Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   19.88   439.32   64.5   5.06
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   16.03
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   32.47   41.89
Józefa Piłsudskiego   26.98   35.25
Tytusa Chałubińskiego   22.85   28.47
Zofii i Witolda Paryskich   29.86   43.08
Kuźnice   10.5   12.57
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.84   4.16
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Śr. 08.02 19:00
Słonecznie
-9° / -12° bezchmurnie
Czw. 13:00
Słonecznie
-0°
Pt. 13:00
Zachmurzenie
-0°
Sob. 13:00
Śnieg
Nd. 13:00
Śnieg
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Szanowny Pan
WŁADYSŁAW WALCZAK-BANIECKI

Malarstwo na szkle to obecnie najbardziej charakterystyczna, rozpoznawalna na świecie gałąź ludowej sztuki podhalańskiej, a zwłaszcza zakopiańskiej. Stało się tak również dzięki Pana twórczości, dzięki wystawom w różnych krajach, w których Pan uczestniczył. Jest Pan ambasadorem naszej sztuki ludowej, rozsławiając Zakopane I Podhale na całym świecie. Dziękuję za wspaniałą twórczość artystyczną, a także za działalność społeczną, tak potrzebną Zakopanemu. Życzę wielu lat zdrowia i twórczej inwencji, a jako wyraz wdzięczności i uznania przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane za rok 2010.

Burmistrz Miasta Zakopane


JANUSZ MAJCHER

WŁADYSŁAW WALCZAK-BANIECKI (1934-2011). Twórca ludowy, rodowity góral z Zakopanego, był wybitnym artystą uprawiającym malarstwo na szkle. Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą, między innymi w Austrii, Brazylii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Autor "Drogi Krzyżowej", znajdującej się w kościele na Płazówce. Uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami - w roku 1997 Nagrodą Państwową im. Oskara Kolberga, w roku 1968 nagrodą Ministra Kultury i Sztuki I stopnia, odznaką "Za Zasługi dla Zakopanego" i odznaką "Zasłużony Działacz Kultury".

Przez wiele lat aktywnie promował Zakopane i Podhale, nie tylko uczestnicząc w wystawach, ale także biorąc udział we wszelkich organizowanych w naszym mieście wydarzeniach, między innymi w wystawach organizowanych przez księży Marianów w Galerii Sztuki Religijnej w Jaszczurówce. UdostępniaL swoją pracownię zwiedzającym podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich i dorocznego Święta Ulicy Kościeliskiej, a także w czasie innych imprez organizowanych w naszym mieście. Był artystą zaangażowanym społecznie, swe prace często przekazywał na aukcje o charakterze charytatywnym. Kontynuatorką artystycznej pasji Laureata jest córka, Barbara Baniecka-Dziadzio, również znakomita malarka na szkle.

Szanowny Pan
ARKADIUSZ WALOCH

Wśród grona znakomitych artystów zakopiańskich zajmuje Pan bardzo wysoką, w pełni zasłużoną pozycję. Pańskie dokonania twórcze, praca społeczna w Związku Polskich Artystów Plastyków i działalność pedagogiczna tworzą pełnowymiarowy portret człowieka, dla którego sztuka stanowi w życiu wartość nieprzemijającą. Należy podkreślić, jak ważną rolę w Pana twórczości odgrywa osoba Ojca Świętego Jana Pawła II, od początku Pontyfikatu stanowiąc ważny temat prac malarskich. Talent, pracowitość, a przy tym skromność to przymioty, za które Pana podziwiamy i szanujemy. Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za rok 2010, którą Panu przyznaję, niech będzie dowodem uznania i podziękowaniem za pięćdziesiąt lat pracy twórczej.

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER

ARKADIUSZ WALOCH urodził się 21 listopada 1932 roku w Poznaniu. Studia artystyczne ukończył w roku 1961 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę i rysunek. Od początku pontyfikatu Jana Pawła II temat papieski jest stałym motywem w jego twórczości. Prezentował swoje malarstwo na około 85 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. W roku 1998 otrzymał nagrodę Premio Internazionale Beato Angelico za twórczość o tematyce papieskiej na wystawie z okazji 20. rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie. W roku 2006 odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Prace Arkadiusza Walocha znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, w Domu Księży Palotynów w Poznaniu, Generaliacie Ojców Pallotynów w Rzymie oraz w zbiorach prywatnych.

Arkadiusz Waloch jest wybitnym artystą, posiadającym imponujący dorobek twórczy. Swoją działalnością artystyczną od wielu lat promuje Zakopane w kraju i na świecie. Jest osobą czynną zawodowo, uczestniczy aktywnie w licznych wystawach, bierze udział w akcjach kulturalnych i charytatywnych. Od wielu lat jest członkiem ZPAP Okręg Zakopane, w latach 70. był jego Prezesem, odznaczony Złotą Odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1961 - 1992 był nauczycielem rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Wykształcił i przygotował do twórczej drogi wielu obecnych artystów.

Szanowny Pan
STEFAN ROGALSKI

Urodził się Pan na Pomorzu, ale całe swe życie związał z Zakopanem I Tatrami. Sport to dla Pana nie tylko praca, ale też prawdziwa pasja. Zakopane zawdzięcza Panu Szkołę Mistrzostwa Sportowego, którą przez wiele lat Pan kierował, odnosząc wiele sukcesów sportowych i pedagogicznych. Również jako trener kadry narodowej łyżwiarzy szybkich może Pan poszczycić się wybitnymi osiągnięciami. W uznaniu zasług, których wszystkich nie sposób tutaj wymienić, przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane za rok 2010, dziękując jednocześnie za wieloletnią współpracę z Wydziałem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Zakopane.

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER

STEFAN ROGALSKI urodził się 4 lutego 1935 roku w miejscowości Skępe koło Lipna na Pomorzu. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie wyjechał do Warszawy, aby studiować na Akademii Wychowania Fizycznego. Od najmłodszych lat interesował się łyżwiarstwem, co zaowocowało ukończeniem pierwszej w historii specjalizacji trenerskiej w warszawskiej AWF i utworzeniem w roku 1953 sekcji łyżwiarstwa szybkiego w AZS-AWF.
Po ukończeniu studiów przeniósł się do Zakopanego, gdzie mógł kontynuować karierę sportową. W barwach WKS Zakopane sięgnął po tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Tu też rozpoczął pracę jako nauczyciel w Technikum Budowlanym oraz jako trener łyżwiarstwa szybkiego w szkolnym klubie MKS. Po jedenastu latach pracy został dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych i nie zaniedbywał pracy trenerskiej.

W 1960 roku został trenerem kadry narodowej juniorów, a w 1962 kadry seniorów. W 1975 roku powierzono mu misję stworzenia Szkoły Sportów Zimowych przekształconej w 1977 roku w Szkołę Mistrzostwa Sportowego, której dyrektorem był do 1992 roku. Szkoła wychowała wielu późniejszych mistrzów Polski i olimpijczyków. W tym czasie Stefan Rogalski podjął studia doktoranckie na krakowskiej AWF i po obronie pracy "Obciążenia treningowe i startowe łyżwiarzy szybkich" otrzymał tytuł doktora.
Doktor Stefan Rogalski od ponad 30 lat jest członkiem władz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, do 2002 roku był prezesem OZŁS w Zakopanem. Brał udział w przygotowaniach i kierował dwiema Uniwersjadami w Zakopanem, Mistrzostwami Europy Seniorów i Mistrzostwami Świata Juniorów w biathlonie, organizowanych w Kościelisku. Opracowywał projekty wniosków na organizację w Zakopanem Igrzysk Olimpijskich w 2006 oraz Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym na rok 2011, 2013 i 2015.

Zdjęcia: Agata Pacelt i archiwum rodzinne Władysława Walczaka Banieckiego

(EM)