Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Bardzo dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   4.34   0   29.85   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   6.66
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   -   -
Józefa Piłsudskiego   7.96   10.54
Tytusa Chałubińskiego   6.32   8.22
Zofii i Witolda Paryskich   6.18   8.36
Kuźnice   7.64   9.94
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.28   5.4
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Nd. 01.10 08:00
Zachmurzenie
8° / 9° zachmurzenie umiarkowane
Pon. 14:00
Zachmurzenie
16°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
21°
Śr. 14:00
Słonecznie
15°
Czw. 14:00
Słonecznie
17°
Pt. 05:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pilotażowy program stypendialny Ministerstwa Obrony Narodowej


16 sierpnia opublikowana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzja w sprawie uruchomienia w 2022 roku pilotażowego programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy. Stypendium zostało określone na poziomie połowy uposażenia szeregowego zawodowego, tj. 2 280 zł. MON kieruje ofertę do studentów wszystkich uczelni cywilnych, wyższych seminariów duchownych oraz stołecznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Czasu na decyzję jest niewiele - termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia br.

Decyzja nr 114/MON określa limit stypendiów dla studentów - kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 określono na poziomie 50 osób.


Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie wniosku do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji następujących wniosków:

  • przyznanie stypendium;
  • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów);
  • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów);
  • powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Szczegółowe informacje znaleźć można w rozporządzeniu i decyzji MON oraz w Wojskowych Centrach Rekrutacji.

Rozporządzenie jest dostępne TUTAJ.


Źródło: WCR Nowy Targ 

(WK)