i turyści nie mają informacji o działaniach w mieście, które jest oddalone tylko o 70 km. Przedmiotem mikroprojektu jest wspólna organizacja warsztatów z celem podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności oferty kulturalnej i turystycznej w Zakopanem i Popradzie.

Realizacja projektu i jego poszczególnych działań pomoże wzmocnić współpracę transgraniczną między różnymi przedmiotami: samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami kultury, instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego oraz instytucjami edukacyjnymi. Warsztaty tematyczne, które są częścią mikroprojektu, podniosą świadomość poszczególnych uczestników o tym obszarze wzajemnego istnienia. Będzie to miejsce nawiązywania kontaktów, wspierania wymiany doświadczeń i przykładów dobrych praktyk. 

W dłuższej perspektywie będzie okazja do rozwiązania obecnych problemów dotyczących wspólnego dziedzictwa i jego utrzymania (biorąc pod uwagę również rok Dziedzictwa Europejskiego 2018). Wynikiem projektu będzie e-aplikacja dla urządzeń mobilny, która będzie zawierać kompleksowy przegląd atrakcji przyrodniczych, kulturalnych i architektonicznych w miastach partnerskich. 

Za pomocą e-aplikacji będą promowane kulturalne i przyrodnicze bogactwa przygranicza. Zainteresowani mogą e-aplikacje bezpłatnie ściągać do swojej komórki przez portal webowy obu partnerów. Aplikacja ta będzie otwarta dla kolejnych możliwości ze względu na swoje funkcje, też w odniesieniu do rozszerzenia o kolejne włączone podmioty i ich oferty ruchu turystycznego.

Zaproszenie na międzynarodowe warsztaty

Podsumowanie warsztatów „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako potencjał rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego”