Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   17.47   751.94   1.52   8.18
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   27.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   42.75   61.55
Józefa Piłsudskiego   22.84   31.11
Tytusa Chałubińskiego   14.69   18.97
Zofii i Witolda Paryskich   27.63   43.42
Kuźnice   9.45   12.66
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   3.61   4.32
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 07:00
Zachmurzenie
-2° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 04:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

„Opaski życia” w rękach zakopiańskich seniorów


W dniach 22 – 25 sierpnia 2022 r.do rąk 100 zakopiańskich seniorów trafiły tak zwane „opaski życia” w ramach Programu osłonowego Miasta Zakopane pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022. Koszt zakupu samych opasek wraz z indywidualnym monitoringiem każdej z opasek został w całości sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


Dotychczas, mieszkańcy Zakopanego, którzy potrzebowali wsparcia ze względu na swój wiek lub stan zdrowia korzystali z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe MOPS Zakopane. Usługi takie realizowane są w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej i korzysta z nich co roku około 100 osób. Pracownicy MOPS Zakopane popularyzują wśród seniorów także tak zwane „Koperty życia”. Jest to koperta z plastiku w kolorze czerwonym, w środku której znajduje się ankieta wypełniona przy udziale seniora (zawarte są w niej informacje niezbędne w przypadku konieczności ratowania zdrowia czy życia). Poza podstawowymi informacjami takimi jak dane osobowe, wiek, są też telefony do osób z rodziny lub tych, które mogą dać wsparcie, informacje dotyczące stanu chorób czy aktualnie przyjmowanych lekarstw. Takie koperty powinny być przechowywane w łatwo dostępnym, widocznym miejscu.

Od tego momentu, system opieki nad seniorami i osobami poważnie chorymi w Zakopanem został uzupełniony o system teleopieki, który do monitorowania i kontaktu z osobą potrzebującą wykorzystuje „opaski życia”. Opaski m.in. mierzą tętno, saturację, wskazują lokalizację użytkownika, ale co najważniejsze posiadają czujnik upadku. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora urządzenie wysyła sygnał do służb ratunkowych. Użytkownik może także sam nacisnąć przycisk SOS i w ten sposób szybko wezwać pomoc. Nie mniej ważne od wymienionych funkcji jest też oddziaływanie takiej opaski na poczucie bezpieczeństwa i spokoju zarówno osoby, która jest objęta takim monitoringiem, jak również osób jej bliskich czy przyjaciół.

Warto zaznaczyć, że nad bezpieczeństwem osób korzystających z teleopieki czuwają ratownicy zatrudnieni w całodobowym centrum teleopieki. Każda z opasek posiada swoją kartę SIM umożliwiająca monitoring jak również kontakt z podopiecznym. Z drugiej strony – karty są zabezpieczone przed możliwością kontaktowania się za ich pośrednictwem przedstawicieli handlowych i innych osób nieuprawnionych.

Jedną z pierwszych „opasek życia” trafiła do 84-letniego Pana Bogdana, któremu opaskę wręczyła osobiście Z-ca Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszka Nowak-Gąsienica. W tym bardzo sympatycznym spotkaniu uczestniczyli także pracownicy MOPS Zakopane: Pracownik Socjalny Kamila Krzysztof, Z-ca Dyrektora Urszula Chowaniec Bombac oraz Dyrektor – Włodzimierz Słomczyński.

Planowana jest kontynuacja tego programu w kolejnych latach, tak aby każdy mieszkaniec Zakopanego, który z uwagi na wiek lub stan zdrowia wymaga wsparcia miał poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej strony, aby służby w razie potrzeby mogły szybko interweniować.

Tekst: W. Słomczyński

(WK)