Jakość powietrza
Stopień jakości powietrza Dobra
Legenda
  Bardzo dobra
  Dobra
  Umiarkowana
  Brak danych
  Dostateczna
  Zła
  Bardzo zła
tabelka scrollowana
Czujniki GIOŚ NO2 CO O3 SO2
ul. Sienkiewicza   5.45   467.11   73.64   7.09
- - - - PM2.5 PM10 - - - - - - - -
ul. Sienkiewicza   -   10
Czujniki o mniejszej dokładności:
Kamieniec   0.75   0.95
Józefa Piłsudskiego   0.55   0.82
Tytusa Chałubińskiego   0.58   0.78
Zofii i Witolda Paryskich   0.96   1.46
Kuźnice   0.26   0.4
Gronik   0.24   0.31
Szkoła Podstawowa w Kościelisku   1.09   1.45
Wszystkie odczyty podawane są w µg/m3
Partner: airly
Pt. 22.10 02:00
Zachmurzenie
7° / 3° zachmurzenie umiarkowane
Sob. 14:00
Śnieg
Nd. 14:00
Słonecznie
Pon. 14:00
Słonecznie
12°
Wt. 14:00
Zachmurzenie
10°
Zdjęcie promujące Zakopane

Uroczystości Dnia Sybiraka

Uroczystości, które zapoczątkowała Msza Święta w starym kościółku, zorganizowano w 82. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Wzięli w nich udział żyjący Sybiracy. Były poczty sztandarowe i młodzież, w tym byli i obecni uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. O. Balzera, którzy przygotowali program słowno- muzyczny.

Główne uroczystości odbyły się pod symboliczną mogiłą Sybiraków na cmentarzu zasłużonych na Pęksowym Brzyzku. Kilku Sybiraków, którzy przybyli na uroczystość, w szczególny, wzruszający sposób powitała wiceburmistrz Agnieszka Nowak-Gąsienica. 

W obchodach Światowego Dnia Sybiraka wzięły udział władze samorządowe oraz bardzo licznie poczty sztandarowe szkół i instytucji. 


(APM)