Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.21   0   88.52   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.15   8.88
Józefa Piłsudskiego   7.27   9.26
Tytusa Chałubińskiego   9.66   12.13
Zofii i Witolda Paryskich   9.27   11.88
Kuźnice   10.92   13.73
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.94   3.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
18°
Śr. 14:00
Deszczowo
14°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Szanowny Pan
WŁADYSŁAW WALCZAK-BANIECKI

Malarstwo na szkle to obecnie najbardziej charakterystyczna, rozpoznawalna na świecie gałąź ludowej sztuki podhalańskiej, a zwłaszcza zakopiańskiej. Stało się tak również dzięki Pana twórczości, dzięki wystawom w różnych krajach, w których Pan uczestniczył. Jest Pan ambasadorem naszej sztuki ludowej, rozsławiając Zakopane I Podhale na całym świecie. Dziękuję za wspaniałą twórczość artystyczną, a także za działalność społeczną, tak potrzebną Zakopanemu. Życzę wielu lat zdrowia i twórczej inwencji, a jako wyraz wdzięczności i uznania przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane za rok 2010.

Burmistrz Miasta Zakopane


JANUSZ MAJCHER

WŁADYSŁAW WALCZAK-BANIECKI (1934-2011). Twórca ludowy, rodowity góral z Zakopanego, był wybitnym artystą uprawiającym malarstwo na szkle. Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uczestnik licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą, między innymi w Austrii, Brazylii, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Autor "Drogi Krzyżowej", znajdującej się w kościele na Płazówce. Uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami - w roku 1997 Nagrodą Państwową im. Oskara Kolberga, w roku 1968 nagrodą Ministra Kultury i Sztuki I stopnia, odznaką "Za Zasługi dla Zakopanego" i odznaką "Zasłużony Działacz Kultury".

Przez wiele lat aktywnie promował Zakopane i Podhale, nie tylko uczestnicząc w wystawach, ale także biorąc udział we wszelkich organizowanych w naszym mieście wydarzeniach, między innymi w wystawach organizowanych przez księży Marianów w Galerii Sztuki Religijnej w Jaszczurówce. UdostępniaL swoją pracownię zwiedzającym podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich i dorocznego Święta Ulicy Kościeliskiej, a także w czasie innych imprez organizowanych w naszym mieście. Był artystą zaangażowanym społecznie, swe prace często przekazywał na aukcje o charakterze charytatywnym. Kontynuatorką artystycznej pasji Laureata jest córka, Barbara Baniecka-Dziadzio, również znakomita malarka na szkle.

Szanowny Pan
ARKADIUSZ WALOCH

Wśród grona znakomitych artystów zakopiańskich zajmuje Pan bardzo wysoką, w pełni zasłużoną pozycję. Pańskie dokonania twórcze, praca społeczna w Związku Polskich Artystów Plastyków i działalność pedagogiczna tworzą pełnowymiarowy portret człowieka, dla którego sztuka stanowi w życiu wartość nieprzemijającą. Należy podkreślić, jak ważną rolę w Pana twórczości odgrywa osoba Ojca Świętego Jana Pawła II, od początku Pontyfikatu stanowiąc ważny temat prac malarskich. Talent, pracowitość, a przy tym skromność to przymioty, za które Pana podziwiamy i szanujemy. Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za rok 2010, którą Panu przyznaję, niech będzie dowodem uznania i podziękowaniem za pięćdziesiąt lat pracy twórczej.

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER

ARKADIUSZ WALOCH urodził się 21 listopada 1932 roku w Poznaniu. Studia artystyczne ukończył w roku 1961 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo olejne, akwarelę i rysunek. Od początku pontyfikatu Jana Pawła II temat papieski jest stałym motywem w jego twórczości. Prezentował swoje malarstwo na około 85 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. W roku 1998 otrzymał nagrodę Premio Internazionale Beato Angelico za twórczość o tematyce papieskiej na wystawie z okazji 20. rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie. W roku 2006 odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Prace Arkadiusza Walocha znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, w Domu Księży Palotynów w Poznaniu, Generaliacie Ojców Pallotynów w Rzymie oraz w zbiorach prywatnych.

Arkadiusz Waloch jest wybitnym artystą, posiadającym imponujący dorobek twórczy. Swoją działalnością artystyczną od wielu lat promuje Zakopane w kraju i na świecie. Jest osobą czynną zawodowo, uczestniczy aktywnie w licznych wystawach, bierze udział w akcjach kulturalnych i charytatywnych. Od wielu lat jest członkiem ZPAP Okręg Zakopane, w latach 70. był jego Prezesem, odznaczony Złotą Odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków. W latach 1961 - 1992 był nauczycielem rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Wykształcił i przygotował do twórczej drogi wielu obecnych artystów.

Szanowny Pan
STEFAN ROGALSKI

Urodził się Pan na Pomorzu, ale całe swe życie związał z Zakopanem I Tatrami. Sport to dla Pana nie tylko praca, ale też prawdziwa pasja. Zakopane zawdzięcza Panu Szkołę Mistrzostwa Sportowego, którą przez wiele lat Pan kierował, odnosząc wiele sukcesów sportowych i pedagogicznych. Również jako trener kadry narodowej łyżwiarzy szybkich może Pan poszczycić się wybitnymi osiągnięciami. W uznaniu zasług, których wszystkich nie sposób tutaj wymienić, przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane za rok 2010, dziękując jednocześnie za wieloletnią współpracę z Wydziałem Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Zakopane.

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER

STEFAN ROGALSKI urodził się 4 lutego 1935 roku w miejscowości Skępe koło Lipna na Pomorzu. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie wyjechał do Warszawy, aby studiować na Akademii Wychowania Fizycznego. Od najmłodszych lat interesował się łyżwiarstwem, co zaowocowało ukończeniem pierwszej w historii specjalizacji trenerskiej w warszawskiej AWF i utworzeniem w roku 1953 sekcji łyżwiarstwa szybkiego w AZS-AWF.
Po ukończeniu studiów przeniósł się do Zakopanego, gdzie mógł kontynuować karierę sportową. W barwach WKS Zakopane sięgnął po tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Tu też rozpoczął pracę jako nauczyciel w Technikum Budowlanym oraz jako trener łyżwiarstwa szybkiego w szkolnym klubie MKS. Po jedenastu latach pracy został dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych i nie zaniedbywał pracy trenerskiej.

W 1960 roku został trenerem kadry narodowej juniorów, a w 1962 kadry seniorów. W 1975 roku powierzono mu misję stworzenia Szkoły Sportów Zimowych przekształconej w 1977 roku w Szkołę Mistrzostwa Sportowego, której dyrektorem był do 1992 roku. Szkoła wychowała wielu późniejszych mistrzów Polski i olimpijczyków. W tym czasie Stefan Rogalski podjął studia doktoranckie na krakowskiej AWF i po obronie pracy "Obciążenia treningowe i startowe łyżwiarzy szybkich" otrzymał tytuł doktora.
Doktor Stefan Rogalski od ponad 30 lat jest członkiem władz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, do 2002 roku był prezesem OZŁS w Zakopanem. Brał udział w przygotowaniach i kierował dwiema Uniwersjadami w Zakopanem, Mistrzostwami Europy Seniorów i Mistrzostwami Świata Juniorów w biathlonie, organizowanych w Kościelisku. Opracowywał projekty wniosków na organizację w Zakopanem Igrzysk Olimpijskich w 2006 oraz Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym na rok 2011, 2013 i 2015.

Zdjęcia: Agata Pacelt i archiwum rodzinne Władysława Walczaka Banieckiego

(EM)