Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.21   0   88.52   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   21.18
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   7.15   8.88
Józefa Piłsudskiego   7.27   9.26
Tytusa Chałubińskiego   9.66   12.13
Zofii i Witolda Paryskich   9.27   11.88
Kuźnice   10.92   13.73
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   2.94   3.6
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pon. 20.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Wt. 14:00
Deszczowo
18°
Śr. 14:00
Deszczowo
14°
Czw. 14:00
Deszczowo
10°
Pt. 14:00
Deszczowo
16°
Sob. 08:00
Zachmurzenie
15°
Zdjęcie promujące Zakopane

„Opaski życia” w rękach zakopiańskich seniorów


W dniach 22 – 25 sierpnia 2022 r.do rąk 100 zakopiańskich seniorów trafiły tak zwane „opaski życia” w ramach Programu osłonowego Miasta Zakopane pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Koszt zakupu samych opasek wraz z indywidualnym monitoringiem każdej z opasek został w całości sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


Dotychczas, mieszkańcy Zakopanego, którzy potrzebowali wsparcia ze względu na swój wiek lub stan zdrowia korzystali z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe MOPS Zakopane. Usługi takie realizowane są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej i korzysta z nich co roku około 100 osób. Pracownicy MOPS Zakopane popularyzują wśród seniorów także tak zwane „Koperty życia”. Jest to koperta z plastiku w kolorze czerwonym, w środku której znajduje się ankieta wypełniona przy udziale seniora (zawarte są w niej informacje niezbędne w przypadku konieczności ratowania zdrowia czy życia). Poza podstawowymi informacjami takimi jak dane osobowe, wiek, są też telefony do osób z rodziny lub tych, które mogą dać wsparcie, informacje dotyczące stanu chorób czy aktualnie przyjmowanych lekarstw. Takie koperty powinny być przechowywane w łatwo dostępnym, widocznym miejscu.

Od tego momentu, system opieki nad seniorami i osobami poważnie chorymi w Zakopanem został uzupełniony o system teleopieki, który do monitorowania i kontaktu z osobą potrzebującą wykorzystuje „opaski życia”. Opaski m.in. mierzą tętno, saturację, wskazują lokalizację użytkownika, ale co najważniejsze posiadają czujnik upadku. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora urządzenie wysyła sygnał do służb ratunkowych. Użytkownik może także sam nacisnąć przycisk SOS i w ten sposób szybko wezwać pomoc. Nie mniej ważne od wymienionych funkcji jest też oddziaływanie takiej opaski na poczucie bezpieczeństwa i spokoju zarówno osoby, która jest objęta takim monitoringiem, jak również osób jej bliskich czy przyjaciół.

Warto zaznaczyć, że nad bezpieczeństwem osób korzystających z teleopieki czuwają ratownicy zatrudnieni w całodobowym centrum teleopieki. Każda z opasek posiada swoją kartę SIM umożliwiająca monitoring jak również kontakt z podopiecznym. Z drugiej strony – karty są zabezpieczone przed możliwością kontaktowania się za ich pośrednictwem przedstawicieli handlowych i innych osób nieuprawnionych.

Jedną z pierwszych „opasek życia” trafiła do 84-letniego Pana Bogdana, któremu opaskę wręczyła osobiście Z-ca Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszka Nowak-Gąsienica. W tym bardzo sympatycznym spotkaniu uczestniczyli także pracownicy MOPS Zakopane: Pracownik Socjalny Kamila Krzysztof, Z-ca Dyrektora Urszula Chowaniec Bombac oraz Dyrektor – Włodzimierz Słomczyński.

Planowana jest kontynuacja tego programu w kolejnych latach, tak aby każdy mieszkaniec Zakopanego, który z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymaga wsparcia miał poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony, aby służby w razie potrzeby mogły szybko interweniować.

Tekst: W. Słomczyński

(WK)