Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   10.36   432.79   14.66   4.49
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   7.65
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.91   2.34
Józefa Piłsudskiego   3.56   4.67
Tytusa Chałubińskiego   3.49   4.46
Zofii i Witolda Paryskich   3.52   4.96
Kuźnice   1.62   2.01
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.29   0.38
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 07.12 13:00
Zachmurzenie
1° / -3° zachmurzenie duże
Czw. 13:00
Zachmurzenie
Pt. 13:00
Śnieg
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 10:00
Śnieg
-3°
Zdjęcie promujące Zakopane

Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,

Wartość projektu całkowita: 65 153,35 €

Wartość projektu Zakopane: 23 037,90 €

Wartość kosztów kwalifikowanych całkowita: 65 153,35 €

Wartość kosztów kwalifikowanych Zakopane: 23 037,90 €

Wartość dofinansowania z EFRR całkowita (85% kosztów kwalifikowanych): 55 380,34 €

Wartość dofinansowania z EFRR Zakopane (85% kosztów kwalifikowanych): 19 582,22 €

Wartość dofinansowania z budżetu państwa całkowita: 5 363,43 €

Wartość dofinansowania z budżetu państwa Zakopane: 1151,90 €

Wkład własny całkowity: 4409,58 €

Wkład własny Zakopane: 2303,78 €

Okres realizacji: 2017-2018

Lider Projektu: Miasto Poprad
www.poprad.sk

Partner Projektu: Gmina Miasto Zakopane
www.zakopane.pl

Opis projektu

Projekt partnerski z udziałem Miasta Poprad (Partner Wiodący) i Miasta Zakopane. Celem ogólnym mikroprojektu to "Rozwój transgranicznej współpracy dotyczącej promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego". Ustalony cel odpowiada na potrzeby obszaru przygranicznego. Obecnie nie istnieje jeden wspólny sposób promocji piękna pogranicza. Dlatego mieszkańcy i turyści nie mają informacji o działaniach w mieście, które jest oddalone tylko o 70 km. Przedmiotem mikroprojektu jest wspólna organizacja warsztatów z celem podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności oferty kulturalnej i turystycznej w Zakopanem i Popradzie.

Realizacja projektu i jego poszczególnych działań pomoże wzmocnić współpracę transgraniczną między różnymi przedmiotami: samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami kultury, instytucjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego oraz instytucjami edukacyjnymi. Warsztaty tematyczne, które są częścią mikroprojektu, podniosą świadomość poszczególnych uczestników o tym obszarze wzajemnego istnienia. Będzie to miejsce nawiązywania kontaktów, wspierania wymiany doświadczeń i przykładów dobrych praktyk. 

W dłuższej perspektywie będzie okazja do rozwiązania obecnych problemów dotyczących wspólnego dziedzictwa i jego utrzymania (biorąc pod uwagę również rok Dziedzictwa Europejskiego 2018). Wynikiem projektu będzie e-aplikacja dla urządzeń mobilny, która będzie zawierać kompleksowy przegląd atrakcji przyrodniczych, kulturalnych i architektonicznych w miastach partnerskich. 

Za pomocą e-aplikacji będą promowane kulturalne i przyrodnicze bogactwa przygranicza. Zainteresowani mogą e-aplikacje bezpłatnie ściągać do swojej komórki przez portal webowy obu partnerów. Aplikacja ta będzie otwarta dla kolejnych możliwości ze względu na swoje funkcje, też w odniesieniu do rozszerzenia o kolejne włączone podmioty i ich oferty ruchu turystycznego.

Zaproszenie na międzynarodowe warsztaty

Podsumowanie warsztatów „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jako potencjał rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego”