Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   18.25   801.15   3.5   16.99
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   35.08
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   59.61   76.27
Józefa Piłsudskiego   24.24   33.96
Tytusa Chałubińskiego   18.97   25.15
Zofii i Witolda Paryskich   28.14   44.48
Kuźnice   16.98   23.17
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   4.65   6.06
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 02.12 10:00
Zachmurzenie
3° / -1° zachmurzenie duże
Sob. 13:00
Zachmurzenie
Nd. 13:00
Zachmurzenie
Pon. 13:00
Zachmurzenie
Wt. 13:00
Zachmurzenie
Śr. 07:00
Zachmurzenie
Zdjęcie promujące Zakopane

Odwiedziny u Siostry Warszawskiej

Jurorzy 53. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich odwiedzili grób zmarłej w 2011 roku siostry Heleny Warszawskiej, by złożyć tam wiązankę kwiatów i wspomnieć tę barwną postać, która przez długie lata związaną była z Festiwalem.

Przewodnicząca 53.MFFZG Bożena Lewandowska wraz z Jurorką Elżbietą Chodurską, przypomniały krótko życiorys oraz wiele anegdot z długiego życia Heleny Warszawskiej zaznaczając, że była Ona pełną dobroci i radosną osobą, którą tak właśnie powinniśmy wspominać.

MG