Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.21   0   88.52   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   15.4
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.15   8.88
Józefa Piłsudskiego   7.27   9.26
Tytusa Chałubińskiego   9.66   12.13
Zofii i Witolda Paryskich   9.27   11.88
Kuźnice   10.92   13.73
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.94   3.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
18°
Śr. 14:00
Deszczowo
14°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

Nagrody Burmistrza 2022

Szanowny Pan

Michał Gąsienica – Szostak

Pańskie życie pod Giewontem naznaczone jest twórczością artystyczną od młodzieńczych lat.

Dzięki Pana pracy edukacyjnej i organizacyjnej jako dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, kolejne pokolenia młodych adeptów sztuki mogły poznawać tajniki sztuk plastycznych.Dziękujemy za promocję Zakopanego poprzez wystawy indywidualne i zbiorowe, poprzez Pana dzieła artystyczne, znajdujące się w świątyniach, jak i kolekcjach prywatnych.

To dzięki Panu, dobroczyńca Zakopanego – Władysław hrabia Zamoyski spogląda na „dobra” Zakopiańskie, które przekazał społeczeństwu.

Miasto Zakopane zawdzięcza Panu także obecny herb i flagę, które od 25 lat towarzyszą mieszkańcom podczas uroczystości, ale także w codziennym życiu.

Jako wyraz wdzięczności za działanie na rzecz Zakopanego przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza AD 2022.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane


Szanowni Państwo

Weronika i Edward Budni

W roku Jubileuszu 60-lecia zawarcia przez Państwa związku małżeńskiego, pragniemy podziękować za działalność na rzecz Miasta Zakopane.Jako sportowcy – narciarze, przez wiele lat promowaliście nasze miasto na arenach międzynarodowych, zarówno na igrzyskach olimpijskich, jak i zawodach krajowych. Po zakończeniu kariery sportowej całym sercem i doświadczeniem zaangażowali się Państwo w pracę na rzecz młodych zakopiańskich sportowców jako ich trenerzy. Ta Państwa wspaniała działalność trwa po dzień dzisiejszy, pomimo wieku emerytalnego. Państwa praca zaowocowała znakomitymi wynikami młodych ludzi, którzy obecnie reprezentują Polskę na arenach sportowych całego świata.

Państwa działalność na rzecz sportu w Zakopanem jest nie do przecenienia.

Przekazując wyrazy wdzięczności w imieniu mieszkańców Zakopanego i własnym, przyznaję Państwu Nagrodę Burmistrza AD 2022

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane


Szanowny Pan

Piotr Kyc

Wyrażamy wdzięczność za Pana pracę na rzecz Małej Ojczyzny- jako radnego miejskiego i powiatowego.

Dziękujemy także za Pana działalność edukacyjną na rzecz najmłodszych Zakopiańczyków. Od wielu lat jest Pan pedagogiem, uwielbianym przez wychowanków, który potrafi rozbudzić u nich ciekawość świata.

Pana działalność społeczna w zakopiańskich organizacjach pozarządowych: Stowarzyszeniu Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza na Harendzie, Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, Stowarzyszeniu Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem jest nie do przecenienia.

Dziękujemy za ogromną pasję fotograficzną, która nie tylko utrwala historię naszego miasta, ale i promuje Zakopane w świecie.

Uznając Pana wieloletnie zaangażowanie i pracę na rzecz Zakopanego przyznaję Panu Nagrodę Burmistrza AD 2022.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane