Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.75   0   87.89   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   4.32
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   1.95   2.25
Józefa Piłsudskiego   1.85   2.11
Tytusa Chałubińskiego   2.41   2.74
Zofii i Witolda Paryskich   2.18   2.54
Kuźnice   2.24   2.43
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.37   0.42
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 24.02 13:00
Zachmurzenie
9° / 3° zachmurzenie duże
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Deszczowo
Wt. 13:00
Zachmurzenie
11°
Śr. 13:00
Zachmurzenie
12°
Czw. 10:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Pilotażowy program stypendialny Ministerstwa Obrony Narodowej


16 sierpnia opublikowana została przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzja w sprawie uruchomienia w 2022 roku pilotażowego programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy. Stypendium zostało określone na poziomie połowy uposażenia szeregowego zawodowego, tj. 2 280 zł. MON kieruje ofertę do studentów wszystkich uczelni cywilnych, wyższych seminariów duchownych oraz stołecznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Czasu na decyzję jest niewiele - termin składania wniosków upływa już 31 sierpnia br.

Decyzja nr 114/MON określa limit stypendiów dla studentów - kandydatów na żołnierzy zawodowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 określono na poziomie 50 osób.


Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie wniosku do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji następujących wniosków:

  • przyznanie stypendium;
  • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów);
  • powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów);
  • powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

Szczegółowe informacje znaleźć można w rozporządzeniu i decyzji MON oraz w Wojskowych Centrach Rekrutacji.

Rozporządzenie jest dostępne TUTAJ.


Źródło: WCR Nowy Targ 

(WK)