Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   8.55   0   82.34   0
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   12.02
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   3.33   4.22
Józefa Piłsudskiego   4.72   6.42
Tytusa Chałubińskiego   4.54   5.84
Zofii i Witolda Paryskich   5.02   6.76
Kuźnice   4.18   5.38
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   0.4   0.56
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Sob. 25.05 11:00
Zachmurzenie
18° / 9° zachmurzenie duże
Nd. 14:00
Deszczowo
17°
Pon. 14:00
Deszczowo
16°
Wt. 14:00
Deszczowo
17°
Śr. 14:00
Deszczowo
13°
Czw. 08:00
Deszczowo
14°
Zdjęcie promujące Zakopane

Delegacje zespołów i wizyta jury 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich

Dziś w Urzędzie Miasta Zakopane miały miejsce wyjątkowe wydarzenia. Pierwszym z nich była wizyta delegacji zespołów, które przyjechały na 53. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Obecnych gości przywitali Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, Zastępca Burmistrza Agnieszka Nowak-Gąsienica, Zastępca Dyrektora ZCK do spraw artystycznych Lidia Rosińska-Podleśny oraz Hanka Rybka Dyrektor artystyczna 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.

Organizatorzy Festiwalu serdecznie powitali zebranych gości, wręczyli upominki oraz życzyli zgromadzonym powodzenia podczas trwającego już Festiwalu.

Drugim wydarzeniem było popołudniowe zebranie przedstawicieli jury 53. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Zebranych powitał Burmistrz Leszek Dorula, który życzył zgromadzonym, by jak najlepiej wykorzystali swoje umiejętności oceny talentów. Głos zabrała także Wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica, która wyraziła zadowolenie z tego, że jury Festiwalu jest jak „jedna, wielka rodzina”. Na koniec, do zgromadzonych, zwróciła się Dyrektor artystyczna Hanka Rybka, która jeszcze raz serdecznie podziękowała członkom jury za przybycie i ciężką pracę podczas Festiwalu.

(HB)