Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.13   0   92.75   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   14.61
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.73   2.19
Józefa Piłsudskiego   2.09   2.77
Tytusa Chałubińskiego   2.99   3.84
Zofii i Witolda Paryskich   3.83   5.3
Kuźnice   3.39   4.41
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.29   1.89
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 25.05 11:00
Zachmurzenie
19° / 9° zachmurzenie duże
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 08:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Szanowna Pani
Ewa Fortuna

Jest w Zakopanem artystka tworząca tak, jakby mówiła szeptem, pełna ciepła i spokoju. Jej prace są niewielkie, nastrojowe, inspirowane naturą. Pozwala nam dostrzegać ulotne chwile codzienności, które bez Niej umknęłyby bezpowrotnie.
Tą niezwykłą artystką jest Pani, Droga Pani Ewo. W uznaniu Pani talentu, osobowości artystycznej i niezawodnej obecności na wszystkich imprezach kulturalnych w naszym mieście z prawdziwą radością wręczam Pani Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane.

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER

EWA FORTUNA Artysta plastyk. Urodziła się 2 października 1946 roku w Zakopanem. W roku 1970 ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1973-1990 współpracowała z Zakopiańskim Warsztatami Wzorcowymi. Tworzy tkaniny artystyczne i kolaże, maluje pastele. W swej twórczości posługuje się technikami tradycyjnymi i mieszanymi. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, miała też liczne wystawy indywidualne. Prace zakopiańskiej artystki znajdują się w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, w zbiorach prywatnych krajowych i zagranicznych.

Ewa Fortuna należy Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1999-202 była prezesem oddziału zakopiańskiego. Jest również członkinią Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – Oddział Podhalański im. Stanisława Witkiewicza. Odznaczona "Za Zasługi dla Zakopanego". Oprócz twórczości artystycznej uprawia turystykę górską.

Szanowna Pani
JANINA GOŚCIEJ

Niewiele jest w Zakopanem osób, które tak niezłomnie i gorliwie działały w polskiej opozycji antykomunistycznej. Ukoronowaniem tych działań było pełnienie zaszczytnej funkcji senatora RP II kadencji z listy "Solidarności".
Z równym zaangażowaniem podjęła się Pani utworzenia Zespołu Szkół Prywatnych, w którym młodzież zdobywa nie tylko niezbędne wykształcenie, ale przede wszystkim wzrasta w duchu chrześcijaństwa i patriotyzmu. W uznaniu zasług w działalności społecznej i pedagogicznej przyznaję Pani Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane.

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER


JANINA JOLANTA GOŚCIEJ
Nauczycielka. Urodziła się 15 grudnia 1942 roku w Warszawie. W latach 1960-1967 studia polonistyczne i podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nauczyciela języka polskiego w szkołach zakopiańskich. Inicjatorka i założycielka pierwszej niepublicznej szkoły w Zakopanem (1989). Współzałożycielka struktur terenowych i zakładowych NSZZ "Solidarność" w Zakopanem, członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska. W stanie wojennym więziona w Krakowie i Kielcach, internowana w Gołdapi. Współtwórczyni i wiceprzewodnicząca struktur Komitetu Obywatelskiego w Zakopanem 1989. Członek Klubu Parlamentarnego "Solidarność", senator RP (1991-1993). W latach 1990-1995 pełniła funkcję kuratora w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu. Od roku 1995 do roku 1997 była wicedyrektorem Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zakopanem.

Założycielka i dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zakopanem w latach 1996-2000. Dyrektor i właścicielka szkół w Zakopanem, miedzy innymi Prywatnego Gimnazjum "Betlejm" i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Współzałożycielka i prezes w latach Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (1994-2000), inicjatorka międzyszkolnych konkursów literackich i plastycznych o tematyce religijnej. Odznaczenia: Medal NSZZ "Solidarność" (za waleczność), medal "Lumen Mundi".
Interesuje się polityką, literaturą piękną, malarstwem Młodej Polski, ruchem oporu na Podhalu, holocaustem.

Szanowny Pan
WIESŁAW ALEKSANDER WÓJCIK

Powiedział Pan kiedyś, że kierowanie Centralną Biblioteką Górską w Krakowie i redakcją "Wierchów" jest zajęciem satysfakcjonującym, ponieważ stwarza Panu możliwość obcowania z ludźmi gór, przyjemnymi, miłymi, o ogromnej wiedzy i doświadczeniu.
Kto choć raz miał przyjemność spotkania i współpracy z Panem, wie że jest to charakterystyka Pańskiej osoby - człowieka ogromnej kultury, erudycji i wiedzy, a przy tym niezwykłej skromności.
W uznaniu Pańskiego wkładu w ocalenie od zapomnienia wiedzy o Tatrach, Zakopanem i Skalnym Podhalu przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane.

Burmistrz Miasta Zakopane

JANUSZ MAJCHER


WIESŁAW ALEKSANDER WÓJCIK
Inżynier, redaktor, bibliotekarz, krajoznawca i działacz turystyczny, autor licznych prac o polskich górach, przewodnik tatrzański. Urodził się 26 marca 1945 roku w Krakowie. Studia w Politechnice Krakowskiej, Wydział Budownictwa Lądowego (1964-1969). W latach 1970-1976 pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie jako specjalista od inwestycji. Od roku 1976 redaktor wydawnictw PTTK, m.in. "Wierchów". Od roku 1968 działał w różnych organizacjach związanych z turystyką górską, m.in. od 1972 w Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK. Był członkiem redakcji periodycznego informatora "Gotek" w latach 1969-1973, czasopisma "Karpaty" w latach 1974-1979, "Prac Babiogórskich" od 1977. Formalnie był sekretarzem redakcji "Wierchów" w latach 1975 - 1983, a ich redaktorem od 1983, ale faktycznie redagował ten rocznik od 1976. Równocześnie od 1978 był kierownikiem Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie.

Zajmuje się historią turystyki i piśmiennictwa górskiego, biografiami ludzi związanych z górami oraz krajoznawstwem Karpat, pisze często recenzje. Ogłosił liczne notatki, artykuły i większe prace na temat Tatr i Podtatrza w wielu czasopismach: "Gotek", "Karpaty", "Wierchy", "Gościniec", "Taternik", "Podtatrze", "Prace Babiogórskie". Redaktor i współautor licznych publikacji książkowych, między innymi "Dom pod Jedlami i jego twórca", "Góry polskie w malarstwie", "Tadeusz Staich – człowiek gór, sługa słowa", "Ks. Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Miłośnik gór i przyrody". Autor "W kręgu Tatr" (2008) i książki biograficznej "Sabała" (2010). Liczne odznaczenia, między innymi: Srebrny Krzyż Zasługi, medal PTTK "Za wybitne zasługi w krzewieniu krajoznawstwa", medal "100 lat Muzeum Tatrzańskiego", . Zasłużony członek Związku Podhalan. Interesuje się turystyką górską, biografistyką, historią piśmiennictwa górskiego.